Evaluering af undervisning

Find studieleders seneste evalueringsrapport her:


Tidligere evalueringsrapporter kan rekvireres ved kontakt til Institut for Psykologi.


Underviserere kan finde skemaer til midtvejsevaluering på intranettet for medarbejdere på KUnet.