Evaluering af undervisning

Find studieleders seneste evalueringsrapport her:


Underviserere kan finde skemaer til midtvejsevaluering på intranettet for medarbejdere på KUnet.