Bacheloruddannelsen i Kognitions- og Datavidenskab

Bacheloruddannelsen i Kognitions- og Datavidenskab er normeret til tre års fuldtidsstudie. Uddannelsen udbydes fra september 2023.

Uddannelsen giver forståelse for, hvordan mennesker opfatter og behandler information fra deres omgivelser. Som videnskabeligt felt anvender kognitionsvidenskab de nyeste metoder fra psykologi, computervidenskab og neurovidenskab til at forklare menneskelig tænkning, kommunikation og adfærd.

Bacheloruddannelsen i Kognitions- og Datavidenskab giver retskrav til kandidatuddannelsen i Datalogi, men uddannelsen vil også opfylde adgangskravene til en række andre kandidatuddannelser, eksempelvis kandidatuddannelsen i Neurovidenskab (kræver specifik profil), kandidatuddannelsen i Social Datavidenskab, kandidatuddannelsen i IT og Kognition eller kandidatuddannelserne i Lingvistik eller Filosofi (kræver specifik profil).

Med en bachelor i Kognitions- og Datavidenskab og en relevant kandidatuddannelse vil de færdige kandidater kunne varetage analytisk krævende, datacentrerede opgaver i datatunge virksomheder, hvor psykologisk indsigt i hvordan mennesker bearbejder information, er afgørende. Dimittenderne kan komme til at arbejde i medicinalindustrien, hospitalssektoren, it-selskaber og ingeniør- og konsulentvirksomheder eller lignende. Dimittenderne vil være særligt kvalificerede til at bruge deres psykologiske viden i design af nye IT-systemer og IT-løsninger. De vil endvidere være stærkt kvalificerede som empiriske design-, analyse-, datastyrings- og projektledere i dataorienterede virksomheder, såvel som i virksomheder, der har data og teknologi som strategisk målsætning.