Bacheloruddannelsen i Kognitions- og Datavidenskab

Bacheloruddannelsen i Kognitions- og Datavidenskab er normeret til tre års fuldtidsstudie. Her får du et grundlæggende kendskab til kognitionsvidenskab. Som videnskabeligt felt anvender kognitionsvidenskab de nyeste metoder fra psykologi, computervidenskab og neurovidenskab til at forklare menneskelig tænkning, kommunikation og adfærd. Undervisningen spænder fra kurser i matematik, datalogi og kognitiv neurovidenskab til kurser i lingvistik og filosofi.

Hvorfor læse Kognitions- og Datavidenskab?

Fremtidens udfordringer med big data, chatbots og kunstig intelligens kræver ekspertise i datalogi, psykologi, neurovidenskab, lingvistik og filosofi - fordi der er psykologi bag data.

Hvad kan jeg blive med Kognitions- og Datavidenskab?

På uddannelsen vil du blandt andet lære at designe computeralgoritmer, som mennesker kan forstå og bruge til at træffe vigtige medicinske, finansielle og juridiske beslutninger. Med en bachelor i Kognitions- og Datavidenskab og en relevant kandidatuddannelse vil de færdige kandidater kunne varetage analytisk krævende, datacentrerede opgaver i datatunge virksomheder, hvor psykologisk indsigt i hvordan mennesker bearbejder information er afgørende. Dimittenderne kan komme til at arbejde i medicinalindustrien, hospitalssektoren, it-selskaber og ingeniør- og konsulentvirksomheder eller lignende.

Studieordning

Se studieordningen for Kognitions- og Datavidenskab.