ABC for mental sundhed

ABC for mental sundhed er den første forskningsbaserede mental sundhedsfremme indsats i Danmark, der retter sig mod hele befolkningen. Indsatsen er organiseret som et tværsektorielt og tværfagligt partnerskab, der ledes af Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

ABC ABC

I partnerskabet ABC for mental sundhed arbejder vi for at alle, uanset udgangspunkt, har følelsen af, at de har noget og nogen at stå op til om morgenen. Ligesom det er vigtigt for alle mennesker at vedligeholde deres fysiske sundhed, er det vigtigt, at vi løbende styrker og vedligeholder vores mentale sundhed. Det gælder uanset om vi er unge, gamle, syge, raske, rige eller fattige.

ABC for mental sundhed har tre hovedbudskaber: A: Gør noget aktivt, B: Gør noget sammen, C: Gør noget meningsfuldt. I ABC for mental sundhed arbejder vi både på at oplyse om budskaberne, men også på at understøtte aktive meningsfulde fællesskaber ved at skabe de bedste rammer og betingelser for mental sundhed og trivsel.

Det gør vi gennem forskningsbaseret oplysning, kapacitetsopbygning, vidensdeling og samarbejde på tværs af fagligheder og sektorer.

ABC for mental sundhed er inspireret af Act-Belong-Commit en universel mental sundhedsfremme indsats udviklet af Curtin University, Western Australia.

Find mere information om projektet på: abcmentalsundhed.dk.

 

 

 

I partnerskabet ABC for mental sundhed samarbejder vi på tværs af faglige og organisatoriske skel – på tværs af det offentlige, private og civilsamfundet – for at fremme mental sundhed på et forskningsbaseret grundlag. Fokus for indsatsen er todelt: 1) Gennem forskningsbaseret oplysning øger vi viden og forståelse for, hvad man selv kan gøre for at styrke sin egen og andres mentale sundhed. 2) Vi arbejder på at skabe de bedste rammer og betingelser for mental sundhed og trivsel for hele befolkningen, på tværs af livsvilkår og omstændigheder.

Partnerne har forskellige målgrupper, men vi arbejder ud fra en fælles og enkel forskningsbaseret arbejds- og forståelsesramme. Vores formål er at reducere kompleksiteten forbundet med mental sundhed og gøre det mere håndgribeligt at arbejde med mental sundhedsfremme i praksis – for den enkelte, såvel som på tværs af organisationer.

Vores arbejds- og forståelsesramme tager afsæt i pejlemærker, som vi ved har afgørende betydning for mental sundhed og trivsel, nemlig at kunne: Gøre noget aktivt, gøre noget sammen og gøre noget meningsfuldt.

Partnerskabet rummer mere end 65 stærke partnere, herunder: Region Syd, en lang række kommuner, organisationer, foreninger og forskere – for mental sundhed er noget, vi skaber sammen.

 

At have det godt, trives og fungere i hverdagen – kort sagt at være mentalt sund – er mindst lige så vigtigt som at være fysisk sund. Både politisk og forskningsmæssigt er der en stigende anerkendelse af, at mental sundhed har afgørende betydning for vores helbred og sundhed samt på vores evne til at klare os godt socialt, uddannelsesmæssigt og økonomisk. Dermed har det stor betydning for vores evne til at indgå i og bidrage positivt til fællesskabet og samfundet som hele.

Psykiske lidelser udgør en af de største sygdomsbyrder på verdensplan, og den seneste nationale sundhedsprofil viser en markant forringelse af danskernes mentale sundhed fra 2010 til 2017. Især blandt unge er udviklingen bekymrende.

Nationale og internationale eksperter peger på, at hvis vi skal gøre os håb om at forbedre den mentale sundhed og knække kurven med det stigende antal psykiske lidelser, er vi på samfundsniveau nødt til at investere i og prioritere mental sundhedsfremme – ved siden af forebyggelse og behandling. Det gør vi i ABC for mental sundhed:

  • Gennem forskningsbaseret oplysning øger vi viden og forståelse for, hvad man selv kan gøre for at styrke sin egen og andres mentale sundhed og trivsel.
  • Gennem rådgivning og opkvalificering af frontpersonale, ledere og frivillige opbygger vi organisatorisk kapacitet til at arbejde med mental sundhedsfremme, så forskellige målgrupper kan understøttes bedre.
  • Gennem indsatser i og på tværs af partnerskabet fremmer vi muligheder for at flere kan tage del i inkluderende fællesskaber og aktiviteter.
  • Gennem løbende forskning og evaluering sikrer vi, at indsatsen hele tiden udbredes på et kvalificeret grundlag.

Mental sundhed er meget andet og mere end fravær af psykiske lidelser og stress. Mental sundhed handler også om at have følelsen af at høre til, af at have noget at stå op til om morgenen og af, at man bidrager med og til noget, der rækker ud over en selv.

Vi arbejder i ABC-partnerskabet bl.a. med at finde de bedste modeller for samarbejde, indsatser og kommunikation, der skal skabe bedre mental sundhed og trivsel. Indsatsen har ikke en fastlåst form, men skabes og udvikles i samarbejde mellem de kommuner, foreninger og organisationer, der er en del af partnerskabet – og ikke mindst i samspil med borgerne. Følgeforskning bidrager til, at indsatsen hele tiden tilpasses og udbredes på et forskningsbaseret grundlag.

Læs her, hvis du vil vide mere om ABC for mental sundhed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi deltager løbende i arrangementer og formidler viden om mental sundhed.

Se blandt andet vores nye video, hvor projektchef Charlotte Meilstrup fortæller om vigtigheden af mental sundhedsfremmende indsatser i Danmark: 


Se også vores informationsvideo om ABC for mental sundhed med gode råd til hvordan man passer på sit mentale helbred her:


Se også vores video om mental sundhed, hvor institutleder Vibeke Koushede giver gode råd til studerende om den mentale sundheds ABC.


Se også Vibeke Koushedes oplæg til konferencen Når 'generation altid på' får job her (oplægget starter i minut 115:22). 

10 årsplan for mental sundhed

Det faglige oplæg til en 10 årsplan ”Bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykisk lidelse” er blevet præsenteret. Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen står bag oplægget med input fra en lang række eksperter, bl.a. initiativtager til ABC for mental sundhed i Danmark, professor og institutleder Vibeke Koushede. Oplægget indeholder et kapitel om mental sundhedsfremme, hvor ABC for mental sundhed fremhæves og anbefales som arbejdsramme.

 

 

I ABC for mental sundhed arbejdes der ud fra en enkel forskningsbaseret arbejds- og forståelsesramme. Gennem forskning sikrer vi, at beslutningstagere, frivillige, ledere og frontpersonale har det bedste grundlag for at prioritere indsatser til at fremme mental sundhed.

Forskningen foregår i et samarbejde mellem forskere på Institut for Psykologi, KU og Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Udvalgte publikationer

Se flere publikationer på abcmentalsundhed.dk.

 

 

Forskerne bag projektet

Navn Titel Telefon E-mail
Vibeke Jenny Koushede Institutleder, professor +4535320511 E-mail
Charlotte Bjerre Meilstrup Postdoc +4535322067 E-mail
Line Nielsen Postdoc +4535322103 E-mail
Malene Kubstrup Nelausen Videnskabelig assistent +4535337533 E-mail

Kontakt

Charlotte Meilstrup
Postdoc og projektchef for ABC
cbm@psy.ku.dk 
Vibeke Koushede
Professor og institutleder
vjk@psy.ku.dk 
Line Nielsen
Postdoc og projektleder for ABC
ln@psy.ku.dk

Sociale medier