ABC-partnerskabet

ABC for mental sundhed bygger på en partnerskabstankegang, hvor indsatsen løftes i fællesskab af forskere, foreninger, organisationer og kommuner. På den måde bliver ABC for mental sundhed udviklet og tilpasset behov og ønsker i lokale foreninger, organisationer, kommuner etc.

Partnerne arbejder forskelligt ud fra ABC-rammen og har fokus på forskellige målgrupper. Men ABC-rammen binder os sammen og danner et fælles grundlag for både opkvalificering, aktivteter og kommunikation.

ABC-partnere

Læs mere om de forskellige partnere og ABC for mental sundhed herunder. Der kommer løbende flere partnere til. ABC for mental sundhed har også en styregruppe.

 

I Aabenraa Kommune vil vi skabe rammer, der fremmer trivsel og livsduelighed, og styrke borgernes mentale modstandskraft og sundhed. I vores Sundhedspolitik beskriver vi, at vi vil afprøve indsatser og finde gode metoder til at styrke den mentale sundhed og modstandskraft hos børn, voksne og ældre, for at få en holdbar løsning på de udfordringer, vi ser med dårlig mental sundhed og mistrivsel. Derfor er vi med i partnerskabet ABC for mental sundhed.

Som partner i ABC for mental sundhed bakker vi desuden op om visionen om at fremme mental sundhed og trivsel for alle i Danmark.

Vores arbejde med ABC for mental sundhed er forankret i afdelingen Sundhed, og vi vil bl.a. styrke vores arbejde med ABC-principperne, når vi i år skal opdatere vores handleplan for mental sundhed.

Kontakt netværkskoordinator Johanne Braun: 24 46 98 63, 

jbrau@aabenraa.dk.

Læs mere om Aabenraa Kommune.

logo

 

 

Mental sundhed er et vigtigt fokusområde i Aalborg Kommune. Arbejdet omkring ABC for mental sundhed koordineres på kommunens Center for Mental Sundhed, som samtidigt er kommunes videnscenter på området.

Herudover arbejder en række øvrige samarbejdspartnere med ABC, og kommunen satser på et etablere et netværk af ABC-ambassadører og tovholdere.

Da området fra 2023 opprioriteres, er kommunen på vej med en strategi for en øget udbredelse af ABC for mental sundhed.

Kontakt Lone Schriver: 22 42 06 96, 

lone.schriver@aalborg.dk.

Læs mere om Aalborg Kommune.

logo

 

 

Aarhus skal være en by, hvor alle er sunde og trives. Derfor arbejder kommunen blandt andet med fællesskaber og aktiviteter for borgere – særligt dem, som har brug for en støttende hånd. ABC for mental sundhed er en ramme og et fælles sprog, som kan udvikle og kvalificere kommunens arbejde, og derfor er partnerskabet en fantastisk mulighed for at få inspiration og ny viden om mental sundhedsfremme.

ABC for mental sundhed er også med til at understøtte arbejdet med at nå målsætningerne i kommunens Sundhedspolitik, og den letforståelige ramme kan bruges til at række ud til flere og nye samarbejdspartnere og få endnu mere fokus på, hvad der i fællesskab kan gøres for aarhusianernes mentale sundhed.

Kontakt Marie Skeel Løkke: lmask@aarhus.dk

Læs mere om Aarhus Kommune

 

 

Kontakt Kathrine Bjerring Ho: kbg@albertslund.dk 

eller Christina Skriver Klenø: CRX@albertslund.dk

Læs mere om Albertslund Kommune.

 

 

AOF Center Odense prioriterer fællesskabet og mental sundhed højt i alle vores aktiviteter. Derfor er det helt naturligt for os at være en del af ABC-partnerskabet. Vi søger altid nye muligheder for samarbejde inden for dette felt, så tag endelig fat i os.

Kontakt Vibeke Carmen Sørensen:
69160600, vibeke@aofcenterodense.dk 

Læs mere om AOF Center Odense. 

 

AP Pension er et uafhængigt, kundeejet pensionsselskab med mere end 450.000 kunder. I AP Pension er pension i centrum, og fokus er på at skabe overskud til alle vores kunder – både økonomisk og menneskeligt. AP Pension blev grundlagt i 1919 af en gruppe andelsfolk, der besluttede, at de ville oprette et pensionsselskab for andelsselskabernes ansatte. Lige siden har vi holdt fast i vores rødder i andelsbevægelsen, med fokus på det kundeejede, det uafhængige og kundedemokratiet.

AP Pension ønsker at bidrage til bedre mental sundhed i den danske befolkning, og vores adgang til dette er via arbejdspladser, hvor virksomheden har valgt os som pensionsselskab for deres medarbejdere. Der er et stort fokus på mental sundhed hos vores firmakunder, da de i stigende grad oplever, at deres medarbejdere rammes på deres trivsel og mentale sundhed, hvilket har store omkostninger både økonomisk og menneskeligt. Der er i de senere år set en øget åbenhed i virksomhederne om behovet for at forholde sig til arbejdspladsens rolle i medarbejdernes trivsel. Arbejdspladserne efterspørger viden, sparring og adgang til værktøjer, som kan opbygge og styrke den mentale sundhed på arbejdspladsen og dermed i den enkeltes liv.

AP Pension vil være en relevant og samarbejdende aktør inden for mental sundhed. Vi har derfor fokus på at arbejde med dokumenteret viden og redskaber. Ligesom vi ønsker at skabe sammenhæng mellem offentlige og private tilbud. Vores deltagelse i ABC-partnerskabet vil støtte op om vores ambitioner om at bidrage til bedre mental sundhed hos danskerne. Vi tror på, at vores deltagelse i partnerskabet med ABC for mental sundhed vil styrke vores evidensbaserede tilgang til arbejdet med mental sundhed, med udgangspunkt i et anerkendt rammeværk, og give unikke muligheder for samarbejde på tværs af civilsamfundet, offentlige og private aktører. 
AP pensionKontakt chefudviklingskonsulent Katrine Sejersen-Permin: kps@appension.dk.

Læs mere om AP Pension.

 

 

Mental sundhed er en højt prioriteret indsats i Assens Kommune og er bl.a. skrevet ind i kommunens sundhedspolitik. I kommunens sundhedspolitik står: Et godt og sundt liv får vi især, når vi deler det med nogen, og ved at være aktive sammen forebygger vi sygdomme og ensomhed og styrker den mentale sundhed. Vi skal knække koden, så alle kommer med i fællesskaber igennem hele livet – både dem, der bidrager til fællesskabet og dem, der har brug for det. Med denne målsætning taler Assens Kommunes sundhedspolitik direkte ind i A`et, B´et og C`et i ABC for mental sundhed.

ABC for mental sundhed vil i Assens Kommune være med til at sætte rammen om det sundhedsfremmende arbejde, hvor ABC skal være med til at forme, skærpe og prioritere sundhedsfremmende aktiviteter i kommunen. ABC skal fungere som en forståelsesramme og dermed understøtte og styrke arbejdet med at fremme borgernes mentale sundhed.

ABC skal også implementeres og anvendes som et dialog- og kommunikationsredskab i formidlingen til borgere, frivillige, foreninger etc. omkring, hvordan man selv kan fremme sin mentale sundhed.

ABC er dermed med til at danne og styrke meningsfulde, aktive fællesskaber, som fremmer den mentale sundhed for den enkelte og fælles.

Kontakt Helle Thode Frifeldt: 24 97 12 79, htfri@assens.dk

Læs mere om Assens Kommune.

Assens Kommunes logo

 

 

I Ballerup Kommune arbejdes der især med unge og mental sundhed. Bedre psykisk trivsel for unge er en central del af den kommunale sundhedspolitiske strategi. I Ballerup Kommune er der ligeledes fokus på indsatser til fremme af mental sundhed for voksne, især ift. borgere sygemeldt eller ramt af stress, angst og depression. Blandt vores igangværende indsatser kan peges på naturbaserede interventioner for både unge og voksne, tilstedeværelse af sygeplejerske på ungdomsuddannelser for at rådgive om især mental sundhed, mindfulness til voksne med stress samt talrige muligheder for fællesskaber i frivilligt regi, især for de voksne borgere. Desuden afholdes løbende events med fokus på bl.a. søvn og digitale vaner. Desuden igangsættes fra 2023 en indsats mod ensomhed blandt unge i samarbejde med Maryfonden.

 

ABC for mental sundhed skal både være med til at understøtte og udvikle kommunens eksisterende indsatser og give inspiration til nye på tværs af de kommunale fagområder og i samarbejdet med frivillige foreninger og andre samarbejdspartnere.

Kontakt Eva Sønderberg Larsen: eval@balk.dk, 

Anne Marie Søndergaard: 22529142, asn1@balk.dk 

eller Cecilie Højgaard Bryrup: cebr@balk.dk 

Ballerup Kommune

 

Boblberg.dk er et digitalt fællesskab, der arbejder sig ind i ABC-rammen til bedre mental sundhed ved at inspirere og invitere til fællesskab med andre ved at gøre noget aktivt, gøre noget sammen og gøre noget meningsfuldt.

Som en del af ABC for mental sundhed bidrager Boblberg.dk med konkrete tiltag og aktiviteter, der understøtter muligheden for at fremme egen og andres mentale sundhed. Det sker ved at sikre en bred og lettilgængelig adgang til fællesskaber igennem en digitale platform, hvor der deles fælles interesser, oplevelser og sociale aktiviteter. Men også svære emner som fx ensomhed og psykisk sårbarhed.

På baggrund af ABC-rammen skaber Boblberg.dk øget bevidsthed om vigtigheden af fællesskaber, og hvordan deltagelse i sociale fællesskaber styrker den mentale trivsel.

Kontakt Anders V. Stæhr: 22 25 05 20, as@boblberg.dk

Læs mere om Boblberg. 

 

 

 

 

Center for Forebyggelse i praksis (KL) er med i partnerskabet ABC for mental sundhed, fordi man her arbejder med at understøtte vidensbasering og kvalitet i kommunernes forebyggelsesindsats – og ikke mindst indsatsen for, at flere skal kunne leve et liv med bedre mental sundhed. Center for Forebyggelse i praksis understøtter kommunernes deltagelse i partnerskabet ved rådgivning, afholdelse af netværksarrangementer m.v. ABC for mental sundhed kan for mange kommuner fungere som et enkelt sprog på tværs af forvaltningsområder til at drøfte og gennemføre indsatser, der kan fremme borgernes mentale sundhed.

Kontakt Lene Dørfler: ldf@kl.dk 

eller Lisbeth Holm Olsen: 29 13 44 02, llo@kl.dk

Læs mere om Center for Forebyggelse i praksis.

 

På Center for Maritim Sundhed og Samfund (CMSS), under Institut for Sundhedstjenesteforskning på SDU, er det vores mission at bidrage til bedre sundhed og mental sundhed for søfarende, fiskere og offshore medarbejdere samt minimere ulighed i adgang til sundhed, som der er tilfældet for denne sektor. Vi får en god mulighed for at gøre dette via et partnerskab i ABC netværket. Mental sundhed er ikke et område der har stor fokus i den maritime industri, men Covid-19 har skabt et momentum for at gøre mere.

I CMSS arbejder vi med sundhedsfremmende projekter og interventioner som en af de mange ting vi gør. Under Covid 19, arbejdede vi med et mental sundhedsfremmende forsknings- og interventions projekt og vi vil gerne lave flere af denne type projekter, såvel nationalt, som på internationalt plan. Vi håber, at kunne finde partnere i ABC-netværket som vi kan samarbejde med ift. konkrete projektidéer og håber, at vi kan dele og få del i andres viden og erfaring med at arbejde med ABC for mental sundhed.

Kontakt Lisa Loloma Froholdt: lfroholdt@health.sdu.dk

Læs mere om Center for Maritim Sundhed og Samfund.

Center for Maritim Sundhed og Samfunds logo

 

 

  

 

Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB) administrerer og udlejer boliger. De afholder mange arrangementer i boligforeninger og samler beboere på tværs af alder. DAB fejrer beboerfællesskaber og bakker op om aktive beboere med indsatsen Fællesskab & Frivillighed.

Kontakt Christine Wenstrup: chwe@dabbolig.dk

Læs mere om DAB og Fællesskab og Frivillighed.

DAB's logo

 

I Dansk Firmaidræt støtter vi op omkring visionen for ABC for mental sundhed og udbreder kendskabet til ABC for mental sundhed via vores Anføreruddannelse og Tæl Skridt kampagne.

Dansk Firmaidræt kæmper for, at alle skal have et aktivt arbejdsliv fra praktik til pension

Vi skaber rammerne og mulighederne for bevægelse og motion både i firmaidrætsforeningerne, på arbejdspladserne og på ungdomsuddannelserne sammen med frivillige ildsjæle og engagerede partnere.
Dansk Firmaidræt er en nonprofitorganisation, der i dag bevæger mere end en halv million mennesker i firmaidræts-foreningerne samt til events og aktiviteter over hele landet. For at sætte ind der, hvor hjælp og forandringer er allermest nødvendigt, arbejder vi målrettet med fire stærke mærkesager.

Væk med barrierer for foreningslivet

Det skal være nemt at være frivillig i foreningslivet. De lokale firmaidrætsforeninger er fundamentet i Dansk Firmaidræt, så foreningernes vilkår er helt grundlæggende for os.

Mere lighed i sundhed

Alle skal have bedre muligheder for at dyrke motion i arbejdstiden. Det øger trivslen, giver en stærkere arbejdsstyrke, mindsker den fysiske inaktivitet væsentligt og skaber dermed mere lighed i sundhed.
Vi fokuserer på at sætte motion i arbejdstiden på dagsordenen på landets arbejdspladser.

Forebyg nedslidning med motion

Alt for mange bliver nedslidt i deres arbejde. Vi arbejder for mere forebyggende bevægelse, hvor den fysiske belastning er for stor. Tidlig pension kan ikke stå alene – forebyggelse igennem hele arbejdslivet er også en del af løsningen.

Motion på alle ungdomsuddannelser

Alt for mange unge har udfordringer med mistrivsel og dårlig sundhed. Motion og bevægelse er en del af løsningen.

Dansk Firmaidræt ønsker at invitere til tværgående partnerskaber, hvor ABC for mental sundhed også indtænkes – lad os udleve ideerne i fællesskab.

Kontakt Kirsti Pedersen: 41 91 88 16, ktp@firmaidraet.dk 

eller Trine Kyed: 61 55 15 13, trine@firmaidraet.dk.

Læs mere om Dansk Firmaidræt

Dansk Firmaidræt

 

 

 

 

 

Dansk Oplysnings Forbund (DOF) afholder gennem deres 250 aftenskoler årligt kurser for 170.000 danskere og repræsenterer en anden type mødeplads for borgerne end frivilligorganisationer. DOF ønsker gennem medlemsskolernes aktiviteter at bidrage til udviklingen af deltagernes personlige, sociale og faglige kompetencer for derigennem at styrke den brede almene dannelse og trivsel. DOF servicerer og bidrager til udvikling af de lokale DOF-aftenskoler, som i deres virke med folkeoplysende voksenundervisning gør det muligt, at alle mennesker kan lære og udvikle sig i et fællesskab. Det at deltage i et kursus eller andre aktiviteter i en aftenskole er at gøre noget aktivt, noget meningsfuldt og noget sammen – og det sætter DOF ekstra fokus på og udbygger gennem ABC for mental sundhed.

I DOF og medlemsskolerne arbejder man med, hvordan man får ABC for mental sundhed implementeret i dagligdagen. Undervisere i aftenskolen skal fx være bevidste om, at deres undervisning også forbedrer deltagernes mentale sundhed – og det gælder i alle fag, for det er forskelligt, hvad der er meningsfuldt for det enkelte menneske. ABC for mental sundhed skal være en integreret del af aftenskolerne i DOF. Undervisningen og andre aktiviteter vil være tilrettelagt, så der er fokus på, at DOF bidrager til befolkningens mentale sundhed. Er man en DOF-skole, som er en del af ABC for mental sundhed, så vil kurserne være tilrettelagt, så deltagernes udbytte både er fagligt, men også så det, der foregår i fællesskabet er meningsfyldt.

Kontakt Anne Refsgaard: 27 12 09 39, ar@danskoplysning.dk

Læs mere om Dansk Oplysnings Forbund.

Dansk Folkeoplysnings Forbunds logo

 

 

Dansk Skoleidræt arbejder for at fremme sundhed, læring og trivsel gennem idræt, leg og bevægelse for alle elever i skolen. Det er en landsdækkende idrætsorganisation med landssekretariat i Nyborg.

Dansk Skoleidræt arbejder ud fra en grundlæggende tro på, at det er de gode oplevelser med fysisk aktivitet i fællesskab, der grundlægger de gode vaner. Det gør, at eleverne bliver i stand til at træffe sunde valg i livet - både i skolen og i fritiden, nu og i fremtiden.

Ved at være engageret i partnerskabet for ABC for mental sundhed, vil Dansk Skoleidræt kvalificere deres aktiviteter i skolen i endnu højere grad.

Det er desuden en drivkraft for Dansk Skoleidræt, at ABC for mental sundhed står på et bredt teoretisk fundament, hvor især teori om adfærdsdesign er med til at gøre et forholdsvist abstrakt emne som mental sundhed til noget, vi rent faktisk kan omsætte og handle på som organisation, kommune og individ.

Kontakt Signe Asferg Rasmussen:
40 23 23 01, sia@skoleidraet.dk

Læs mere om Dansk Skoleidræt.

Dansk Skoleidræt Logo

 

Dansk Sundhedssikring er en del af ABC for mental sundhed, fordi vi ønsker at udvide og styrke vores indsats med at forbedre danskernes mentale sundhed. Både hos den enkelte og i de små og store virksomheder, som Dansk Sundhedssikring samarbejder med.

Al rådgivning og kommunikation skal hos os bygge på nyeste viden om mental sundhed, og vi kan dermed bidrage til at forskningen om, hvad der vedligeholder og skaber god mental sundhed omsættes til praksis til gavn for danskerne.

Vi ønsker, at alle der kontakter os får rådgivning af højeste kvalitet og en oplevelse af, at de rykker et skridt nærmere på at opnå bedre mental sundhed, også dem der ikke har brug for reel terapi. Det vil principperne for ABC for mental sundhed kunne bidrage til.

Dansk Sundhedssikrings vision på det mentale område er fuldkommen på linje med ABC for mental sundheds. Vi ønsker at bidrage til at forbedre den mentale sundhed på tværs af Danmark, og derfor er et partnerskab et oplagt og vigtigt valg.

Med ABC for mental sundhed vil Dansk Sundhedssikring bidrage til, at ABC-budskaberne om at gøre noget aktivt, gøre noget sammen og gøre noget meningsfuldt kommer ud til så mange som muligt både via bl.a. 1-1 rådgivning, kurser og skriftlige guides.

Kontakt Sygeplejerske og kvalitetsansvarlig Louise Toft: Louise.toft@ds-sundhed.dk.

Dansk Sundhedssikring Logo

 

 

Mental sundhed er i fokus i Det Danske Spejderkorps med et hav af spejderaktiviteter for børn, unge, voksne og familier. 

Det Danske Spejderkorps (DDS) har ca. 36.000 medlemmer fordelt på 410 spejdergrupper i hele landet - og udvikler børn og unge gennem friluftsliv, fællesskab og udfordringer. Deres mangeårige erfaringer og kompetencer har styrket ABC’s fokus på at inddrage civilsamfund og foreninger i det trivselsfremmende arbejde. Det Danske Spejderkorps inviterer børn, unge, voksne og familier ind i fællesskabet og giver dem oplevelser og udfordringer i friluftslivet. Det Danske Spejderkorps arbejder med ABC-indsatsen landet over og har afholdt events og uddannet ABC-ambassadører og -koordinatorer til at formidle ABC-budskaberne.

Læs mere om Det Danske Spejderkorps.

Det Danske Spejderkorps' logo

.

 

 

Det Jyske Musikkonservatorium (DJM) varetager sammen med de øvrige musikkonservatorier de højeste uddannelser inden for musik og bidrager i øvrigt til at fremme musikkulturen i Danmark. Konservatoriet udøver desuden kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og bedriver videnskabelig forskning inden for særlige fagområder. DJM har fokus på, at uddannelserne har relevans, aktualitet og afsætning i forhold til det samfund, de skal fungere i, og at de derfor skal imødekomme borgere og arbejdsmarkedets behov.

DJM vil tilhøre eliten af musikkonservatorier ved at uddanne til et kunstnerisk medborgerskab, der forudsætter høj kunstnerisk kvalitet, markedsværdiskabelse og civilsamfundsrelevans. DJM vil dermed på højeste niveau bidrage til en bæredygtig udvikling af det danske og internationale musikliv. DJM udbyder uddannelser inden for både rytmisk, klassisk og elektronisk musik på tre niveauer (bachelor, kandidat og solist) samt en række efter- og videreuddannelser.

Kontakt Keld Hosbond: keho@musikkons.dk

Læs mere om Det Jyske Musikkonservatorium.

Det Jyske Musikkonservatoriums logo

 

 

 

DGI er gået ind i ABC partnerskabet for at forstørre og forstærke fællesskabet og skabe foreningsrammer, der er mentalt sundhedsfremmende.

Styrken ligger i fællesskabet. Derfor er DGI gået med i ABC for mental sundhed-partnerskabet, hvor de sammen med foreninger, kommuner og eksterne samarbejdspartnere, arbejder på at få danskerne ud i naturen og ind på banerne. Børn og seniorer, begyndere og rutinerede. DGI arbejder med at udvikle foreninger, og ABC for mental sundhed taler lige ind i foreningslivet, da aktivitet, fællesskab og meningsfuldhed er grundlaget i foreningerne – vi skal blot sørge for at det ikke bliver taget for givet.

Med ABC for mental sundhed vil DGI sikre, at idrætsaktiviteterne i foreningen ikke kun har fokus på aktiviteterne, men har lige så stor fokus på at skabe et tilhørsforhold og en meningsfuld og inkluderende foreningskultur, der sikrer, at medlemmer har lyst til at komme igen, og nye har lyst til at blive en del af fællesskabet.

DGI har udviklet to forløb med særlig fokus på ABC for mental sundhed:

 • Foreningsudvikling: Forstør og forstærk fællesskabet – målrettet foreninger (for bestyrelser, instruktører og medlemmer)
 • Skoleindsats: Mental sundhed i skolen – målrettet 7.-10. klasse, deres lærere og forældre

DGI uddanner også ABC-ambassadører til at varetage undervisningen af de to ovennævnte indsatser i hele Danmark.

Kontakt Hanna Christensen: 51 18 77 92, 

Hanna.christensen@dgi.dk

Læs mere om DGI og ABC her.

DGI's logo

 

I DGI Byen er vores formål at forbedre sundheden og livskvaliteten for københavnerne – og alle andre gæster og kolleger. Vores fokus på sundhed skal komme til udtryk i alt, hvad vi gør, uanset hvilken indgangsdør, der benyttes. Til en start bruger vi ABC for mental sundhed internt velvidende, at det har en afledt effekt for alle, der besøger DGI Byen, når vi via et aktivt værtskab nudger og inspirerer til en sund livsstil.

Kontakt Lisbet Meincke: hr@dgibyen.dk 

Stilling: Payroll and People Manager 

DGI Byen logo

 

 

 

Det gode og det sunde liv handler om evnen til at drage omsorg for sig selv, mestre eget liv og tage vare på egen sundhed. Mental sundhedsfremme er derfor et prioriteret indsatsområde i Esbjerg Kommune.

Med ABC for mental sundhed får kommunen en forståelsesramme, der understøtter det eksisterende arbejde samt bidrager til at begrebsliggøre mental sundhed. Esbjerg Kommune anvender partnerskabet ABC for mental sundhed til at øge fokus på trivsel og livskvalitet i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde rettet mod såvel børn og unge som voksne og ældre - både i egne rækker, tilbud og handlinger samt i aktiviteter, der foregår i samarbejde med foreninger, frivillige og andre dele af civilsamfundet.

Kontakt Ane Ballegaard Lauridsen: anl75@esbjerg.dk

Læs mere om Esbjerg Kommune.

Esbjerg kommunes logo

 

I Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder vi ud fra vores udviklingsstrategi med titlen ”Sammen skaber vi det gode liv”. Et af de overordnede mål i strategien er at 80 % af vores borgere skal være tilfredse med livet. De beslutninger vi sammen træffer skal bl.a. bidrage til mere livskvalitet. Derfor er den mentale trivsel naturligt i fokus.

De mange lokale fællesskaber skaber et solidt udgangspunkt for det gode liv og det at gøre noget aktivt, at gøre noget sammen og at gøre noget meningsfuldt.

 

I de seneste år har særligt børn og unges mentale sundhed været nedadgående. Derfor sætter vi et særligt fokus på børn og unges mentale trivsel i de kommende år.

Kontakt Søren Dahl Staagaard: sosta@fmk.dk 

Læs mere om Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommunes logo

 

Fanø Kommune er smukt placeret midt i Vadehavet – på en lille ø med knap 3.500 borgere. Til trods for smuk natur, nærhed og ro har vores borgerne – ligesom i resten af landets kommuner – udfordringer med mental sundhed.

I Fanø Kommune skal alle borgere kunne leve det liv, de ønsker – trivsel og mental sundhed spiller en afgørende rolle, og er noget, som vi har stort fokus på.

Kommunen har valgt at være en del af partnerskabet ABC mental sundhed, så kommunen sammen med de øvrige partnerskabskommuner kan deltage i værdifuld sparring, erfaringsudveksling mv.

Kontakt Trine Nanfeldt: 76660612, bgsotn@fanoe.dk

Læs mere om Fanø Kommune.

Fanø Kommunes logo

 

FitforKids er en frivillig social forening, stiftet i 2007, der tilbyder et gratis sundhedsfremme- og vægttabsprogram til børnefamilier i hele Danmark.

FitforKids’ program bygger på robust international forskning, og er videnskabeligt dokumenteret ved et randomiseret kontrolleret forskningsprojekt på Rigshospitalet fra 2012.

Et barn med svær overvægt vil ofte samtidig også lide af andre typer af mistrivsel som f.eks. lavt selvværd, ensomhed, mobning, angst- og depressionssymptomer, stress og generel mental mistrivsel.

Derfor foretrækker vi at tale om Polycentrisk Mistrivsel, for at anerkende den store og vigtige komponent som psykisk mistrivsel udgør blandt de børn, vi arbejder med og for. Partnerskabet i ABC for mental sundhed er dermed også helt centralt for FitforKids, og vi er altid åbne for ny viden og nye samarbejder.

FitforKids står også bag udviklingen af den digitale platform, Dishmo, en skolebaseret indsats til forbedret mental trivsel målrettet mellemtrinnet (4.-6.klasse).

Kontakt founder Pelle Plesner: 22 16 34 51,
pelle@fitforkids.dk.

Læs mere om FitforKids.

FitforKids

 

FGU står for forberedende grunduddannelse og er et ny uddannelsestilbud for unge op til 25 år.

Uddannelsen tilbyder en bred vifte af retninger, som er tilpasset de unges behov og interesser samt en lang række faglige temaer og almene fag.

FGU Vestegnen holder til på fire matrikler på Københavns Vestegn - Albertslund, Brøndby, Hvidovre og Ishøj.

Sammen med FGU Nord iværksatte FGU Vestegnen i 2023 trivselsprojektet ”På FGU er jeg velkommen i klubben. Derfor kommer jeg!” med støtte fra Region Hovedstaden og Den Europæiske Socialfond Plus. Her er udviklingen, afprøvningen og implementeringen af ABC-forløb for mental sundhed en af hovedaktiviteterne, bl.a. i form af delprojekter om bevægelse og billedkunst samt gennem en vifte af elevgenererede indsatser med fokus på styrkelse af det sociale liv og fællesskab på skolerne.

Kontakt Morten Stouenberg:
most@fguvestegnen.dk

Læs mere om FGU Vestegnen og om trivselsprojektet.

FGU Vestegnen

 

 

Hvert år henter mere end 250.000 danskere indsigt, viden og oplevelser på en af FOF's aftenskoler - på kurser, udflugter eller til foredrag.

Et aktivt liv i et meningsfuldt fællesskab giver øget livsglæde og bedre mental sundhed. Derfor er FOF en vigtig aktør, når det gælder udviklingen af folkesundheden – FOF vil gøre danskerne klogere, sundere, gladere. I det lys er et partnerskab med ABC for mental sundhed et naturligt led i indsatsen for at styrke danskernes mentale sundhed.

Kontakt Helle H. Bjerregård: hb@fof.dk

Læs mere om FOF.

FOF's logo

 

 

 

Fredericia Kommune vil igennem en ny sundhedspolitik Fredericia for Livet arbejde for, at alle fredericianere har mulighed for at leve et godt, sundt og aktivt liv – hele livet. I politikken fremgår det, at Fredericia vil skabe mulighederne for, at borgerne kan gøre noget aktivt, gøre noget, der er meningsfuldt, og gøre noget sammen med andre. Dermed er ABC-tankegangen indskrevet som et mål i Fredericia Kommunes sundhedspolitik, som skal tænkes på tværs af aldersgrupper og målgrupper.

Partnerskabet ABC for mental sundhed understøtter således vores fremadrettede arbejde med at omsætte sundhedspolitikken til konkrete handlinger, ligesom det er med til at styrke igangværende initiativer og sætte kraft bag vores indsatser. Derfor ser Fredericia Kommune som partner i netværket frem til at blive inspireret af andre kommuner og organisationers indsatser og idéer samt gode muligheder for at bidrage med egen inspiration og gode lokale erfaringer. 

Kontakt Kasper Pihlkjær: 

kasper.b.pihlkjar@fredericia.dk

Læs mere om Fredericia Kommune.

Fredericia Kommunes logo

 

 

Mental sundhedsfremme er et prioriteret indsatsområde i Frederiksberg Kommune, og kommunen fokuserer på at sikre, at borgernes mentale sundhed fremmes på lige fod med den fysiske sundhed. Her ser Frederiksberg Kommune en værdi i, at den ramme, som ABC udgør, henvender sig til alle borgere uanset køn, alder, baggrund og sted i livet. Ligesom ABC-budskaberne komplimenterer kommunens fokus på samskabelse og inkluderende fællesskaber.

Kommunen fokuserer særligt på at skabe dialog, understøtte og brobygge imellem lokale foreninger, organisationer, selvetablerede grupper og institutioner, som ønsker at arbejde aktivt med ABC-budskaberne i hverdagen. I den forbindelse har Frederiksberg Kommune, sammen med partnere fra ABC-netværket, udviklet materiale samt afviklet workshops og aktiviteter, der hjælper de lokale aktører i arbejdet med ABC. Derudover arbejder Frederiksberg Kommune løbende med at inkorporere ABC for mental sundhed i nye og eksisterende tiltag i kommunen såsom Sundhedsdagene og de forebyggede hjemmebesøg, ligesom kommunen har arbejdet med at synliggøre ABC for mental sundhed ved større begivenheder med ABC-aktiviteter, der finder sted på Frederiksberg, fx Stella Polaris, Royal Run og Ungdommens Folkemøde.

Kontakt Sylvia Johannsen: syjo01@frederiksberg.dk

Læs mere om Frederiksberg Kommune.

Frederiksberg Kommunes logo

 

 

Frederikshavn Kommune har en ambition om at fremme mental sundhed samt at forebygge og begrænse udviklingen af mentale sundhedsproblemer hos borgerne – med særlig opmærksomhed på børn og unge.

Frederikshavn Kommune indgår i ABC-partnerskabet med henblik på at få en forståelses- og arbejdsramme, der skal skabe en rød tråd i arbejdet med mental sundhedsfremme i kommunen. ABC for mental sundhed skal være med til at skabe gode rammer og betingelser for at videreudvikle eksisterende tilbud samt udvikle nye, meningsfulde fællesskaber og aktiviteter – til gavn for den brede befolkning.

ABC for mental sundhed skal derudover fungere som et fælles og letforståeligt sprog for mental sundhed på tværs af fagcentre, som skal gøre det lettere at samarbejde på tværs af fagligheder.

Kontakt Lise Jørgensen: 
ljor@frederikshavn.dk

Læs mere om Frederikshavn Kommune.

Frederikshavn Kommunes logo

 

 

Tre ud af fire danskere oplever, at aktiviteter i det fri øger livskvaliteten. Direkte adspurgt oplever 84 %, at friluftsaktiviteter øger deres psykiske velvære og forbedrer humøret, og det understøttes af forskning, der peger på en klar sammenhæng mellem friluftsliv, natur og mental sundhed. Friluftsrådet har arbejdet målrettet med at integrere friluftsaktiviteter i kommunernes forebyggende sundhedsarbejde og sammen med 10 kommuner gennemført 27 forløb med natur og friluftsliv i sundhedsindsatsen. Der har blandt andet været fokus på brobygning mellem friluftslivets foreninger og kommuner. Friluftsrådet er paraplyorganisation for 85 organisationer, der alle tilbyder aktiviteter inden for natur, miljø og friluftsliv og varetager friluftslivets interesser nationalt og lokalt. Friluftsrådet uddeler desuden Udlodningsmidler til friluftsliv og giver ca. 30 millioner i tilskud om året til projekter, der forbedrer mulighederne for friluftsliv for alle og styrker børn, unge og voksnes naturforståelse.

Kontakt Maren Ottar Hessner: 24636023, 

moh@Friluftsraadet.dk

Læs mere om Friluftsrådet.

Friluftsrådets logo

 

Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe) er landsorganisation for landets frivilligcentre og selvstændige selvhjælpsorganisationer. Sammen med vores medlemmer og en lang række samarbejdspartnere nationalt arbejder vi for et samfund, hvor alle er en værdifuld del af sociale fællesskaber og har nogen at tale med, når livet er svært.

Vi udvikler den lokale frivillighed og styrker de lokale fællesskaber, så alle har mulighed for at deltage, mulighed for at yde en frivillig indsats eller at finde hjælp og støtte i de frivillige fællesskaber. Derudover driver vi projekter og initiativer, der alle har til formål at understøtte vores medlemmer og at gøre det lettere at blive og være frivillig og lettere at være frivillig forening i Danmark.

Kontakt Dannie Larsen: dannie@frise.dk

Læs mere om FriSe

Frivilligcentre og selvhjælps logo

 

 

I Gentofte Kommune vil man sammen skabe flere gode leveår og livskvalitet for borgerne. Gennem partnerskaber skabes bæredygtige fællesskaber i lokalsamfundet, der kan styrke og understøtte arbejdet med sundhed. Kommunen vil styrke rammerne for, at borgerne kan indgå i både formelle og uformelle aktiviteter og partnerskaber. Deltagelse og involvering i meningsfulde sociale aktiviteter er for mange en forudsætning for at blive engageret og motiveret til at skabe sunde forandringer – både personligt og lokalt. 

Gentofte Kommune er partnere i ABC for mental sundhed for at fremme mental sundhed igennem tværfaglige indsatser og aktiviteter for børn, unge, voksne og ældre. Kommunen medvirker til at skabe robust mental sundhed, et godt fysisk helbred samt oplevelse af trivsel og livskvalitet i hverdagslivet. ABC for mental sundhed giver en forståelsesramme, som kan understøtte kommunens målsætninger i Sundhedspolitikken.

Kontakt Mette Jespersen: 30 91 41 99, efj@gentofte.dk

Læs mere om Gentofte Kommune.

Gentofte Kommune

 

 

Gladsaxe Kommunes nye sundhedspolitik udstikker fire bærende principper, der skal danne grundlaget for de sundhedsindsatser, der sættes i gang. Kommunen vil prioritere sundhedsfremme og forebyggelse, mindske uligheden i sundhed, samarbejde og skabe partnerskaber samt arbejde vidensbaseret. I forbindelse med vedtagelsen af sundhedspolitikken, blev der samtidig igangsat en to-årig handleplan for mental sundhed.

Ved afdækning af mulige indsatser til handleplanen viste ABC for mental sundhed sig at passe til principperne for sundhedspolitikken. Ved at indgå i partnerskabet vil Gladsaxe Kommune få en ramme for arbejdet med mental sundhed samt gøre brug af og bidrage til viden om, hvad der fremmer mental sundhed. Efter en to-årige pilotfase har kommunen et grundlag for at vurdere, hvad der skal igangsættes af kompetenceudvikling, indsatser i driften og øvrige kapacitetsopbygning på området for de kommende 10 år.

Gladsaxe Kommune vil nu igangsætte formidling og koordinering af fælles forståelse af mental sundhed og inspiration til aktiviteter på tværs i kommunen. Der vil i handleplansperioden være fokus på vidensopbygning, på at igangsætte indsatser samt på at skabe synlighed om, hvilke elementer, der fremmer mental sundhed med inspiration fra partnerskabet bag ABC for mental sundhed.

Kontakt Eva Zeuthen Andersen: evzean@gladsaxe.dk

Læs mere om Gladsaxe Kommune.

Gladsaxe Kommune

 

Gribskov Kommune arbejder bl.a. med ABC for mental sundhed i fire nærmiljøer - Børnehuset Boager, Pyramidens bibliotek, Uddannelsescenteret og Mødestedet, som er et værested for psykisk sårbare.

I Gribskov vil man gøre en aktiv forskel for borgernes sundhed, og derfor etablerede kommunen i 2014 forebyggelsesprogrammet 'Grib livet – hold dig på toppen'. I nærmiljøerne arbejdes der med forebyggelse og sundhedsfremme, og i 2016 blev Gribskov Kommune en del af ABC for mental sundhed. Personalet er blevet introduceret til ABC-budskaberne, hvor det handler om at gøre noget aktivt, gøre noget sammen og gøre noget meningsfuldt. I Gribskov arbejder man bl.a. med at udvide paletten og tænke endnu mere i fællesskaber. Det, som Gribskov kommune har gjort tidligere, bliver understøttet af de værdier, der ligger i ABC-budskaberne og deres betydning for menneskers trivsel.

Kontakt Kirstine Halberg Engell: kheng@gribskov.dk.

Læs mere om Gribskov Kommune

Gribskov Kommunes logo

 

I Guldborgsund Kommune har vi bl.a. fokus på at fremme fællesskaber og understøtte udvikling af gode relationer. Vi har fokus på sundhedsfremme og omsorg og på, at borgerne kan leve gode, sunde og aktive liv.

Vi arbejder med ABC som en ramme for at igangsætte og videreudvikle aktiviteter, så der kommer endnu mere fokus på, hvordan borgerne kan være aktive sammen i meningsfulde sammenhænge. Den mentale sundhed hænger sammen med det aktive liv sammen med andre.

Vi ønsker at samarbejde med mange forskellige aktører omkring ABC-rammen og herigennem bl.a. bevidstgøre borgere, foreninger, institutioner, virksomheder m.v. om, hvad de kan gøre for at styrke den mentale sundhed.

Pt. er indsatsen forankret i Folkesundhed/Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune, men der søges brede tværgående samarbejder på området.

Kontakt Simon Vedel Pedersen: silp@guldborgsund.dk 

eller Gitte Aagaard: ga@guldborgsund.dk

Læs mere om Guldborgsund Kommune

 

 

Haderslev Kommune vil som partner i ABC for mental sundhed gerne udbrede kendskabet til ABC for mental sundhed som en fælles forståelsesramme – både blandt fagprofessionelle og borgere.

Som partner i netværket bakker Haderslev Kommune op om visionen om at fremme mental sundhed og trivsel i den danske befolkning.

Haderslev Kommune bruger på nuværende tidspunkt ABC som fælles forståelsesramme fx gennem vores arbejde med strategi mod ensomhed ”Flere i Fællesskaber” og i udmøntningen heraf. Her handler det i høj grad om at skabe muligheder for trivsel ved bl.a. at indgå i meningsfulde fællesskaber.

Derudover vil vi gerne bruge ABC-redskaberne ind i eksisterende trivselsindsatser på folkeskoleområdet. Vi har gode erfaringer med en indsats, vi kalder ”KaMiBe” (Karakterstyrke-Mindfulness-Bevægelse), som er forløb, der har fokus på udvikling af inkluderende læringsmiljøer, og hvor ABC redskaberne kan supplere de redskaber, der allerede benyttes.

Kontakt Lisbeth Thule Offer: 23697491, litm@haderslev.dk 

Læs mere om Haderslev Kommune

Haderslev Kommunes logo

 

 

I Helsingør Kommune er der fokus på at fremme en sammenhængende og helhedsorienteret indsats for mental sundhed på tværs af centre i kommunen og i samarbejde med civilsamfundet. I fællesskab skal vi styrke rammerne for, at borgerne kan holde sig mentalt sunde. Der er derfor udarbejdet en fælles handleplan for styrket trivsel og mental sundhed, hvor ABC er valgt som en af tilgangene, hvorpå Helsingør Kommune skal arbejde med mental sundhed.

Kommunens tre fokus områder er: 1) Sunde rammer for børn og unge, 2) Fællesskaber der fremmer mental sundhed, 3) Et godt liv med kronisk sygdom.

Det er inden for disse tre områder, at Helsingør kommune skal arbejde med ABC for mental sundhed. Metoden skal være med til at understøtte en tydeliggørelse og styrkelse af de indsatser, kommunen allerede har, gennem tættere samarbejde og forståelse for hinandens arbejde, samt i mindre grad en række nye indsatser på områder, hvor vi sammen kan skabe mere værdi og effekt for borgerne.

Kontakt Pernille Dirchsen: perdi@helsingor.dk

Læs mere om Helsingør Kommune.

Helsingør Kommunes logo

 

Der er en tæt sammenhæng mellem vores fysiske og vores mentale sundhed. Vi ved fra forskning, at stress, depression og lav social støtte øger risikoen for hjertesygdom. Omvendt ved vi, at god mental sundhed og positive sociale relationer nedsætter risikoen for hjertesygdom, ligesom god mental sundhed og positive sociale relationer øger overlevelsen, når du lever med en hjertesygdom.

Hjerteforeningen er med i partnerskabet ABC for mental sundhed, fordi ABC-rammen giver en retning og et fælles sprog i forhold til mental sundhedsfremme, og fordi ABC-budskaberne passer godt ind i Hjerteforeningens arbejde både på det forebyggende og det rehabiliterende område.

Læs mere om Hjerteforeningen.

Hjerteforeningens logo

 

 

I Socialafdelingen i Holstebro Kommune møder medarbejderne hver dag mange forskellige borgere – udsatte borgere, psykisk sårbare borgere, borgere med udviklingshæmning i forskellige grader osv. Fælles for de fleste af borgerne er, at de ønsker at være en del af fællesskaber – både almene fællesskaber og fællesskaber, som er målrettet borgere med særlige behov. Derfor arbejder Socialafdelingen med ABC for mental sundhed som en særlig tilgang til at skabe meningsfulde fællesskaber.

Indsatsen koordineres af en tværgående medborgerskabskoordinator og af en Netværksgruppe for Medborgerskab, der har medlemmer fra alle centre i Socialafdelingen samt Arbejdsmarkedsafdelingen (Frivilligkoordinator) og lederen af Kultur- og Frivillighuset. På denne måde arbejder kommunen for, at mental sundhed får et liv i alle tilbud, og at man har et bredt samarbejde med øvrige afdelinger i kommunen samt civilsamfundet generelt.

Hver dag sætter de enkelte tilbud fokus på mental sundhed – enten gennem almindelige hverdagsaktiviteter eller projekter, som involverer og inddrager borgerne. Der er også et stort fokus på at sikre, at borgerne bliver aktive deltagere i begivenheder og arrangementer i Holstebro. Det kan f.eks. være lokale motions-arrangementer eller musikalske/kulturelle begivenheder.

Hvert år afholder Socialafdelingen en temadag med fokus på fællesskaber i lokalområdet. Temadagen afholdes i forbindelse med Sindets Dag, og alle er velkomne – borgere, pårørende, medarbejdere og andre interesserede. Her kan man møde nogle af de fællesskaber, som findes i Holstebro og omegn.

I Socialafdelingen arbejdes der med at møde borgernes behov, hvor de er. Fra begyndelsen af 2020 kan alle borgere, som mangler nogen at tale med i hverdagen, oprette sig som bruger på en online besøgstjeneste og tale med en frivillig. Samtalerne er interessebaserede således, at brugere og frivillige med interesse for f.eks. natur, brætspil, fodbold eller madlavning kan finde hinanden og tale sammen.

På tegnebrættet er også etablering af en Social Vejviser på Holstebro Kommunes hjemmeside, der skal hjælpe borgerne med at finde frem til de støtte- og hjælpemuligheder, der findes i et rigt tal i Holstebro og omegn, og som ikke kræver en bevilling fra kommunen – uanset om det er fællesskaber med ligesindede, hjælp til udsatte familier eller juridisk eller økonomisk rådgivning mv.

Kontakt Anette Holm: anette.holm@holstebro.dk

Læs mere om Holstebro Kommune.

Holstebro Kommunes logo

 

Hvidovre Kommune har mental sundhed som fokusområde i den kommunale Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019-2022. Partnerskabet ABC for mental sundhed giver en håndgribelig fremgangsmåde og et fælles sprog, som kan understøtte det konkrete arbejde med Sundheds- og Forebyggelsespolitikken.

Kommunen arbejder allerede med at fremme mental sundhed i eksisterende indsatser som Familieliv Hvidovre, Sundhedsidræt og Ældreliv Hvidovre. Erfaringer herfra vil indgå i det videre arbejde med at udvide og udbrede en tværfaglig indsats, som skal organiseres via en kommunal strategi for mental sundhed.

Hvidovre Kommune vil anvende ABC-partnerskabet til at få større fokus på trivsel og livskvalitet i det borgerrettede arbejde rettet mod såvel børn og unge som voksne og ældre - både i egne tilbud og indsatser samt i aktiviteter, der foregår i samarbejde med foreninger og andre dele af civilsamfundet. 

Kontakt Nynne Agergaard Hansen: xny@hvidovre.dk

Læs mere om Hvidovre Kommune.

Hvidovre Kommunes logo

 

 

 

En af visionerne i Ishøj Kommunes velfærdspolitik er, at borgere i Ishøj i 2025 skal være blandt de borgere i Danmark, der oplever den højeste livskvalitet. Ishøj Kommune har et ønske om at forbedre folkesundheden for alle i Ishøj både i forhold til fysisk, psykisk og social sundhed. I den forbindelse giver det god mening for Ishøj Kommune at arbejde på at udbrede kendskabet til budskaberne i ABC for mental sundhed samt at skabe en øget bevidsthed om mental sundhed og mental sundhedsfremme.

Kontakt Ane Katrine Hyldal Hess Jensen: akaje@ishoj.dk

eller Johannes Ask Batzer: jabat@ishoj.dk

Læs mere om Ishøj Kommune

Ishøj kommunes logo

 

Jammerbugt Kommune har fokus på at styrke borgernes mentale sundhed ved at fremme deres muligheder for og bevidsthed om vigtigheden af at være en del af fællesskaber gennem lokale indsatser. ABC for mental sundhed i Jammerbugt Kommune er et partnerskabsprojekt, hvor formålet er at etablere partnerskaber med idræts-, kultur- og fritidsforeninger. Herunder at styrke de frivillige foreningers kapacitet til at sprede ABC for mental sundhed som en forståelses- og arbejdsramme – til gavn for borgerne i Jammerbugt Kommune.

Endelig er projektets mål at give frontpersonale på tværs af kommunens afdelinger og forvaltninger en forståelse for, hvad mental sundhed dækker over, og hvordan man kan øge fokus herpå, som en del af kontakten til borgerne. Dette gøres blandt andet ved at uddanne ABC-ambassadører, der skal være med til at spotte anledninger i kontakten med borgere, hvor det er særligt relevant at tænke på mental sundhed. Projektet er et af flagskibene i forhold til at arbejde med mental sundhed i Jammerbugt Kommune, hvor det, at borgerne trives, og ensomheden reduceres, er omdrejningspunktet.

Kontakt:

Læs mere om Jammerbugt Kommune.

Jammerbugten kommunes logo

 

I Kalundborg Kommune er der fokus på både fysisk, mental og social trivsel.  

Med partnerskabet i ABC for mental sundhed får kommunen en forståelsesramme og inspiration, der kan styrke og forny arbejdet for mental og social trivsel på tværs af sektorer og enheder internt i kommunen og samarbejdet med frivillige foreninger og andre eksterne samarbejdspartnere.

Det skal bl.a. ske gennem formidling og udvikling af de eksisterende tilbud, der taler ind i ABC-budskaberne: At gøre noget aktivt – at gøre noget sammen – at gøre noget meningsfuldt.

Der vil i arbejdet med ABC være et særligt fokus på unge. Udviklingen af eksisterende eller nye, inkluderende fællesskaber vil ligeledes være et omdrejningspunkt i arbejdet med ABC.

Kontakt Laura Sofie Deigaard Sørensen: 

laurasofiedeigaard.sorensen@kalundborg.dk

Læs mere om Kalundborg Kommune.

Kalundborg kommunes logo

 

I Kolding Kommune arbejder vi med ABC for mental sundhed som en grundlæggende metodik og forståelsesramme for alle medarbejdere i vores mentalt sundhedsfremmende arbejde. Der er således nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra alle områder i kommunen og med vigtige samarbejdspartnere fra civilsamfundet. Vores arbejde tager udgangspunkt i følgende handleplan:

 1. At udfolde og definere, hvordan Kolding Kommune arbejder med ABC for mental sundhed. Her arbejdes der allerførst med, hvordan ABC for mental sundhed forstås i konteksten af Kolding Kommune.
 2. At kortlægge, hvor og hvordan der allerede arbejdes med ABC for mental sundhed. I mange indsatser og på mange områder i Kolding Kommune arbejdes der allerede med ABC for mental sundhed. Projektgruppen skal ved hjælp af deres lokale arbejdsgrupper bidrage med en kortlægning af, hvor ABC allerede finder sted.
 3. At pege på, hvor og hvordan dette arbejde kan styrkes yderligere og udbredes. Projektgruppen skal ved hjælp af lokale arbejdsgrupper pege på, hvor ABC-indsatserne kan styrkes yderligere, og hvor der med fordel kan iværksættes nye ABC-fremmende initiativer.
   

Derudover har vi gennem en lokal kommunal Coronapulje fået tilført midler, som muliggør, at vi i 2021 kan tilføre ekstra ressourcer til ovenstående arbejde, herunder fx gennem udvikling af visuelle værktøjer til at føre handleplanen ud i praksis samt afholdelse af konkrete mentalt sundhedsfremmende events for borgerne i Kolding.

Kontakt Anders Seekjær: andse@kolding.dk

Læs mere om Kolding Kommune.

Kolding kommunes logo

 

 

I Københavns Kommune ønsker vi at skabe flere gode leveår for københavnerne. Med kommunens sundhedspolitik 2015-25 ”Nyd livet, københavner” sidestilles psykisk og fysisk sundhed, og kommunen har derfor et stort fokus på at fremme borgernes mentale sundhed.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune er en del af ABC for mental sundhed, da partnerskabet falder i god tråd med kommunens eksisterende og kommende tiltag inden for mental sundhedsfremme.  

ABC-tilgangen skal være med til at understøtte og styrke nogle af de indsatser, kommunen allerede har, gennem et øget fokus på at fremme aktive, meningsfulde fællesskaber blandt byens borgere. Et af fokusområderne er ældreområdet. Her arbejdes der konkret med ABC-tilgangen på kommunens aktivitetscentre for københavnere over 65 år. Kernen i et aktivitetscenter er netop aktive og inkluderende fællesskaber, og metoden og budskaberne bag ABC bidrager med en konkret begrebsramme til at understøtte dette fokus gennem forskellige greb i forhold til ”den gode velkomst”, samtaleværktøjer, ensomhedsproblematikker og borgerinddragelse.

Kontakt Lise Schou Andreasenp98q@kk.dk, tlf. 24 92 95 93.

Læs mere om Københavns Kommune.

Københavns Kommunes logo

 

 

Institut for Psykologi har mangeårig erfaring med forskning og undervisning, der grænser op til mental sundhedsfremme. Projektgruppen omkring ABC for mental sundhed består af en projektkoordinator samt en række forskere med baggrunde indenfor Folkesundhedsvidenskab, Sociologi, Pædagogik, Sundhedsfremme og Psykologi.

Gruppen sikrer det forskningsbaserede grundlag for ABC for mental sundhed samt fremdrift, vidensdeling og erfaringsudveksling på tværs af partnerne.

De står desuden for rådgivning, afholder workshops, bidrager til forskningsbaseret opkvalificering og kapacitetsopbygning af ABC-koordinatorer og andre interessenter med mere.

Gruppen står også i spidsen for en trivselsbaseret indsats målrettet de studerende på det Samfundsvidenskabelige Fakultet (Sammen på SAMF), hvor ABC for mental sundhed spiller en central rolle. Indsatsen anlægger en 'whole university approach', hvor der både arbejdes med de studerende, de ansatte og rammerne på studiet. Læs mere her.

Kontakt projektchef Charlotte Bjerre Meilstrup: 

cbm@psy.ku.dk

eller projektkoordinator Laura Aarup Grool: 

abcmentalsundhed@psy.ku.dk.

KU kongelogo

 

Langeland Kommune har tilsluttet sig partnerskabet ABC for mental sundhed, da kommunens vision er i tråd med partnerskabets vision om at fremme befolkningens mentale sundhed. Langeland Kommune har en ambition om at fremme borgernes trivsel. Forventningerne til samarbejdet er at blive inspireret til, hvordan der kan arbejdes med at motivere og skabe bedre trivsel for borgerne i Langeland Kommune. Kommunen har en ambition om at gå forrest i dette arbejde og samtidig tilskynde borgerne til, at de også har fokus på både mental og fysisk sundhed. 

Kontakt Helen Frost: helfro@langelandkommune.dk

Læs mere om Langeland Kommune.

Langeland Kommunes logo

 

 

I LOF mødes voksne, der ønsker at dyrke en interesse og at lære noget nyt i fællesskab med andre. LOF har aftenskolekuser over hele landet i blandt andet sprog, IT, kreative fag, madlavning, kor og musik. LOF tilbyder også mindfulness, yoga, rygtræning, motion, træning i vand og mange andre bevægelsesfag. Fælles for alle aktiviteter er, at man kan deltage uden forhåndskundskaber, og at der tages hensyn til den enkeltes ønsker og behov. I LOF mødes deltagerne om en fælles interesse, hvilket er et godt udgangspunkt for et stærkt fællesskab.

I LOF tror man på, at muligheden for at blive dygtigere og lære noget nyt i fællesskab med andre øger menneskers livsglæde og mentale sundhed. Mange af aktiviteterne og projekterne foregår i samarbejde med kommuner, patientforeninger, andre foreninger og lokale aktører. LOF glæder sig til også at kunne bidrage til danskernes mentale sundhed gennem de muligheder, der ligger i ACB-netværket.

Kontakt Dorthe Lykke Olesen: 40 21 34 73, dlo@lof.dk

Læs mere om LOF.

LOF's logo

 

 

I Lolland Kommune har vi en vision om, at alle mennesker skal have mulighed for at være en del af fællesskabet. I Social- og Arbejdsmarked arbejder vi især for, at mennesker med fysiske, psykiske og/eller sociale udfordringer bliver inviteret ind i et fællesskab, der giver mening for den enkelte.

Det kan vi ikke gøre alene, og derfor vil vi samarbejde og samskabe med frivillige foreninger, aktører og borgere om at udvikle aktiviteter og fællesskaber, der kan rumme alle.

Samtidig arbejder vi for at styrke den mentale sundhed gennem informationskampagner og workshops, hvor der er fokus på, hvad vi selv kan gøre for at fremme vores egen og andres mentale sundhed.

Vi har i Social- og Arbejdsmarked valgt at blive partner i ABC for mental sundhed, da vi tror på, at det er lige så vigtigt at have fokus på mental sundhed som fysisk sundhed. Vi bliver en del af et professionelt, nationalt netværk, der arbejder for at styrke mental sundhed i hele Danmark og får adgang til forskningsbaseret viden og unikke værktøjer, der kan være med til at styrke den mentale sundhed i hverdagen.

Kontakt Trine Nørgaard: trnr@lolland.dk

Læs mere om Lolland Kommune.

Lolland Kommunes logo

 

I Læsø Kommune har man fokus på såvel fysisk som mental sundhed. ABC for mental sundhed bidrager i kommunen til at italesætte og begrebsliggøre borgernes mentale sundhed og i sidste ende bidrage til at styrke borgernes mentale sundhed og trivsel. 

På Læsø inddrages kommunale institutioner, medarbejdere, forskellige foreninger og en række øvrige aktører i ABC for mental sundhed. Herved sikres, at der sættes fokus på mental sundhed hos en bred målgruppe, som inkluderer børn, unge, voksne og ældre, hvor de naturligt færdes.

Kontakt Martin Lyhne Petersen: 30 63 42 79, mlp@laesoe.dk.  

Læs mere om Læse Kommune.

Læse Kommunes logo

 

 

March mod Ensomhed er en nonprofitorganisation, som deler målsætningen om at fremme mental sundhed i den danske befolkning.

For at sætte fokus på ensomhed som sundheds- og samfundsudfordring vandrer Patrick Cakirli hvert år 2.000 kilometer fra Nexø til Esbjerg, hvor alle er velkomne til at deltage. Konceptet er, at Patrick ikke må gå, medmindre han har følgeskab. På den måde bliver hans vandring et symbol på vigtigheden af fællesskab og social ansvarlighed i kampen mod ensomhed.

March mod Ensomheds motivation for at indgå i partnerskabet ABC for mental sundhed er at udbygge vores netværk i en fælles bestræbelse på at følge målsætningen gennem synlighed og debat. Gennem et samarbejde med mere end 40 kommuner vil det lokale samarbejde udmønte sig i bl.a. fællesspisninger med oplysning og mulighed for spørgsmål om March mod Ensomheds virke.

Partnerskabets ABC passer en-til-en med den måde, March mod Ensomhed bliver udført på – vi gør i høj grad noget aktivt ved at gå etaper på i gennemsnit 30 kilometer – vi gør det sammen i stadig voksende antal – og deltagerne finder individuel stor meningsfuldhed i vandringens fællesskab og budskab.

Kontakt Patrick Cakirli: 93 30 01 80, kontakt@marchmodensomhed.dk

Læs mere om March mod Ensomhed.

March mod ensomheds logo

 

 

Mental sundhed er et vigtigt fokusområde i Middelfart Kommune. Både i kommunalt og ikke kommunalt regi er der flere indsatser, tilbud og projekter, som berører mental sundhed. Middelfart Kommune har derfor en koordinator for mental sundhed, som med udgangspunkt i ABC for mental sundhed arbejder målrettet med at skabe større sammenhængskraft og samarbejde på tværs af kommunens indsatser – og en øget brobygning til frivilligheds- og foreningslivet. Hensigten er, at ABC for mental sundhed skal være en fælles sprog- og referenceramme både når vi taler om – og ’gør’ – mental sundhed i kommunen.

Med det for øje er der derfor fokus på at udbrede kendskabet til ABC for mental sundhed blandt frontpersonale på tværs af forvaltninger samt hos de ledere, som driver tilbuddene. Over størstedelen af medarbejderne på tværs af social- og sundhedsforvaltningen er blevet introduceret til ABC for mental sundhed og den koordinator-funktionen. Derudover er der ansat en fællesskabskoordinator samt etableret et vejviserkorps, som skal arbejde aktivt med at hjælpe ensomme borgere over i nye fællesskaber. ABC bliver også promoveret ifm. forskellige aktiviteter, bl.a. til klimafolkemødet med en ABC for mental sundheds-bod, hvor lokale tilbud, som arbejder med mental sundhed, bl.a. vil være repræsenteret.

Kontakt Vivi Ovesen: Vivi.Ovesen@middelfart.dk.

Læs mere om Middelfart Kommune.

Middelfart Kommunes logo

 

 

I Nordfyns Kommune står vores sundhedsstrategi på to ben – mental og fysisk sundhed.

ABC for mental sundhed er forståelsesrammen for det mentale sundhedsfremme arbejde i kommunen.

ABC for mental sundhed skal på Nordfyn være med til at forme og prioritere de mentale sundhedsfremmende aktiviteter i kommunen og dermed styrke arbejdet med at fremme borgernes mentale sundhed.

ABC for mental sundhed skal anvendes som et dialog- og kommunikationsredskab i formidlingen til borgere, frivillige, foreninger bl.a. omkring, hvordan man selv kan fremme sin mentale sundhed.

ABC for mental sundhed er dermed med til at danne og styrke meningsfulde, aktive fællesskaber, som fremmer den mentale sundhed for den enkelte og i hele kommunen.

Hvorfor?

Det skal være godt og sundt at leve og bo på Nordfyn, hvor man trives sammen med nogen, om noget der giver livet værdi.

Kontakt Flemming Lassen: 64828329, fll@nordfynskommune.dk

Læs mere om Nordfyns Kommune.

 

Kontakt Katrine Frost Grønholdt: kfg@nyborg.dk.

Læs mere om Nyborg Kommune.

Nyborg Kommunes logo

 

Næstved Kommune er en del af ABC for mental sundhed for at understøtte kommunens sundhedspolitik, som skal sikre de bedste rammer for, at borgerne kan styrke og bevare deres mentale sundhed.

ABC skal sætte ekstra fokus på den psykiske side af sundheden blandt Næstved Kommunes borgere og skal tilskynde borgerne til at blive mere proaktive i forhold til deres egen og andres mentale sundhed.

Kommunens overordnede mål for ABC for mental sundhed er:

 • At engagere flere i positive fællesskaber
 • At fremme trivslen på kommunens institutioner
 • At øge arbejdsglæden

Kontakt Mie Majgaard: 51 24 08 86, 

mimaj@naestved.dk

Læs mere om Næstved Kommune.

Næstved Kommunes logo

 

 

Mental sundhed er et politisk fokusområde på sundhedsområdet i Odense Kommune, og derfor arbejder kommunen med ABC for mental sundhed. Intentionen med indsatsen "Sammen om nye vaner" er fx at skabe relationer og fællesskaber for borgere i en socialt udsat position. Projektet arbejder systematisk med brobygning til frivillige foreninger, når det kommunale forløb slutter.

Ambitionen med satspuljeprojektet "Forebyggende Fællesskaber" er at forebygge ensomhed hos ældre gennem deltagelse i aktiviteter og fællesskaber i nærmiljøet. Ældresagen og Røde Kors Odense er partnere i projektet. Og som en del af projektet bliver medarbejdere og ledere i den udekørende hjemmepleje introduceret til ABC. Der har også været afholdt en temadag for Mad og Måltidsområdet i Odense Kommune med fokus på, hvordan man kan arbejde med ABC i en daglig praksis i forbindelse med mad, måltider og ernæring med henblik på at fremme gode liv for borgerne. Og endelig samarbejder kommunen med Lille Skole for Voksne i Odense, som er en af skolerne under Dansk Oplysnings Forbund, hvor der sættes fokus på, hvordan man kan være mentalt sund, når man har psykiske udfordringer.

Kontakt til Berit Juel Rasmussen: bejr@odense.dk

og Frederikke Dalgas Fechtenburg: frefe@odense.dk 

Læs mere om Odense Kommune.

Odense Kommunes logo

 

Odsherred Kommune har en ambition om at skabe god mental sundhed og trivsel for alle. Mental sundhed er derfor et højt prioriteret indsatsområde i sundhedspolitikken og i udmøntningen af denne. Odsherred Kommune er trådt ind i ABC for mental sundhed med henblik på få inspiration til vidensbaserede indsatser, der kan styrke den mentale sundhed i alle aldre.

Med den fælles forståelses- og arbejdsramme vil Odsherred udbrede en fælles tilgang til arbejdet med mental sundhedsfremme og styrke indsatsen på tværs. Derfor er der fokus på at udbrede ABC-rammen i alle kroge af organisationen og oplyse borgere og medarbejdere om, hvordan de kan fremme egen og andres mentale sundhed gennem de tre ABC-budskaber.

ABC-rammen tænkes ind i den nuværende praksis og kerneopgaver. Eksisterende aktiviteter, der bygger på at gøre noget aktivt, gøre noget sammen og gøre noget meningsfuldt, forstørres og forstærkes.  

I arbejdet med mental sundhedsfremme er der bl.a. fokus på at skabe brobygning til lokalsamfundet med henblik på, at flere bliver en del af fysiske, sociale og kreative fællesskaber i fritiden. Derudover vil ABC-rammen blive anvendt som et værktøj ind i kommunens ensomhedsstrategi.

Kontakt strategisk sundhedskonsulent Heidi Nielsen: heidn@odsherred.dk.

Læs mere om Odsherred Kommune.

Odsherred Kommune

 

 

Professionshøjskolen UCN’s forskningscenter ’In-og Eksklusion i pædagogisk praksis’ arbejder med at forskningsbaseret brugen af ABC for mental sundhed på professionsuddannelserne. Projektgruppen består af projektkoordinator og forskere indenfor uddannelsesforskning, pædagogik, inklusion, bevægelse og ulighed i sundhed. Målet er at bidrage til forskningsbasering af ACB for mental sundhed indenfor mellemlange videregående uddannelser samt teknologi- og businessuddannelserne.

Det er UCN’s formål at vidensdele og udbrede ABC for mental sundhed forskningsmæssigt, også blandt vores 9000 studerende, 9400 kursister og ca. de 900 medarbejdere på UCN.

Kontakt Jeanette Schade Leth, Programkoordinator og projektleder på DIGI LIVES: jele@ucn.dk.

Læs mere om Professionshøjskolen UCN.

UCN logo

 

 

 

Region Syddanmark har tilsluttet sig ABC for mental sundhed for derigennem at styrke samarbejdet med kommuner og andre aktører om at forbedre syddanskernes mentale sundhed – ikke mindst de unges. 

Mental sundhed er et politisk prioriteret visionsområde i den syddanske sundhedsaftale 2019-2023, og det er aftalt med de syddanske kommuner at anvende partnerskabet ABC for mental sundhed til at nå målsætningen om at reducere andelen af unge med dårlig mental sundhed.

Regionen har allerede gode erfaringer med et lignende partnerskab – ”Røgfri Fremtid”, som projekt ”Røgfri Ungdomsuddannelser” er en del af. Regionen håber, at der også i ABC for mental sundhed vil vise sig muligheder for et tæt lokalt samarbejde på tværs af regionen omkring konkrete initiativer for unge.

Kontakt Henriette Bondo Andersen: 21478740, 

Henriette.Bondo.Andersen@rsyd.dk

Læs mere om Region Syddanmark.

Region Syddanmarks logo

 

Røde Kors er til stede i hele Danmark, og hver dag bringer vi håb i tusindvis af menneskers liv. Flere end 10.000 frivillige i 202 lokale Røde Kors-afdelinger medvirker til at styrke trivsel og gør en medmenneskelig forskel. Røde Kors ser potentialer og ressourcer hos det enkelte menneske og søger at støtte op om, at mennesker mestrer deres livssituation og bliver i stand til at skabe positive forandringer i deres liv. Særligt arbejder Røde Kors med den psykosociale tilgang, som har særligt fokus på at fremme tryghed ro, fællesskab, handlekraft og håb. Disse elementer er i tråd med ABC-budskaberne om at gøre noget aktivt, gøre noget meningsfuldt og gøre noget sammen.

Vi arbejder med at implementere den psykosociale tilgang gennem fire fokusområder:

 1. Den psykosociale tilgang er vores fundament både i vores sociale aktiviteter og ved psykosociale akutindsatser.
 2. Vi arbejder evidensinformeret og understøtter vidensdeling på tværs inden for området mental sundhed og psykosocial støtte.
 3. Vi har fokus på kompetenceudvikling af ansatte og frivillige inden for mental sundhed og psykosocial støtte.
 4. Vi understøtter frivilliges trivsel og muligheder for erfaringsudveksling.

Kontakt Louise Lindal, konsulent i mental sundhed og psykosocial støtte: lovin@rodekors.dk.

Læs mere om Røde Kors.

Røde Kors' logo

 

 

 

Røde Kors Hovedstaden (RKH) har været en del af ABC for mental sundhed siden 2016 – og i 2018 kom hele det landsdækkende Røde Kors med i partnerskabet.  

Røde Kors Hovedstaden har eksisteret siden 1917 og er den største lokalafdeling under Røde Kors i Danmark. Organisationen udvikler og driver mere end 50 forskellige aktiviteter lokalt (dækker over kommunerne; København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør). Tilsammen hjælper indsatserne omkring 13300 deltagere, der udgør nogle af de mest udsatte borgere i hovedstadsområdet. Dette gøres ved hjælp fra omkring 3600 frivillige, gennem frivillighed og medmenneskelighed i aktive meningsfulde fællesskaber, hvor alle kan være med. 

Røde Kors Hovedstaden tilbyder ligeværdige relationer, som grundlag for at skabe positive forandringer for voksne og familier i en udsat situation med begrænset netværk og behov for støtte. ABC-budskaberne bliver anvendt af både frivillige og ansatte, som en de metoder Røde Kors Hovedstaden arbejder med i praksis.

Kontakt udviklingskonsulent Idasofie Hyldgaard: 
rkh.idasofie.mortensen@rodekors.dk.

Læs mere om Røde Kors Hovedstaden.

Røde Kors Hovedstadens logo

 

 

Rødovre Kommune er en københavnsk forstadskommune med kommunegrænse til Københavns Kommune i Region Hovedstaden. Den ligger vest for Damhussøen og Harrestrup Å og strækker sig fra Vestbanen i syd næsten til S-banen ved Herlev i nord.

I Rødovre Sundhedscenter arbejder vi for at fremme og øge mental trivsel blandt borgerne i Rødovre. Vi anvender ABC i dette arbejde som et fundament for de forskellige indsatser vi har.

Kontakt leder Sonja Trabjerg Bjørnø: 
cn28523@rk.dk.

Rødovre Kommune logo

 

 

 

Sangens Hus er en selvejende institution, som arbejder for at få sangen ind i alle dele af samfundet. Det gør vi fordi, vi elsker sang, og fordi sang er godt for menneskers trivsel både fysisk og mentalt, følelsesmæssigt og socialt.

Vi arbejder med sang som noget at være sammen om, som kultur og som kunst. Vi driver også www.videncenterforsang.dk og www.sangogsamfund.dk, som formidler viden om sang.

Vores arbejde baserer sig på en grundlæggende forandringsteori, som vi sammenfatter i formlen: Glade stemmer + åbne fællesskaber + stærk sangfaglighed = varige forandringer.

Med ABC håber vi både at kunne kvalificere vores arbejde med åbne fællesskaber yderligere og møde sparringspartnere og evt. samarbejdspartnere, som vil være med til at finde nye løsninger på fremtidens udfordringer.

Læs mere om Sangens Hus.

Sangens hus' logo

 

 

SIND Daghøjskole har i over 30 år arbejdet med målgruppen psykisk sårbare og syge. Vi tilbyder aktivering, STU, SPS-støtte og aktivitets- og samværstilbud til omliggende kommuner.

Skolen ligger midt i Aalborg og er let tilgængelig – også for handicappede. Vi deler faciliteter med SIND Lille-Skole for voksne, der tilbyder undervisning under lov om folkeoplysning.

Daghøjskolen tilbyder undervisning og vejledning. Der undervises i skolefag, værkstedsfag, almene fag, fremtidsværksted og samtalefag. Vejledning kan indeholde personlig, socialfaglig og erhverv/studie vejledning. Skolen har ansat en praktikkonsulent, så en del af et kursus er at komme i virksomhedspraktik.

Gennem de seneste fire år har skolen arbejdet ud fra en neuropædagogisk tilgang, og i den sammenhæng har vi taget ABC-konceptet sammen med ”Det dobbelte kram” som teori og praksisbaggrund. Det er ud fra et ønske om at kunne komme videre med metoden, at vi er blevet en del af ABC-partnerskabet.

Rent praktisk har vi benyttet tankegangen og nogle af redskaberne fra ABC i vejledning og specielt i ”fremtidsværkstedet” – et fag, der skal rette kursisters fokus på drømme, ønsker, planer og handlinger. I denne sammenhæng er ABC en let tilgængelig og praktisk orienteret metode.

Kontakt Anders Dahl: 30 24 03 97, 

anders@sindskole.dk

Læs mere om SIND Daghøjskole Aalborg.

Sind Skolernes logo

 

Slagelse Kommune er en del af ABC for mental sundhed for at understøtte kommunens sundhedspolitik og skabe gode rammer for, at borgerne kan deltage i mentalt sundhedsfremmende aktiviteter.

I arbejdet er der fokus på oplysning, events og på at få indarbejdet ABC-tankegangen og -budskaberne i konkrete aktiviteter med fokus på børn, unge og familier. Oplysning om ABC for mental sundhed omfatter blandt andet oplæg for relevante fagområder (skoleledere, dagtilbudsledere og jobcenter/ungehuset) samt events i form af kommunens årlige Sundhedsuge og World Mental Health Day. Aktivitetssporet indeholder både nye aktiviteter til borgerne, som Slagelse Kommune udvikler i samarbejde med relevante samarbejdspartnere, og allerede eksisterende aktiviteter, hvor ABC kobles på.

Kontakt Pernille Vibe Hansen: 58 57 44 38, 

pvhan@slagelse.dk

Læs mere om Slagelse Kommune.

Slagelse Kommunes logo

 

 

Statens Institut for Folkesundhed har mange års erfaring med at udvikle, implementere og evaluere sundhedsfremmende indsatser, med projektstyring og tværfagligt samarbejde, uddannelse samt med myndighedsbetjening og rådgivning af beslutningstagere.

SIF oplyser og holder oplæg om ABC for legitime interessenter, introducerer ABC-koordinatorer (og frontmedarbejdere eller frivillige efter aftale) til mental sundhedsfremme og grundlaget for ABC i samarbejde med flere af de øvrige partnere. SIF gennemfører desuden følgeforskning og udfører forskning, som understøtter det videnskabelige grundlag for ABC-indsatsen.

Kontakt Carsten Hinrichsen: cahi@sdu.dk.

Læs mere om Statens Institut for Folkesundhed.

Statens Institut for Folkesundhed

 

Stevns Frivillighedscenter har gennem flere år samarbejdet med Sundhed og Fritid i Stevns Kommune omkring ABC for mental sundhed.

Med ABC-tankegangen som ramme har vi siden 2018 været med til at udbrede kendskabet til ABC for mental sundhed på Stevns og været med til at give flere muligheder for deltagelse i givende fællesskaber f.eks. via ’Stemmer på Stevns’ og ’Fællesskabsstafetten’.

I 2023 søsatte Stevns Frivillighedscenter et 3-årigt projekt: Ung til Ung Fællesskaber.

Formålet med projektet er at få flere unge med i fællesskaberne, styrke deres mentale trivsel og give dem mulighed for at udfolde deres potentiale.

Der er afholdt mange forskellige aktiviteter f.eks. ugentlig frivillig cafe, loppemarked, LAN-party, tøjbyttedag, skøjtetur, brætspilsaftener m.m. Mange af aktiviteterne sker i samarbejde med andre foreninger, og alle med øje for ABC for Mental Sundhed. F.eks var der til LAN-party både fællesmadlavning og fællesspisning, fælles gåture om natten og spille-konkurrencer hvor alle kunne være med. 


Ung til Ung Fællesskaber:

Kontakt projektleder Jette KiærStevns Frivillighedscenter: 40 23 00 66

Læs om Ung til Ung Fællesskaber på Stevns på Facebook.

 

Stevns Frivillighedscenter:

Kontakt daglig leder Lena Bjerrum Bach: 61 13 13 74

Læs om Stevns Frivillighedscenter.

 

 

I Stevns Kommune er et af pejlemærkerne i Sundhedspolitikken 2019-2022: ’Flere skal leve et liv med bedre mental trivsel’.

Sundhed og Fritid i Stevns Kommune arbejder aktivt sammen med Stevns Frivillighedscenter på at forstærke de faktorer, der fremmer den mentale trivsel, og på at sætte fokus på sociale fællesskaber, der blandt andet modvirker ensomhed.

Med ABC-tankegangen som ramme har vi siden 2018 arbejdet med at udbrede kendskabet til ABC til foreninger via workshops og til medarbejdere og ledere. Vi har i samarbejde med foreninger udviklet og afholdt fællesskabende aktiviteter og events med det formål at bringe ABC-budskaberne i spil og sammen skabe noget aktivt, fælles og noget meningsfuldt – fx via ’Stemmer på Stevns’ og ’Fællesskabsstafetten’.

Kontakt Stine Rehn: Stireh@stevns.dk

Læs mere om Stevns Kommune.

Stevns Kommunes logo

 

 

Sund By Netværket (SBN) er Danmarks nationale netværk under WHO Healthy Cities Network og understøtter det lokale folkesundhedsarbejde ved at skabe synergi i samarbejdet mellem kommuner, regioner, nationale parter, WHO og civilsamfundet. Sund By Netværkets faglige fællesskab med internationale forgreninger sikrer de 55 medlemskommuner praksisnær udvikling og afprøvning af metoder til sundhedsfremme og forebyggelse. Samtidig fungerer netværket som sparringspartner, så medlemmerne kan afprøve og overføre erfaringer fra én lokal praksis til en anden eller i forskningen.

Sund By Netværket har i ABC-partnerskabet fokus på at bidrage til viden om, hvad der skaber mental sundhed og robusthed samt udbrede viden om, hvordan kommuner og regioner kan arbejde trivselsfremmende. Sund By Netværket har udviklet og gennemført erfaringsudveksling og videndeling om ABC for mental sundhed til Sund By Netværkets medlemskommuner samt afholdt temadage, en farverig event på Folkemødet 2017 og en større ABC-konference.

Kontakt Louise Dal: 42 45 09 90, lod@kl.dk

Læs mere om Sund By Netværket.

Sund by netværkets logo

 

I Svendborg Kommune arbejdes der på mange måder med mental sundhed gennem det daglige virke på tværs af områderne ældre, skole, social, beskæftigelse samt kultur og fritid. Fx er Svendborg Kommune en del af Bevæg dig for livet-indsatsen, og kommunen udbyder Vildmandskurset for mænd i livskrise efter alvorlig sygdom. Yderligere gør kommunen en stor indsats for at understøtte de sociale frivillige organisationer.

Med deltagelse i partnerskabet ABC for mental sundhed vil Svendborg Kommune styrke arbejdet med fokus på mental sundhed på tværs af kommunen, blandt andet ved at understøtte aktive, meningsfulde og sociale fællesskaber i tilbud til borgerne. Politisk er der stor opmærksomhed på mental sundhed for unge, og derfor arbejdes der blandt andet fremadrettet med konceptet Fynsk Kultur på Recept for borgere med stress, angst og depression, og på ungdomsuddannelserne udbredes ABC for mental sundhed i et samarbejde med Region Syddanmark, ungdomsuddannelserne og Svendborg Kommune.

Kontakt Birgitte Skau Jørgensen: 

birgitte.skau.jorgensen@svendborg.dk

Læs mere om Svendborg Kommune.

Svendborg Kommunes logo

 

 

Med deres sundhedspolitik tør Sønderborg Kommune gå nye veje for at vende udviklingen på sundhedsområdet i forhold til både fysisk og mental sundhed. I Sønderborg Kommune skal flere borgere vælge tobakken fra, opleve mental sundhed, være fysisk aktive, leve uden overvægt og have gode leveår på trods af kronisk sygdom. Kommunen har mod på mere sundhed for alle uanset livsvilkår.

Sundhedspolitikken føres ud i livet via kommunens sundhedsplaner. Sundhedsplanen for mental sundhed skal være med til at skabe overblik over de mange eksisterende tilbud til borgere, der har udfordringer med deres mentale sundhed. Dette skal bidrage til en styrket sammenhæng på tværs, hvor forvaltningerne samarbejder om at opspore og henvise borgere til de rette sundhedstilbud. Sundhedsplanen har desuden særligt fokus på indsatser for unge og borgere uden for arbejdsmarkedet, da det er her, at andelen med et dårligt mentalt helbred er størst. ABC-budskaberne om at gøre noget aktivt og meningsfuldt i fællesskab med andre vil være en central del af indsatserne.  

Kontakt Signe Sofia Gronwald Petersen: 20 34 89 06, 

sipe@sonderborg.dk

Læs mere om Sønderborg Kommune.

Sønderborg Kommunes logo

 

 

Thisted kommune er med både hav, fjord, plantage- og klithedelandskaber, et meget smukt sted, hvor der både er trygt at bo og højt til loftet. Her bor 43,160 indbyggere (1. kvartal, 2021). Arealet er 1073,70 km2, som giver plads til 40 indbyggere pr. km2. Kystlinjen er ca. 226 km. Thisted er Danmarks førende klimakommune - for eksempel kommer mere end 100 % af al el fra vedvarende energi samt at mere end 80 % af varmen ligeledes produceres ved biomasse, geotermi, biogas og affald. Her er nogle af verdens bedste surfmuligheder - også kaldet "Cold Hawaii" og "Cold Hawaii Inland" I Thisted Kommune ligger Danmarks første nationalpark, Nationalpark Thy, som består af en række sjældne naturtyper. Kommunen rummer ca. 1.700 virksomheder med mange ansatte inden for fødevarefremstilling, metalindustri og plastindustri.

Vi vil bruge ABC som pejlemærke i udviklingen af nye tilbud i kommunen, og til at styrke og forbedre de eksisterende tilbud. Evidensen der ligger bag ABC for mental sundhed, kan vi bruge til at sikre både effekt og kvalitet i mange af kommunens tilbud. Det påtænkes også at udvikle kulturen internt i kommunen i retning af bedre mental sundhed, bl.a. gennem anvendelse af ABC-materialerne og praktisering af mikrohandlinger.

KontakGitte Aas stilling, Sundhedsmedarbejder: gaa@thisted.dk

Læs mere om Thisted Kommune.

Thisted Kommunes logo

 

 

Mental sundhed er et politisk fokusområde på sundhedsområdet i Tønder Kommune, og kommunen har derfor valgt at arbejde med ABC for mental sundhed. ABC for mental sundhed tydeliggør mulighederne for at italesætte og begrebsliggøre borgernes mentale sundhed - og i sidste ende bidrage til at styrke borgernes trivsel.

I Tønder fokuserer man særligt på at skabe dialog og understøtte brobygning til frivillige foreninger - og er optaget af “den gode modtagelse” og mere nærvær i foreningerne.

Tønder Kommune har endvidere fokus på indsatser i forhold til ensomme ældre og samvær mellem borgere, som føler sig ensomme og/eller sårbare.

Af andre indsatser kan nævnes tidlig opsporing i forhold til førstegangsforældre samt støtte til overgangen som forældre. 

På ungeområdet vil kommunen i samarbejde med de unge, ungeråd og uddannelsesinstitutionerne sætte mental sundhed på dagsorden samt understøtte tiltag, som kan bedre den mentale sundhed blandt unge.

Kontakt Eva Boutrup Iversen: evbi6@toender.dk

Læs mere om Tønder Kommune.

Tønder Kommunes logo

 

 

 

 

Ungdommens Røde Kors er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation. Vi er en frivillig, social organisation, der laver indsatser for og med børn og unge i Danmark og ude i verden. Vi tror på, at forandring skabes gennem handling – i ligeværdige og frivillige fællesskaber skabt for, af og med børn og unge. Vi bruger vores aktiviteter til at styrke handlekraften hos den enkelte, så vi sammen kan skabe positive forandringer.

Derfor er vi også forpligtet til at være med til at bekæmpe den stigende mistrivsel, der ses blandt børn og unge og være med til at plante håb og handlekraft hos de unge om, at de i fællesskab kan styrke trivslen. Det gør vi blandt andet gennem Life Skills, hvor unge gennem refleksions- og dialogbaserede øvelser oplever:

 • At ungdomsproblematikker gøres til samtaleemner og dermed er med til at bryde tabuer ved at tale om det, som kan være svært.
 • At andre unge går rundt med samme udfordringer som dem selv.
 • At kunne sætte ord på egne følelser og tanker – og få andres perspektiver på det.

Partnerskabet med ABC for mental sundhed er således et vigtigt hjælpemiddel i arbejdet med vores kerneopgaver. Indsatsens budskab om at gøre noget sammen, gøre noget aktivt og at gøre noget meningsfuldt er helt i tråd med vores arbejde. ABC-rammen lader os kvalificere vores arbejde med åbne fællesskaber, hvormed vi kan finde nye løsninger på fremtidens udfordringer.

Kontakt Ida Seest Dam: 60 47 45 01, ida@urk.dk

Læs mere om Ungdommens Røde Kors.

Ungdommens Røde Kors' logo

 

Ungdomsringen er en landsdækkende forening for fritids-, junior og ungdomsklubber og ungdomsskoler. Vi repræsenterer mere end 120.000 børn og unge i alderen 10-18 år. Vi tilbyder aktiviteter til de unge, der går i klub/ungdomsskole, kompetenceudvikling til medarbejdere i klubber og ungdomsskoler, samt varetager den politiske interessevaretagelse for området. En af de helt store mål for vores organisation er at medvirke til at alle børn og unge oplever at være en del af et meningsfuldt fællesskab, og vi ser ABC for mental sundhed som en potentiel fællesnævner for vores medlemmers trivselsarbejde. Som partner vil vi arbejde for at understøtte udviklingen af mere systematisk trivselsarbejde i klubber og ungdomsskoler med udgangspunkt i den viden, ABC for mental sundhed partnerskabet skaber.

Kontakt sekretariatschef Birthe Navntoft: bna@ungdomsringen.dk 

Ungdomsringens logo

 

 

Ungdomsskoleforeningen er medlemsorganisation for alle landets 98 kommunale ungdomsskoler. Foreningen varetager ungdomsskolernes interesser, faciliterer netværk, arrangerer kurser, temadage samt konferencer. Derudover driver Ungdomsskoleforeningen tværgående projekter, som er med til at udvikle skoleformen.

Ungdomsskolernes formål er blandt andet at ”bidrage til at give unges tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund” (§1, Ungdomsskoleloven). Dette gøres via en række forskelligartede tilbud.

Mere end 170.000 børn og unge benytter hvert år et eller flere af ungdomsskolernes tilbud, som dækker over alt fra aktiviteter i samarbejde med de lokale folkeskoler til holdaktiviteter i fritiden, ofte i samarbejde med andre lokale aktører. Ungdomsskolen spiller i mange kommuner en afgørende rolle i både udvikling og afvikling af den lokale ungepolitik, fordi den med sin fleksible lovgivning og blik for brobygning kan arbejde på tværs af skole, fritid samt andre kommunale områder, og dermed bidrage til nye løsninger på svære udfordringer.

Unges mentale helbred tænkes ind i mange aspekter af både foreningens og ungdomsskolernes arbejde. Særligt i forbindelse med nye projekter samarbejder foreningen med ungdomsskolerne om at udvikle initiativer, der understøtter trivselsarbejdet med kommunernes unge.

Partnerskabet ABC for Mental Sundhed kan styrke de opgaver, der allerede varetages samt kvalitetssikre den videre udvikling af opgaver, interessevaretagelse, projekter og netværk samt sikre at budskaberne fra dét arbejde bliver forankret i praksis med nyeste viden på området.

Kontakt programleder Hanne Kirk: hk@usf.dk

Ungdomsskoleforeningen

 

 

 

I Varde Kommune arbejdes der målrettet for at skabe øget mental sundhed for borgerne. Det kommer bl.a. til udtryk i Byrådets udviklingsstrategi, hvor en af målsætningerne er, at borgere i Varde Kommune skal opleve, at de er en del af sundhedsfremmende fællesskaber på tværs af alder samt fysisk og psykisk formåen. Herunder at de får øget mulighed for at deltage i sociale, kulturelle samt idræts- og motionsrettede fællesskaber og foreninger.

At mental sundhed er en politisk prioritering afspejles også i den gældende sundhedsaftale for Region Syddanmark, hvor mental trivsel og sundhed blandt børn og unge er en af målsætningerne. Varde Kommune er forpligtet til at arbejde henimod at indfri målsætningen, hvilket tilslutningen til partnerskabet ABC for mental sundhed kan medvirke til. Med partnerskabet får kommunen en fælles forståelsesramme for arbejdet med mental sundhed – ikke kun for børn og unge, men for borgere i alle aldre og livsfaser.

Forankringen af ABC for mental sundhed i Varde Kommune vil blive en del af implementeringen af kommunens sundhedsstrategi, hvor mental sundhedsfremme integreres som en tværfaglig indsats i de nedsatte tværfaglige arbejdsgrupper, der skal få strategien til at leve i praksis og dermed skabe mere værdi og effekt for borgerne.

ABC for mental sundhed skal både være med til at understøtte og udvikle kommunens eksisterende indsatser og give inspiration til nye på tværs af de kommunale fagområder og i samarbejdet med frivillige foreninger og andre samarbejdspartnere.

Kontakt Kathrine Biltoft Nielsen: 29 40 70 86, 

kabi@varde.dk

Læs mere om Varde Kommune.

Varde Kommunes logo

 

 

 

I Vejle Kommune foregår der en hel del meningsfulde fællesskaber og tilbud om aktiviteter, der giver borgernes mentale sundhed et boost.

Vi arbejder med ABC-rammen på mange niveauer lige fra borgerniveauet, grupper, organisationer og på det strategiske plan.

For at gøre det nemmere for borgerne at navigere og få overblik over nogle af de fine fælleskaber kan de orientere sig i Den sociale vejviserAktiv sammen eller kontakte ABC-koordinatoren Mette Stoffer på mesto@vejle.dk.

Kontakt Mette Skov Stoffer: mesto@vejle.dk 

eller Uffe Nymark Breum: ufnbr@vejle.dk

Læs mere om Vejle Kommune og ABC.

Vejle Kommunes logo

 

 

Alle Ældre Sagens mærkesager berører faktorer, der påvirker trivsel og livssituationer for ældre og pårørende på tværs af generationer. Alle skal kunne leve et godt liv - hele livet. Med 21.000 aktive frivillige, 215 lokalafdelinger, over 910.000 medlemmer og et sekretariat arbejder Ældre Sagen både lokalt, kommunalt og landsdækkende.

Ældre Sagen har en mangeårig stærk politisk og frivillig indsats bl.a. inden for bekæmpelse af ensomhed gennem stærke fællesskaber. Ældre Sagens lokalafdelinger og frivillige inviterer til utrolig mange forskellige fællesskaber - med en eller flere. Det er muligt fx at få en besøgsven eller blive besøgsven. Derudover hjælper frivillige især til på plejehjem, i hjemmet, ved arrangementer, foredrag eller som undervisere fx for en motionsaktivitet eller en IT-cafe. Der findes bisidderordninger, vågetjenester og tryghedsopkald samt en masse andre typer aktiviteter såsom fællesspisning og ture til nær og fjern.

Ældre Sagen arbejder lokalt med at invitere flere med i den frivillige indsats - både for at kunne skabe flere aktiviteter til glæde for mange deltagere, og for at flere oplever, at de bliver en del af noget sammen med andre.

Ældre Sagen har været partner i ABC for mental sundhed siden 2018 og bakker op om partnerskabets virke for at styrke den nationale og kommunale indsats for mental sundhedsfremme. 

Kontakt Tina Jensen: tj@aeldresagen.dk

Læs mere om Ældre Sagens frivillige indsatser her.

Ældre Sagens logo

 

 

Ærø Kommune prioriterer mental sundhed højt, da kommunen tror på, at en god mental sundhed påvirker den fysiske sundhed og kan være med til at skabe en større lighed i sundhed på sigt. Kommunen tror på, at den igennem partnerskabet kan stå stærkere i forhold til at samarbejde på tværs af de kommunale forvaltninger, på tværs af borgergrupper samt med civilsamfundet. Mental sundhed er en vigtig grundpille i kommunens sundhedspolitik, og ved at være en aktiv del af ABC partnerskabet, kan kommunen skabe et endnu større fokus på den mentale sundhed, blandt andet gennem forskellige aktiviteter og initiativer.  

Kontakt Millie Kealy-Jensen: 63 52 55 23, 

mkj@aeroekommune.dk 

eller Pernille Rønn Bolding: prb@aeroekommune.dk

Læs mere om Ærø Kommune.

Ærø Kommunes logo