Hvad er ABC for mental sundhed?

Visionen for ABC for mental sundhed er at fremme mental sundhed og trivsel i den danske befolkning. Mental sundhed er alt det, der gør livet værd at leve. Det er vigtigt, at vores krop fungerer, men det er mindst lige så vigtigt, at vi trives og har det godt.

Med de tre forskningsbaserede budskaber: A) Gør noget aktivt, B) Gør noget sammen og C) Gør noget meningsfuldhed kan vi forbedre og styrke vores mentale sundhed. Der er mange forskellige måder og niveauer, vi kan handle på. Fx ved at gøre noget godt for andre, være med i en madklub, læse en bog, spille et spil, starte en cykelklub, engagere sig i noget man brænder for, være frivillig, gå en tur, snakke med naboen, spille fodbold med vennerne, give tid til ro og fordybelse eller være en del af den lokale idrætsforening. Det handler om at finde ud af, hvad der giver livet mening, glæde og værdi for den enkelte. For det er helt fundamentalt for vores mentale sundhed, at vi har følelsen af at have noget og nogen at stå op til om morgenen.

ABC for mental sundhed er den første forskningsbaserede indsats, der retter sig mod hele befolkningen – for mental sundhed vedrører os alle. ABC anlægger et positivt og handlingsorienteret fokus på mental sundhed, så det ikke alene omfatter risici for sygdom, men også omfatter alt det, der fremmer trivsel og styrker os som mennesker.

Hvis vi ønsker at fremme befolkningens mentale sundhed og ændre på den mangeårige negative udvikling, vi har set i mental sundhed, er vi nødt til at investere i og prioritere mental sundhedsfremme på samfundsniveau – ved siden af forebyggelse og behandling. 

ABC for mental sundhed

ABC for mental sundhed bidrager med konkrete forskningsbaserede pejlemærker for, hvordan vi kan styrke vores egen og andres mentale sundhed. Det er enkle råd, som mange allerede kender til, men som kan blive glemt, nedprioriteret eller som man kan opleve, at der ikke er overskud til i hverdagen. I ABC for mental sundhed arbejder vi også med at skabe de bedste rammer og betingelser for en lang række meningsfulde fællesskaber, aktiviteter og arrangementer, som alle kan være en del af eller selv tage initiativ til.

Vi arbejder ud fra, at vi er hinandens lykkes smed, fordi vi påvirker hinanden og påvirkes af vores omgivelser. Selv små handlinger kan have en stor betydning. Mistrivsel smitter, men det gør trivsel heldigvis også, så gør noget aktivt, gør noget sammen og gør noget meningsfuldt – det er ABC for mental sundhed. Lad os sammen tage det første eller næste skridt, for mental sundhed er noget, vi skaber sammen!

Gør noget aktivt, gør noget sammen og gør noget meningsfuldt. Det er hovedbudskaberne i ABC for mental sundhed. Der er både noget, den enkelte kan gøre for sin egen og andres mentale sundhed, men det handler også om at skabe gode rammer og betingelser for, at så mange som muligt kan trives – mental sundhed er noget, vi skaber sammen!

Charlotte Meilstrup, Projektchef for ABC for mental sundhed