Teoretisk fundament

Salutogenese - Hvad skaber mental sundhed?

I ABC for mental sundhed arbejder vi ud fra et salutogent perspektiv. Vi er stærkt inspirerede af én af pionererne inden for sundhedsforskning, Aaron Antonovsky (1923-1994), og hans ressource- og mulighedsorienterede forståelse af sundhed.

Antonovsky stillede ét enkelt spørgsmål: ”Hvad skaber sundhed?”. Og med det skabte han tilbage i 1970’erne et radikalt vendepunkt i historien om sundhedsforskning.

Antonovsky blev nysgerrig, da han i forbindelse med en af sine undersøgelser, blev bekendt med I forbindelse med en af hans undersøgelser fangede en mindre gruppe kvinder, der  kvinder hans opmærksomhed. Kvinderne havde siddet i koncentrationslejr under 2. verdenskrig. Til trods for deres oplevelser  og rapporterede, at de havde de det godt, havde tillid til andre og ikke oplevede ingen havde psykiske problemer. Antonovsky blev nysgerrig. Han besluttede sig for at finde ud af, hvordan det overhovedet kunne lade sig gøre, at mennesker, der havde været udsat for så ekstreme forhold som Holocaust, fortsat var i stand til at fungere, elske, fortsætte med deres hverdagsaktiviteter, skabe gode sociale relationer og håndtere børn, familie og arbejde – i modsætning til andre overlevende, som levede et dysfunktionelt liv.

Antonovsky bestemte sig derfor for at flytte fokus væk fra spørgsmålet om, hvorfor mennesker bliver syge, til at undersøge hvad det er, der gør, at mennesker holder sig sunde og raske til trods for alle de belastninger, de møder. Det nye fokus og hans introduktion af begrebet salutogenese (saluto er det latinske ord for sundhed, og genese stammer fra det græske ord genesis, der betyder oprindelse, altså sundhedens oprindelse) blev startskuddet til et helt nyt sundhedsperspektiv.

Antonovsky kom frem til, at det, der kendetegner dem, der klarer sig bedst, både mentalt og fysisk er, at de oplever at have en følelse af at kunne mestre livets mange forskellige situationer og oplever at have en følelse af sammenhæng i livet. Han karakteriserede et sundt menneske som et menneske, der er i stand til at håndtere de belastninger, det udsættes for, og forklarede dette med, at de besidder en høj følelse af sammenhæng. Følelsen af sammenhæng i livet kommer ikke af sig selv. Den består af tre livslange læringsprocesser, som omhandler følelsen af meningsfuldhed, begribelighed og håndterbarhed.

Læs mere om teorierne i bogen For mental sundhed - et nyt perspektiv (side 17-38).

I ABC for mental sundhed er vi inspireret af Antonovskys mentale sundhedsbegreb, som handler om følelsen af livsmod og livsglæde og om at kunne mestre (hverdags)livets mange forskellige situationer. Ifølge Antonovsky handler sundhed om at opleve sammenhæng, dvs. at have en følelse af begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed.

Charlotte Bjerre Meilstrup, projektchef i ABC for mental sundhed