Teoretisk fundament

Salutogenese

I ABC for mental sundhed er vi stærkt inspireret af en af pionererne inden for sundhedsforskning, Aaron Antonovsky (1923-1994), og hans ressource- og mulighedsorienterede forståelse af sundhed. 

Antonovsky stillede ét enkelt spørgsmål: ”Hvad skaber sundhed?”. Og med det skabte han tilbage i 1970’erne et radikalt vendepunkt i historien om sundhedsforskning.

I forbindelse med en af hans undersøgelser fangede en mindre gruppe kvinder hans opmærksomhed. Kvinderne havde siddet i koncentrationslejr under 2. verdenskrig og rapporterede, at de havde det godt, havde tillid til andre og ikke havde psykiske problemer. Antonovsky blev nysgerrig. Han besluttede sig for at finde ud af, hvordan det overhovedet kunne lade sig gøre, at mennesker, der havde været udsat for så ekstreme forhold som Holocaust, fortsat var i stand til at elske, fortsætte med deres hverdagsaktiviteter, skabe gode sociale relationer og håndtere børn, familie og arbejde – i modsætning til andre overlevende, som levede et dysfunktionelt liv.

Antonovsky bestemte sig derfor for at flytte fokus væk fra spørgsmålet om, hvorfor mennesker bliver syge, til at undersøge hvad det er, der gør, at mennesker holder sig sunde og raske til trods for alle de belastninger, de møder. Det nye fokus og hans introduktion af begrebet salutogenese (saluto er det latinske ord for sundhed, og genese stammer fra det græske ord genesis, der betyder oprindelse, altså sundhedens oprindelse) blev startskuddet til et helt nyt sundhedsperspektiv.

Antonovsky kom frem til, at det, der kendetegner dem, der klarer sig bedst mentalt og fysisk er, at de oplever at have en følelse af sammenhæng i livet. Han karakteriserede et sundt menneske som et menneske, der er i stand til at håndtere de belastninger, det udsættes for, og forklarede dette med, at de besidder en høj følelse af sammenhæng. Følelsen af sammenhæng kommer ikke af sig selv. Den består af tre livslange læringsprocesser, som omhandler følelsen af meningsfuldhed, begribelighed og håndterbarhed.

Følelsen af meningsfuldhed er den vigtigste af de tre læringsprocesser og er meget afgørende for mental sundhed og trivsel. Det er den motiverende faktor og drivkraften i livet at have en følelse af meningsfuldhed – en tro på, at livet er værd at investere i, at ting i livet er interessante, samt at det giver mening at interessere sig for verden omkring sig. Det at have noget at stå op til om morgenen, at føle sig som en del af noget større, en del af et fællesskab, fx en familie eller en skoleklasse, at være involveret i et projekt og at føle, at man bidrager positivt til noget eller nogen – kort sagt noget, der giver en følelse af formål – er med til at øge følelsen af meningsfuldhed.

Det er ikke selve indholdet i, hvad der giver mening i vores liv, der er afgørende, men snarere at livet føles meningsfuldt.

Læs meget mere om teorierne bag i ABC-bogen her på side 22-51.

Foto: Rafael Zajac, Aalborg Kommune
Foto: Rafael Zajac, Aalborg Kommune