Hvorfor er ABC værd at prioritere?

Det går den forkerte vej for danskernes mentale sundhed. Fra forskning ved vi, at mental sundhedsfremme betaler sig, og at det er afgørende at fremme viden om, hvad man selv kan gøre for at fremme egen og andres mentale sundhed - i befolkningen såvel som hos frontpersonale, frivillige, i organisationer, foreninger og kommuner. I partnerskabet ABC for mental sundhed arbejder vi ud fra anbefalinger for mental sundhed fra Sundhedsstyrelsen, WHO og EU kommissionen. I artiklen her kan man læse mere om, hvorfor et projekt og partnerskab som ABC for mental sundhed er vigtigt at prioritere.

Vores tre seneste forskningsundersøgelser viser, at det at gøre noget aktivt, at gøre noget sammen og at gøre noget meningsfuldt fremmer livskvalitet, livstilfredshed og selvvurderet mental sundhed, reducerer risikoen for at udvikle depression, angst og nedsat kognitiv funktion samt risikoen for at udvikle alkoholproblemer. Læs mere her

For at kunne arbejde med mental sundhedsfremme i praksis og på tværs af organisatoriske og faglige skel har vi konstateret, at der behov for en fælles forståelse af mental sundhed og for et fælles og enkelt sprog – kort sagt for en fælles arbejds- og forståelsesramme. Det har vi bl.a. kunne se i evalueringer fra kommunerne i forbindelse med implementering af forebyggelsespakkerne, hvor den med mental sundhed viste sig sværere at implementere i praksis i forhold til dem for fx tobak og alkohol, fordi den var mindre konkret og håndgribelig. ABC bidrager med en konkret ramme til arbejdet med mental sundhed - som partnerne så arbejder forskelligt ud fra og med fokus på forskellige målgrupper. Læs meget mere om arbejdet med ABC for mental sundhed i bogen her.

Ligesom vi har KRAM-faktorerne for fysisk sundhed, så er ABC de faktorer, vi peger på, man bør have for øje i forhold til mental sundhed. ABC-rammen danner grundlag for vores aktiviteter, kommunikation og uddannelser:

     ABC for mental sundheds forståelses- og arbejdsramme.


Læs nærmere om forventninger til partnere samt det forventede udbytte af at indgå i partnerskabet i vores hensigtserklæring.

Citater fra arbejdet med ABC for mental sundhed

Jeg tænker i hvert fald, at det jo er meget brugbart i vores dagligdag. Det jeg synes, der er rigtig godt er, at det er et meget enkelt koncept. Du skal ikke huske på alt muligt... Jeg synes det er let og overskueligt... Det bliver et let emne at snakke om. Det bliver sådan et let emne at gå til.

 Børnehavepædagog i ABC-kommune

Samtidig fornemmer jeg, at medarbejdere fra andre centre i kommunen også begynder at se værdien af ABC-budskaberne og tager kontakt til os i Folkesundhed for at høre mere om ABC, og hvordan de kan arbejde med det. Så alt i alt syntes jeg, ABC for mental sundhed har gjort mental sundhedsfremme og forebyggelse til en størrelse, vi nemt kan forholde os til samt en størrelse, som flere fagområder i kommunen kan se sig selv i.

ABC-koordinator, kommune

Med så mange forskellige personligheder, fra mange forskellige organisationer, foreninger og kommuner, tvinger det os til at tænke ud af boksen. Det har skabt kreative tilgange til at arbejde med mental sundhed og mange af arrangementerne/oplæg/workshops er opstået på baggrund af samarbejdet i ABC partnerskabet.

ABC-koordinator, forening

Vi har fået sat konkrete og enkle ord på, hvordan vi kan være med til at fremme befolkningens mentale sundhed. Noget vi nok tidligere har gjort sporadisk og mere kompliceret, men som vi i dag klart kan formulere.

ABC-koordinator, aftenskoler

Der er sket rigtig meget på de to år, vi har været med i ABC-partnerskabet. I starten, når vi nævnte mental sundhed overfor vores kollegaer og foreninger, var der mange, der tænkte "mental sundhed = arbejdet med psykisk sårbare/psykiske lidelser". I dag, to år efter, er der en meget bredere forståelse for, at mental sundhed er relevant for alle. Det gør det nemmere at indlede et samarbejde.

ABC-koordinator, forening