Sammen på SAMF - ABC for mental sundhed på universitetet

Sammen på SAMF - ABC for mental sundhed på universitetet er en trivselsindsats med fokus på at fremme trivslen blandt studerende på det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Trivselsindsatsen udspringer af ABC for mental sundhed, som rummer tre enkle og let omsættelige budskaber: gør noget aktivt (A), gør noget sammen (B) og gør noget meningsfuldt (C).

Der er to formål med trivselsindsatsen:

  • At skabe bevidsthed blandt de studerende om, hvad de kan gøre for at styrke egen og andres mentale sundhed.
  • At fremme fællesskaber og et godt studiemiljø ved at have fokus på rammer og betingelser på studiet og campus.

Forskergruppen, der står bag indsatsen, anlægger en ’whole university approach’, hvor der både arbejdes med de studerende, de ansatte og rammerne på studiet.

Dagsrejsefilm

Dagsrejsefilmen viser, hvordan små skridt kan fremme mental sundhed, og hvordan mental sundhed er noget vi skaber sammen. Filmen er udviklet til studerende i tæt samarbejde med studerende. Filmen giver et indblik i velkendte udfordringer i dagligdagen som studerende – og kommer med bud på, hvad man kan gøre for at øge sin egen og andres trivsel i hverdagen.

Dagsrejsen tager afsæt i, når vi ligger i sengen om aftenen og tænker over dagen, der er gået. Hvad adskiller så en god dag fra en mindre god? I filmen skildres en række såkaldte mikrohandlinger. Det kan være helt små handlinger som at give sig selv en pause, slukke en andens glemte cykellygte eller tage kaffe med til sin kollegamedstuderende. Mikrohandlinger kan være rettet mod en selv, andre eller fællesskabet. Mikrohandlingerne i dagsrejsefilmen flugter med hovedbudskaberne i ABC for mental sundhed – gør noget aktivt, gør noget sammen og gør noget meningsfuldt – der kan ses som tre knapper, vi hver især og sammen kan skrue op og ned på.

Men mental sundhed formes i høj grad også af omgivelserne, og filmen har derfor også fokus på kulturen og rammerne på studiet, hvilket kan kaldes mikrostrukturer. Det kan fx være en kultur, hvor det er okay at stille spørgsmål i undervisningen eller at strukturerne omkring opgaveaflevering er med til at skabe fornuftige rammer for de studerendes hverdagsliv.

Dagsrejsefilmen er udviklet i samarbejde med studerende, Center for Online and Blended Learning og forskningsgruppen bag ”Sammen på SAMF” og ”ABC for mental sundhed”.

Nyt fra Sammen på SAMF