Sammen på SAMF

Sammen på SAMF - ABC for mental sundhed på universitetet er en trivselsindsats med fokus på at fremme trivslen blandt studerende på det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Trivselsindsatsen udspringer af ABC for mental sundhed, som rummer tre enkle og let omsættelige budskaber: gør noget aktivt (A), gør noget sammen (B) og gør noget meningsfuldt (C).

Der er to formål med trivselsindsatsen:

  • At skabe bevidsthed blandt de studerende om, hvad de kan gøre for at styrke egen og andres mentale sundhed.
  • At fremme fællesskaber og et godt studiemiljø ved at have fokus på rammer og betingelser på studiet og campus.

Forskergruppen, der står bag indsatsen, anlægger en ’whole university approach’, hvor der både arbejdes med de studerende, de ansatte og rammerne på studiet.

Nyt fra Sammen på SAMF