Sammen på Psyk

Sammen på Psyk er et nyt initiativ skabt for at øge trivslen blandt psykologistuderende. At være en del af et eller flere positive fællesskaber er noget af det, som er med til at styrke mental sundhed og trivsel. Vi ønsker derfor at fremme muligheden for at blive en del af fællesskaber både internt mellem psykologistuderende, men også at skabe muligheder for fællesskaber mellem psykologistuderende, forskere og andre ansatte på instituttet. Principperne fra ABC for mental sundhed - og herunder ’Sammen på SAMF – ABC for mental sundhed på universitetet’ - danner rammen for arbejdet i Sammen på Psyk.

Sammen på Psyk består af flere dele, herunder kommunikation, dialog og arrangementer rettet mod de studerende.

Det frie kvarter

I efteråret 2023, har vi igangsat et nyt projekt kaldet "Det frie kvarter". Det frie kvarter består af små aktiviteter, som kan udføres i pauser mellem forelæsninger og undervisning, hvor fællesskab og tilhørsforhold er indtænkt som centrale elementer. Aktiviteterne foregår på campus og er gratis samt let tilgængelige.

Discrimination Awareness Month

I oktober og starten af november 2023 afholder vi Discrimination Awareness Month. Her er formålet at få fælles viden, som udgangspunkt for at skabe et bedre og mere inkluderende studiemiljø. Derudover er det vigtigt for os at sætte fokus på, hvordan forskellige studerende har forskellige oplevelser af studiemiljøet.

Forskertalks og dialog

Vi ønsker også at igangsætte andre arrangementer, såsom forskertalks, hvor studerende kan møde deres undervisere i anderledes rammer. Da vi, der arbejder på Sammen på Psyk, selv er studerende, har vi både stor interesse i at skabe et godt studiemiljø og øje for nogle af de udfordringer, man kan møde i studielivet. Vi er derfor også meget interesserede i at indgå i dialog med andre studerende for at høre mere om, hvordan vi bedst muligt kan skabe et godt studiemiljø.

Kommunikation

Vi har en Instagram-profil, som fungerer som en kommunikationsplatform, hvor vi deler relevante begivenheder, billeder af studielivet, Q&A's, studierelevant information og meget mere. Man er altid velkommen til at indsende ideer, billeder eller andet, man kunne have lyst til at bidrage med.