Dagsrejsefilm

Dagsrejsefilmen viser, hvordan små skridt kan fremme mental sundhed, og hvordan mental sundhed er noget, som vi skaber sammen. Filmen giver et indblik i velkendte udfordringer i dagligdagen som studerende og kommer med bud på, hvad man kan gøre for at øge sin egen og andres trivsel i hverdagen. Filmen er udviklet til studerende i tæt samarbejde med studerende og giver et bud på, hvordan en dag som studerende kan tage sig ud. Måske kan du genkende noget, måske ser din dag anderledes ud?

Dagsrejsen tager afsæt i, når vi ligger i sengen om aftenen og tænker over dagen, der er gået. Hvad adskiller så en god dag fra en mindre god? I filmen skildres en række såkaldte mikrohandlinger. Det kan være helt små handlinger som at give sig selv en pause, slukke en andens glemte cykellygte eller tage kaffe med til sin medstuderende. Mikrohandlinger kan være rettet mod en selv, andre eller fællesskabet. Mikrohandlingerne i dagsrejsefilmen flugter med hovedbudskaberne i ABC for mental sundhed – gør noget aktivt, gør noget sammen og gør noget meningsfuldt – der kan ses som tre knapper, vi hver især og sammen kan skrue op og ned på.

Men mental sundhed formes i høj grad også af omgivelserne, og filmen har derfor også fokus på kulturen og rammerne på studiet, hvilket kan kaldes mikrostrukturer. Det kan fx være en kultur, hvor det er okay at stille spørgsmål i undervisningen eller at strukturerne omkring opgaveaflevering er med til at skabe fornuftige rammer for de studerendes hverdagsliv. Det er vigtigt at understrege, at dagsrejsefilmen ikke forsøger at diktere opskriften på det ”perfekte” studieliv. Filmen tager, som nævnt, udgangspunkt i forskellige scenarier, som de studerende selv har udtænkt, men ét scenarie som udgør en positiv mikrohandling hos én studerende, gør ikke nødvendigvis det samme for andre.

Dagsrejsefilmen er udviklet i samarbejde med studerende, Center for Online and Blended Learning og forskningsgruppen bag ”Sammen på SAMF” og ”ABC for mental sundhed”.