27. juni 2022

Ny indsats vil fremme trivsel blandt studerende på SAMF

STUDENTERTRIVSEL

Under overskriften "Sammen på SAMF – ABC for mental sundhed på Universitetet" søsætter Det Samfundsvidenskabelige Fakultet nu en indsats, der skal være med til at forbedre de studerendes trivsel.

Studerende i forhaven på CSS
Studerende i forhaven på CSS

For de fleste unge er studieårene en god periode af deres liv, socialt som fagligt. Desværre er der også en del unge, som mistrives i større eller mindre grad, mens de studerer.

Det problem vil en gruppe forskere, som er forankret på Institut for Psykologi, gerne være med til at ændre på gennem en trivselsindsats, der intensiveres fra efteråret 2022.

Deres faglige udgangspunkt er ”ABC for mental sundhed” – en forskningsbaseret indsats for mental sundhedsfremme, rettet mod hele befolkningen. ABC for mental sundhed har fokus på at opbygge ressourcer både hos den enkelte og i omgivelserne, så flere kan trives.

”Særligt tre forhold styrker vores mentale sundhed, ved vi fra forskningen: At gøre noget aktivt (’Act’), at gøre noget sammen (’Belong’) og at gøre noget meningsfuldt (’Commit’), siger Charlotte Bjerre Meilstrup, der er projektchef for ABC for mental sundhed.

Alle tre aspekter af ”ABC for mental sundhed” er relevante for de studerendes trivsel, fremhæver hun:

”F.eks. er følelsen af at høre til – Belong – essentiel for os mennesker. At have nogen og noget at stå op til om morgenen. Den følelse kan vi hjælpe på vej hos de studerende ved at styrke de mange fællesskaber, der findes på fakultetet.”

En flerstrenget indsats

Hen over vinteren har projektgruppen afholdt et workshopforløb for de pædagogiske konsulenter og studievejledere på SAMF. Og i efteråret vil projektgruppen række ud til de frivillige foreninger og studenterdrevne organisationer, der findes på SAMF; sammen vil de sætte fokus på studietrivsel og fællesskabernes betydning for vores trivsel.

”Vi anlægger – som anbefalet i forskning omkring mental sundhedsfremme på universiteter – en ’whole university approach’, hvor der både arbejdes med de studerende, de ansatte og med rammerne på studiet,” fortæller Line Nielsen, projektleder for ’Sammen på SAMF’, og fortsætter:

”Trivselsindsatsen trækker på internationale erfaringer med at styrke studerendes mentale sundhed. Bl.a. samarbejder vi med forskere på University of Warwick i England, der i mange år har haft fokus på at styrke trivsel og fællesskaber blandt universitetsstuderende.”

Online-kursus og valgfag på vej

’Sammen på SAMF’ indeholder mange forskellige elementer. De første rulles ud, når nye og gamle studerende indtager campus efter sommerferien.

”Vi har i tæt samarbejde med nogle studerende udviklet en ’dagsrejsefilm’, som vil blive lanceret ved semesterstarten til september. Filmen giver et indblik i velkendte udfordringer i løbet af en studiedag – og kommer med bud på, hvad man kan gøre for at øge sin egen og andres trivsel i hverdagen,” fortæller Malene Kubstrup Nelausen, der er det tredje medlem af projektgruppen.

”Filmen har til formål at sætte refleksioner i gang om hvilke mikrohandlinger, man kan sætte i gang i sin egen dagligdag. Handlinger, som både kan påvirke de studerendes egen og medstuderendes trivsel,” uddyber hun.

Med inspiration fra Warwick udvikles der et online kursus om trivsel, der kommer til at ligge klar på Absalon i begyndelsen af 2023. Der udvikles også et valgfag, som sætter fokus på mental sundhedsfremme i teori og praksis – dette forventes udbudt til alle SAMF-studerende fra foråret 2023.

Læs mere om de forskellige trivselsindsatser på SAMF her: https://samf.ku.dk/trivsel

Om initiativet 'Sammen på SAMF'

’Sammen på SAMF’ er inspireret af ABC for mental sundhed, som er en forskningsbaseret arbejds- og forståelsesramme for mental sundhedsfremme.

ABC for mental sundhed rummer tre enkle og let omsættelige budskaber: gør noget aktivt (A), gør noget sammen (B) og gør noget meningsfuldt (C).

Der er to formål med trivselsindsatsen:

  1. At skabe bevidsthed blandt de studerende om, hvad de kan gøre for at styrke egen og andres mentale sundhed.
  2. At fremme fællesskaber og et godt studiemiljø ved at have fokus på rammer og betingelser på studiet og campus.

Forskergruppen, der står bag indsatsen, anlægger en ’whole university approach’, hvor der både arbejdes med de studerende, de ansatte og rammerne på studiet.

’Sammen på SAMF’ trækker derudover på internationale erfaringer med at styrke studerendes ’mental well-being literacy’. Det sker bl.a. gennem et formaliseret samarbejde med University of Warwick i England, som har flere års erfaring med at udbyde fysiske kurser i mental well-being og netop har lanceret et online kursus.

Initiativerne i ’Sammen på SAMF’ udvikles til studerende sammen med studerende. Cocreation er således en central tilgang og metode i indsatsen.

Emner