Line Nielsen

Line Nielsen

Postdoc

Medlem af:

Mental sundhedsfremme er et stærkt og gennemgående tema i min forskning, som også omhandler mental sundhed blandt børn og unge, social ulighed i mental sundhed og interventioner. Mit arbejde er præget af samarbejde med praktikere og forskere på tværs af forskellige sektorer og discipliner, og jeg brænder for at få forskningsbaseret viden omsat til konkrete tiltag, der kan gøre en forskel og fremme mental sundhed.

Jeg er projektleder for ABC for mental sundhed og en trivselsindsats for studerende på SAMF, KU. Jeg er ansat som postdoc på Institut for Psykologi, KU og Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Primære forskningsområder

Mental sundhed, mental sundhedsfremme, trivsel, partnerskaber, interventionsforskning, mental sundhed blandt børn og unge

ID: 4390243