Ph.d.-studerende

Her finder du en oversigt over ph.d.-studerende ved Institut for Psykologi.

Navn Titel Arbejdsområde Billede
Anders Essom-Stenz Ph.d.-studerende Fænomenologi, æstetik, forestillinger, perception, kvalitative metoder, personlighedspsykologi Billede af Anders Essom-Stenz
Andreas Elleby Jespersen Ph.d.-studerende Kognitive vanskeligheder ved neuropsykiatriske lidelser, kognitiv remediering, virtual reality, depression, bipolar lidelse Billede af Andreas Elleby Jespersen
Anette Tybjerg-Jeppesen Ph.d.-studerende Opfattelser af alder og aldring samt alderisme i det danske samfund og på arbejdspladsen, intergenerationelle relationers betydning for alderisme Billede af Anette Tybjerg-Jeppesen
Anne Christine Stuart Ph.d.-studerende Kvantitative metoder, interventionsanalyser, kausalitet, prædiktion, psykometri, forælder-barn samspil, social-følelsesmæssig udvikling, forældreskab Billede af Anne Christine Stuart
Astrid Krabbe-Juelsbo Galsgaard Ph.d.-studerende Billede af Astrid Krabbe-Juelsbo Galsgaard
Bao-Thi Van Cong Ph.d.-studerende Intergruppe relationer, social forandring, solidaritet, mixed methods Billede af Bao-Thi Van Cong
Benedikte Kudahl Ph.d.-studerende Fænomenologisk teori og metode, kropsfænomenologi, æstetikkens idehistorie, kunstoplevelse hos voksne, kunstoplevelse hos børn, observation som metode Billede af Benedikte Kudahl
Celia Faye Jacobsen Ph.d.-studerende Psykoterapiforskning, terapeutisk responsivitet og individualiseret terapi, tilknytningsmønstre og terapeutiske præferencer som klientfaktorer Billede af Celia Faye Jacobsen
Dawa Dupont Ph.d.-studerende Kognition, kognitiv kontrol, prospektiv hukommelse, arousal, EEG, eye tracking Billede af Dawa Dupont
Elena Rey Velasco Ph.d.-studerende Sprogpsykologi, asynkron kommunikation, adfærdsændring Billede af Elena Rey Velasco
Erik Skjoldan Mortensen Ph.d.-studerende Motorkontrol, færdighedslæring, perception, sensorisk bearbejdning, EEG, EMG, TMS, VR, eye tracking Billede af Erik Skjoldan Mortensen
Erling Nørkær Ph.d.-studerende Neuropsykologi, fænomenologisk psykologi, ansigtsblindhed, kvalitative metoder, statistik Billede af Erling Nørkær
Eva Back Madsen Ph.d.-studerende Billede af Eva Back Madsen
Fatime Zeka Ph.d.-studerende Billede af Fatime Zeka
Franziska Oren Ph.d.-studerende Prospektiv hukommelse, intentioner, task switching, multitasking, kognitiv kontrol, eksperimentel psykologi, kognitiv modellering Billede af Franziska Oren
Frederik Weischer Frandsen Ph.d.-studerende Psykoterapi, procesforskning, mentalisering, tilknytning, tilknytningsadfærd, terapeutfaktorer, personlighedsforstyrrelser Billede af Frederik Weischer Frandsen
Gustav Bøg Lassen Petersen Ph.d.-studerende Pædagogisk psykologi, teknologi-baseret læring, virtual reality, virtuelle undervisere, avatarer Billede af Gustav Bøg Lassen Petersen
Ida Emilia Backman Ph.d.-studerende Medfølelse, sportspsykologi, eliteidræt, kvantitative metoder, kvalitative metoder Billede af Ida Emilia Backman
Johanna Mariegaard Ph.d.-studerende Kunstig højdetræning, neuroplasticitet, kognition, kognitiv neuropsykiatri, hjerneskanningsmetoder, affektive lidelser, interventionsstudier Billede af Johanna Mariegaard
Julie Elisabeth Warberg Mohr Ph.d.-studerende Billede af Julie Elisabeth Warberg Mohr
Julie Enkebølle Hansen Ph.d.-studerende Socio-emotionel udvikling, forældre-barn samspil, cerebral parese, perinatal psykisk helbred, livskvalitet, spædbørn Billede af Julie Enkebølle Hansen
Julie Ertman Nørkær Lundsgaard Ph.d.-studerende Kognitionspsykologi, hukommelse, opmærksomhed, emotionsregulering, OCD Billede af Julie Ertman Nørkær Lundsgaard
Kathrine Sørensen Ph.d.-studerende Psykosocialt arbejdsmiljø, ledelse og medarbejderes mentale helbred Billede af Kathrine Sørensen
Katrine Sand Andersen Ph.d.-studerende Neuropsykologi, hjerneskade, cerebral parese, visuel perception, kognitive funktioner Billede af Katrine Sand Andersen
Nanna Hasle Bak Skytte Ph.d.-studerende Billede af Nanna Hasle Bak Skytte
Ni Li Ph.d.-studerende Funktionsnedsættelse, personlighed, mental sundhed, uddannelsespsykologi Billede af Ni Li
Nina Marie Lassen Ph.d.-studerende Billede af Nina Marie Lassen
Nur Islamiah Ph.d.-studerende Billede af Nur Islamiah
Rachele Mazzini Ph.d.-studerende Socialpsykologi, tætte relationer, kultur, uærlighed, personlighed, samfund, adfærdsvidenskab Billede af Rachele Mazzini
Signe Sofie Nielsen Ph.d.-studerende Billede af Signe Sofie Nielsen
Svend Heini Winther Johnsen Ph.d.-studerende Billede af Svend Heini Winther Johnsen
Søren Christian Bech Ph.d.-studerende Billede af Søren Christian Bech
Thomas Madsen Ph.d.-studerende Socio-kulturel psykologi, social forandring, meningsskabelse, symbolsk kommunikation, kvalitative og etnografiske metoder Billede af Thomas Madsen
Ulrik Nykjær Jeppesen Ph.d.-studerende Skizofreni spektrum lidelser, vrangforestillinger, kognitiv adfærdsterapi, virtual reality eksponeringsterapi, randomiseret klinisk forsøg Billede af Ulrik Nykjær Jeppesen
Viktoria Damgaard Ph.d.-studerende Kunstig højdetræning, kognition, neuroplasticitet, kognitiv neuropsykiatri, hjerneskanningsmetoder, affektive lidelser, interventionsstudier Billede af Viktoria Damgaard