Ph.d.-studerende

Her finder du en oversigt over ph.d.-studerende ved Institut for Psykologi.

Navn Titel Arbejdsområde Billede
Andreas Elleby Jespersen Ph.d.-studerende Kognitive vanskeligheder ved neuropsykiatriske lidelser, kognitiv remediering, virtual reality, depression, bipolar lidelse Billede af Andreas Elleby Jespersen
Anette Tybjerg-Jeppesen Ph.d.-studerende Opfattelser af alder og aldring samt alderisme i det danske samfund og på arbejdspladsen, intergenerationelle relationers betydning for alderisme Billede af Anette Tybjerg-Jeppesen
Anna Louise Zheng Malfilâtre Ph.d.-studerende Socio-kulturel psykologi, kvalitative metoder, moralitet, meningsskabelse, brutal ærlighed Billede af Anna Louise Zheng Malfilâtre
Anne Christine Stuart Ph.d.-studerende Kvantitative metoder, interventionsanalyser, kausalitet, prædiktion, psykometri, forælder-barn samspil, social-følelsesmæssig udvikling, forældreskab Billede af Anne Christine Stuart
Astrid Krabbe-Juelsbo Galsgaard Ph.d.-studerende Psykologiske konsekvenser af brug af AI til diagnosticering i sundhedsvæsenet, menneskelig agens i Human-AI-interaktion, professionel identitet Billede af Astrid Krabbe-Juelsbo Galsgaard
Bao-Thi Van Cong Ph.d.-studerende Intergruppe relationer, social forandring, solidaritet, mixed methods Billede af Bao-Thi Van Cong
Celia Faye Jacobsen Ph.d.-studerende Psykoterapiforskning, terapeutisk responsivitet og individualiseret terapi, tilknytningsmønstre og terapeutiske præferencer som klientfaktorer Billede af Celia Faye Jacobsen
Dawa Dupont Ph.d.-studerende Kognition, kognitiv kontrol, prospektiv hukommelse, arousal, EEG, eye tracking Billede af Dawa Dupont
Elena Rey Velasco Ph.d.-studerende Sprogpsykologi, asynkron kommunikation, adfærdsændring Billede af Elena Rey Velasco
Emilie Hestbæk Jacobsen Ph.d.-studerende Forældre med psykiske lidelser, psykiatri, tidlig indsats, personlighedsforstyrrelser, følelsesmæssig kognition, mentaliseringsbaseret behandling Billede af Emilie Hestbæk Jacobsen
Emilie N Birkebæk Poulsen Ph.d.-studerende Neuropsykologi, neurodegenerative sygdomme, kognitive underskud, social kognition, hukommelse Billede af Emilie N Birkebæk Poulsen
Erik Skjoldan Mortensen Ph.d.-studerende Motorkontrol, færdighedslæring, perception, sensorisk bearbejdning, EEG, EMG, TMS, VR, eye tracking Billede af Erik Skjoldan Mortensen
Erling Nørkær Ph.d.-studerende Neuropsykologi, fænomenologisk psykologi, ansigtsblindhed, kvalitative metoder, statistik Billede af Erling Nørkær
Eva Back Madsen Ph.d.-studerende Forældre og spædbørn, forældres mentaliseringsevne, refleksiv funktion, tilknytning, socioemotionel udvikling, førstegangsforældre, kvantitativ metode Billede af Eva Back Madsen
Eya-Mist Rødgaard Ph.d.-studerende Kognition, psykiatri, udviklingstilstande, sampling bias Billede af Eya-Mist Rødgaard
Fatime Zeka Ph.d.-studerende Virtual reality (VR), eye-tracking, social fobi, gaze behavior, opmærksomhedsbias, objektivt screeningsværktøj Billede af Fatime Zeka
Franziska Oren Ph.d.-studerende Prospektiv hukommelse, intentioner, task switching, multitasking, kognitiv kontrol, eksperimentel psykologi, kognitiv modellering Billede af Franziska Oren
Frederik Weischer Frandsen Ph.d.-studerende Psykoterapi, procesforskning, mentalisering, tilknytning, tilknytningsadfærd, terapeutfaktorer, personlighedsforstyrrelser Billede af Frederik Weischer Frandsen
Ida Emilia Backman Ph.d.-studerende Medfølelse, sportspsykologi, eliteidræt, kvantitative metoder, kvalitative metoder Billede af Ida Emilia Backman
Johanna Mariegaard Ph.d.-studerende Kunstig højdetræning, neuroplasticitet, kognition, kognitiv neuropsykiatri, hjerneskanningsmetoder, affektive lidelser, interventionsstudier Billede af Johanna Mariegaard
Julie Elisabeth Warberg Mohr Ph.d.-studerende Familiemåltid, socio-emotionel udvikling, forældreskab, forældre-barn samspil Billede af Julie Elisabeth Warberg Mohr
Julie Enkebølle Hansen Ph.d.-studerende Socio-emotionel udvikling, forældre-barn samspil, cerebral parese, perinatal psykisk helbred, livskvalitet, spædbørn Billede af Julie Enkebølle Hansen
Julie Ertman Nørkær Lundsgaard Ph.d.-studerende Kognitionspsykologi, hukommelse, opmærksomhed, emotionsregulering, OCD Billede af Julie Ertman Nørkær Lundsgaard
Katrine Sand Andersen Ph.d.-studerende Neuropsykologi, hjerneskade, cerebral parese, visuel perception, kognitive funktioner Billede af Katrine Sand Andersen
Kristina Ballestad Gundersen Ph.d.-studerende Billede af Kristina Ballestad Gundersen
Maud Eline Ottenheijm Ph.d.-studerende Kognitiv neurovidenskab, motorkontrol, opmærksomhed, TMS, EEG Billede af Maud Eline Ottenheijm
Nanna Hasle Bak Skytte Ph.d.-studerende Psykologisk testning, psykometri, personlighed, mørke personlighedstræk, uærlighed, uetisk pro-organisatorisk adfærd, intelligens, team, ledelse Billede af Nanna Hasle Bak Skytte
Nina Kappel Hansen Ph.d.-studerende Billede af Nina Kappel Hansen
Nina Marie Lassen Ph.d.-studerende Billede af Nina Marie Lassen
Rachele Mazzini Ph.d.-studerende Socialpsykologi, tætte relationer, kultur, uærlighed, personlighed, samfund, adfærdsvidenskab Billede af Rachele Mazzini
Sidsel Høgsgaard Andersen Ph.d.-studerende Psilocybin, musik, serotonin, raske individer Billede af Sidsel Høgsgaard Andersen
Signe Sofie Nielsen Ph.d.-studerende Billede af Signe Sofie Nielsen
Svend Heini Winther Johnsen Ph.d.-studerende Billede af Svend Heini Winther Johnsen
Søren Christian Bech Ph.d.-studerende Forsvaret, fysiologi, genetik, performance, neuropsykologi, personlighedsprofiler, stress, åndedræt, personlighedsændringer som følge af stress Billede af Søren Christian Bech
Tina Wahl Haase Ph.d.-studerende Følelsesregulering i småbørnsalderen, dagpleje, dagplejer-barn relation, tilknytning, socioemotionel udvikling, udvikling af måleredskaber Billede af Tina Wahl Haase
Ulrik Nykjær Jeppesen Ph.d.-studerende Skizofreni spektrum lidelser, vrangforestillinger, kognitiv adfærdsterapi, virtual reality eksponeringsterapi, randomiseret klinisk forsøg Billede af Ulrik Nykjær Jeppesen
Viktoria Damgaard Ph.d.-studerende Kunstig højdetræning, kognition, neuroplasticitet, kognitiv neuropsykiatri, hjerneskanningsmetoder, affektive lidelser, interventionsstudier Billede af Viktoria Damgaard