VR Forstå din baby Neuro Forskere på instituttet

Institut for Psykologi på Københavns Universitet bidrager til frontforskningen inden for kognitionspsykologi, neuropsykologi, klinisk psykologi samt studiet af personlighed og udvikling i samspillet mellem individ, kultur og samfund. Instituttets forskning er organiseret i tre forskningssektioner, hvor hver sektion har flere forskningsgrupper og projekter under sig. 

Emnelister