Forskning

VR Forstå din baby Forskere på instituttet Forskere på instituttet

Institut for Psykologi på Københavns Universitet bidrager til frontforskningen inden for kognitionspsykologi, neuropsykologi, klinisk psykologi samt studiet af personlighed og udvikling i samspillet mellem individ, kultur og samfund. Instituttets forskning er organiseret i tre forskningssektioner, hvor hver sektion har flere forskningsgrupper og projekter under sig. 

Emnelister