Institut for Psykologi på Københavns Universitet er Danmarks største psykologiske forsknings- og uddannelsesinstitution. Instituttet bidrager til frontforskningen i kognitionspsykologi, neuropsykologi, klinisk psykologi, samt i studiet af personlighed og udvikling i samspillet mellem individ, kultur og samfund.

Ved siden af bachelor- og kandidatuddannelsen i psykologi udbydes også en bacheloruddannelse i kognitions- og datavidenskab samt en række korterevarende uddannelsesforløb. Find information om instituttet på siderne nedenfor.