Institut for Psykologis strategi

Institut for Psykologis strategi 2022-2025 er blevet udarbejdet i tæt dialog med medarbejdere og studerende i en større strategiproces i løbet af 2021. Det har været afgørende at sikre en høj grad af medinddragelse, og den er sket på følgende måde:

  • En kernestrategi-gruppe bestående af 13 medarbejdere på tværs af VIP og TAP og med bred repræsentation fra de fire forskningsklynger mødtes til to workshops og efterfølgende regelmæssige arbejdsgruppemøde
  • To høringsrunder i Institut for Psykologis fire forskningsklynger (skriftligt og mundtligt)
  • Workshop for 4 repræsentanter for de studerende, udpeget af studienævnsforpersonen: et medlem af studienævnet/tutorgruppen/PsykRådet, en studievejleder, en ny studievejleder samt et medlem af studienævnet/PsykRådet
  • En institutdag for alle, hvor også de 4 studenterrepræsentanter var inviteret

Herunder kan du læse Institut for Psykologis strategi for 2022-2025, en action plan for 2022-2025 og instituttets code of conduct: