Institut for Psykologis Aftagerpanel

Institut for Psykologis Aftagerpanel består af 11 aftagere fra private og offentlige virksomheder, der benytter psykologisk ekspertise, samt fire repræsentanter fra Institut for Psykologi. Panelet rådgiver både i forhold til bachelor- og kandidatuddannelsen i Psykologi.

Panelet mødes ca. to gange årligt og diskuterer uddannelsesmæssige tiltag, der kan være til gavn for både aftagere og kandidater.

Institut for Psykologi har referater fra alle Aftagerpanelets møder tilbage til 2007. Referaterne kan rekvireres ved kontakt til instituttet.

Aftagerpanelets væsentligste funktion er således løbende at sikre en tidssvarende psykologiuddannelse på højeste faglige niveau gennem en systematisk dialog mellem instituttet og arbejdsmarkedet.

Medlemmer af Aftagerpanelet

 • Frank Humle, Forperson, Direktør, Center for Hjerneskade
 • Mette Harpsøe Engel, Rådgivningsleder, Kræftens Bekæmpelse
 • Rikke Sick Børgesen Hoffmann, Partner, Implement Consulting Group
 • Mathilde Sandager, Psykolog, Sofieskolen
 • Thomas Braun, Direktør, Studenterrådgivningen
 • Mark Bauer Ruby, Senior Process Expert, Novo Nordisk
 • Neelaverny Maria Srisgandarajah, Direktør, Encounter
 • Anne Saxtorph, Konsulent, Narrative perspektiver
 • Anne Murphy Kloster, Chefpsykolog i Børne- & Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden Psykiatri
 • Pia Frydkjær, Leder af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Faxe Kommune
 • Janet Samuel, Kontorchef, Center for Beskæftigelse, Integration og Socialpolitik, KL

Repræsentanter fra Institut for Psykologi

 • Vibeke Jenny Koushede, Institutleder
 • Signe Allerup Vangkilde, Studieleder
 • Karen-Inge Karstoft, Forperson for studienævnet
 • Henrik Stage Thing, Studenterrepræsentant