Aftagerpanel for Institut for Psykologi

Institut for Psykologis Aftagerpanel består af otte aftagere fra private og offentlige virksomheder, der benytter psykologisk ekspertise, samt fire repræsentanter fra Institut for Psykologi. Panelet rådgiver både i forhold til bachelor- og kandidatuddannelsen i Psykologi.

Panelet mødes ca. to gange årligt og diskuterer uddannelsesmæssige tiltag, der kan være til gavn for både aftagere og kandidater.

Institut for Psykologi har referater fra alle Aftagerpanelets møder tilbage til 2007. Referaterne kan rekvireres ved kontakt til instituttet.

Aftagerpanelets væsentligste funktion er således løbende at sikre en tidssvarende psykologiuddannelse på højeste faglige niveau gennem en systematisk dialog mellem instituttet og arbejdsmarkedet.

Aftagerpanelets medlemmer 

Formand for Instituttets Aftagerpanel er direktør Frank Humle, Center for Hjerneskade, og næstformand er studieleder Torben Bechmann Jensen, Institut for Psykologi. Formand og næstformand deltager også i Fakultetets centrale Aftagerpanel.

Eksterne medlemmer:

NAVN ARBEJDSSTED
Torben Schjøt
Chefpsykolog
Psykiatrisk Center København
Rigshospitalet, opg. 62, 1.
Edel Sauntes Allé 10
2100 København Ø
Frank Humle
Direktør, cand.psych.
Center for Hjerneskade
Amagerfællesvej 56A
2300 København S
Rie Rasmussen
cand.psych.

Hørsholm Kommune
Ådalsparkvej 2
2970Hørsholm

Marianne Skydsbjerg
Chefpsykolog

Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Mette Harpsøe Engel
Psykolog

Kræftens Bekæmpelse
Nørre Allé 45
2200 København N.

Rikke Sick Børgesen Hoffmann
Partner, psykolog

Implement Consulting Group
Strandvejen 54
2900 Hellerup

Interne medlemmer:

NAVN
Torben Bechmann Jensen
Lektor og studieleder
Vibeke Jenny Koushede
Professor og institutleder
Susanne Harder
Professor mso og viceinstitutleder
Line Maria Fabricius Johansson
Studerende og Studienævnets næstformand