Administration

Alfabetisk oversigt over teknisk administrativt personale ved instituttet:

NavnTitelArbejdsområdeTelefonE-mail
Andersen, Mette BergKontorfuldmægtig Studiesekretær, undervisningsplanlægning, holdadm., specialeadmi. herunder fordeling til forskergrupperne, indgåelse af 2. og evt. 3. kontrakt, Absalon, timeregnskeb for VIP, D-ViP og instruktorer +45 353-24805E-mail
Bech, AndreasAC-fuldmægtig AC-Fuldmægtig, adm. af praktikpladser, forhåndsgodkendelser, optag af meritstuderende, efter- og videruddannelse, Åbent Universitet +45 353-34008E-mail
Bramsen, Anna MarieStudiekoordinator Studiekoordinator, leder af studievejledningen, uddannelsesinformation, studiestatistik og nøgletal, studieordninger, kvalitetssikring, undervisningsevalutering +45 353-24803E-mail
Brauer, BiancaØkonomimedarbejder Økonomimedarbejderfor forskergruppe Personlaity, Clincal and Health Psychology og Educcational, Work and Organizational and Social Psychology +45 353-26682E-mail
Carstensen, Rikke AgnerProjektkoordinator Projektkoordinator i WARM-projektet, ScanPas-registrant +45 353-24888E-mail
Falding, MortenDyreassistent Dyrepasser, forskningsområdet og dyreholdet i UCN, flytning og indretning af kontorer, indkøb +45 353-24877E-mail
Hansen, KirstenAdministrativ medarbejder Secretary, Administration, PhD, etc. +45 353-30420E-mail
Holm, Kamilla BusseAC-fuldmægtig AC-fuldmægtig, ind- og udrejsende studerende, KA-optag, sekretær for aftagerpanel +45 353-24841E-mail
Hvid, Nele Pernille StaunEksamenssekretær Eksamenssekretær, studieadministrativ medarbejder +45 353-24853E-mail
Jespersen, Peter Michael SextusØkonomimedarbejder Økonomimedarbejder, budget, forskergrupper, økonomiske analyser, udtræk af økonomidata, ledelsesinformation, økonomiinformation til SAMF, excel hjælp til ansatte, IndFak og RejsUd hjælp +45 353-24813E-mail
Kessing, Franka Lykke VedelFuldmægtig WEB-master, Ph.d.-sekretær +45 353-34489E-mail
Larsen, KarinaKontorfunktionær Økonomimedarbejder for forskergruppe Psychological Humanities og Cognitive and neuropsychology, afdelingen, UCN, Studienævnet og IT +45 353-34863E-mail
Laugesen, Peter HaugegaardForskningskonsulent Forskningskonsulent, forskningsfundraising og rådgivning for VIP og ledelse, samarbejdsaftaler, koordination af forskningsstøtte på SAMF +45 353-24815E-mail
Riiber, Heidi LøvschallProjektkoordinator Projektkoordinator, Center for Angst, Klinik +45 353-24903E-mail
Schönbeck, CharlotteSekretariatschef Sekretariatsleder, ledelsesbetjening samt ansættelse af medarbejdere +45 353-24812E-mail
Skou, Mette CruseEksamenssekretær Eksamenssekretær, studieadministrativ medarbejder +45 353-23434E-mail
Truelsen, RikkeStudienævnssekretær Studienævnssekretær, merit, dispensation, forskningsakt. som valgvag, suppl. opgaver, konvertering, indskrivning, kandidatoptag, sidefagsoptag, ækvivalensvurdering til Styrelsen +45 353-24788E-mail