Administration

Alfabetisk oversigt over teknisk administrativt personale ved instituttet:

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Bianca Brauer Økonomimedarbejder Økonomimedarbejderfor forskergruppe Personlaity, Clincal and Health Psychology og Educcational, Work and Organizational and Social Psychology +45 353-26682 E-mail
Charlotte Schönbeck Sekretariatschef Sekretariatsleder, ledelsesbetjening samt ansættelse af medarbejdere +45 353-24812 E-mail
Franka Lykke Vedel Kessing Web- og kommunikationsmedarbejder ¿webmaster på psy.ku.dk og instituttets sider på KUnet (vedligehold, support og udvikling). Webtilgængelighed, billeder og Facebook. Ph.d.-sekretær. +45 353-34489 E-mail
Heidi Løvschall Riiber Projektkoordinator Projektkoordinator, Center for Angst, Klinik +45 353-24903 E-mail
Karina Larsen Kontorfunktionær Økonomimedarbejder for forskergruppe Psychological Humanities og Cognitive and neuropsychology, afdelingen, UCN, Studienævnet og IT +45 353-34863 E-mail
Kirsten Hansen Administrativ medarbejder Secretary, Administration, PhD, etc. +45 353-30420 E-mail
Mette Berg Andersen Kontorfuldmægtig Studiesekretær, undervisningsplanlægning, holdadm., specialeadmi. herunder fordeling til forskergrupperne, indgåelse af 2. og evt. 3. kontrakt, Absalon, timeregnskeb for VIP, D-ViP og instruktorer +45 353-24805 E-mail
Mette Cruse Skou Eksamenssekretær Eksamenssekretær, studieadministrativ medarbejder +45 353-23434 E-mail
Morten Falding Dyreassistent Dyrepasser, forskningsområdet og dyreholdet i UCN, flytning og indretning af kontorer, indkøb +45 353-24877 E-mail
Nele Pernille Staun Hvid Eksamenssekretær Eksamenssekretær, studieadministrativ medarbejder +45 353-24853 E-mail
Peter Haugegaard Laugesen Forskningskonsulent Forskningskonsulent, forskningsfundraising og rådgivning for VIP og ledelse, samarbejdsaftaler, koordination af forskningsstøtte på SAMF +45 353-24815 E-mail
Peter Michael Sextus Jespersen Økonomimedarbejder Økonomimedarbejder, budget, forskergrupper, økonomiske analyser, udtræk af økonomidata, ledelsesinformation, økonomiinformation til SAMF, excel hjælp til ansatte, IndFak og RejsUd hjælp +45 353-24813 E-mail
Rikke Agner Carstensen Projektkoordinator Projektkoordinator i WARM-projektet, ScanPas-registrant +45 353-24888 E-mail