Administration

Her finder du en oversigt over teknisk administrativt personale (TAP) ved Institut for Psykologi.

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Bianca Brauer Økonomimedarbejder Økonomimedarbejder for forskerklyngerne Klinisk- og Sundhedspsykologi samt Personligheds-, Pædagogisk-, Arbejds- og Organisations- og Socialpsykologi +4535326682 E-mail
Charlotte Schönbeck Sekretariatschef Sekretariatsleder, ledelsesbetjening samt ansættelse af medarbejdere +4535324812 E-mail
Franka Lykke Vedel Kessing Web- og kommunikationsmedarbejder Webmaster på psy.ku.dk og instituttets sider på KUnet, Facebook-redaktør, Ph.d.-sekretær +4535334489 E-mail
Heidi Løvschall Riiber Projektkoordinator Projektkoordinator, Center for Angst, Klinik +4535324903 E-mail
Kirsten Hansen Kontorfunktionær Sekretær, administration, ph.d. etc. +4535330420 E-mail
Kristoffer Wienberg Reynolds Kontorelev Økonomimedarbejder for forskerklyngerne Kognitions- og Neuropsykologi samt Humanvidenskabelig Psykologi   E-mail
Lene Bjørg Petersen IT-medarbejder Administrativt IT +4535323356 E-mail
Mette Berg Andersen Fuldmægtig Studiesekretær, undervisningsplanlægning, holdadm., specialeadmi. herunder fordeling til forskergrupperne, indgåelse af 2. og evt. 3. kontrakt, Abs... +4535324805 E-mail
Mette Cruse Skou Eksamenssekretær Eksamenssekretær, studieadministrativ medarbejder +4535323434 E-mail
Morten Falding Dyrepasser Dyrepasser, forskningsområdet og dyreholdet i UCN, flytning og indretning af kontorer, indkøb +4535324877 E-mail
Nele Pernille Staun Hvid Eksamenssekretær Eksamenssekretær, studieadministrativ medarbejder +4535324853 E-mail
Peter Haugegaard Laugesen Forskningskonsulent Forskningskonsulent, forskningsfundraising og rådgivning for VIP og ledelse, samarbejdsaftaler, koordination af forskningsstøtte på SAMF +4535324815 E-mail
Peter Michael Sextus Jespersen Økonomimedarbejder +4535324813 E-mail
Rasmus Elvin Stammerjohann Winther Specialkonsulent +4535327817 E-mail
Rikke Agner Carstensen Projektkoordinator Projektkoordinator i WARM-projektet, ScanPas-registrant +4535324888 E-mail
Sofie Asschenfeldt Birkebæk Personlig assistent (PA) Personlig assistent for institutleder Vibeke Koushede +4535330876 E-mail
Sofie Meldal Birkmose Datamanager Juridisk sparring og rådgivning til VIP ifm. databeskyttelse. Koordinering af databeskyttelseshåndtering på Institut for Psykologi +4535321640 E-mail