Administration

Alfabetisk oversigt over teknisk administrativt personale ved instituttet:

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Andersen, Mette Berg Kontorfuldmægtig Studiesekretær, undervisningsplanlægning, holdadm., specialeadmi. herunder fordeling til forskergrupperne, indgåelse af 2. og evt. 3. kontrakt, Absalon, timeregnskeb for VIP, D-ViP og instruktorer +45 353-24805 E-mail
Bech, Andreas AC-fuldmægtig AC-Fuldmægtig, adm. af praktikpladser, forhåndsgodkendelser, optag af meritstuderende, efter- og videruddannelse, Åbent Universitet +45 353-34008 E-mail
Bramsen, Anna Marie Studiekoordinator Studiekoordinator, leder af studievejledningen, uddannelsesinformation, studiestatistik og nøgletal, studieordninger, kvalitetssikring, undervisningsevalutering +45 353-24803 E-mail
Brauer, Bianca Økonomimedarbejder Økonomimedarbejderfor forskergruppe Personlaity, Clincal and Health Psychology og Educcational, Work and Organizational and Social Psychology +45 353-26682 E-mail
Carstensen, Rikke Agner Projektkoordinator Projektkoordinator i WARM-projektet, ScanPas-registrant +45 353-24888 E-mail
Falding, Morten Dyreassistent Dyrepasser, forskningsområdet og dyreholdet i UCN, flytning og indretning af kontorer, indkøb +45 353-24877 E-mail
Hansen, Kirsten Administrativ medarbejder Secretary, Administration, PhD, etc. +45 353-30420 E-mail
Holm, Kamilla Busse AC-fuldmægtig AC-fuldmægtig, ind- og udrejsende studerende, KA-optag, sekretær for aftagerpanel +45 353-24841 E-mail
Hvid, Nele Pernille Staun Eksamenssekretær Eksamenssekretær, studieadministrativ medarbejder +45 353-24853 E-mail
Jespersen, Peter Michael Sextus Økonomimedarbejder Økonomimedarbejder, budget, forskergrupper, økonomiske analyser, udtræk af økonomidata, ledelsesinformation, økonomiinformation til SAMF, excel hjælp til ansatte, IndFak og RejsUd hjælp +45 353-24813 E-mail
Kessing, Franka Lykke Vedel Webmaster WEB-master, Ph.d.-sekretær +45 353-34489 E-mail
Larsen, Karina Kontorfunktionær Økonomimedarbejder for forskergruppe Psychological Humanities og Cognitive and neuropsychology, afdelingen, UCN, Studienævnet og IT +45 353-34863 E-mail
Laugesen, Peter Haugegaard Forskningskonsulent Forskningskonsulent, forskningsfundraising og rådgivning for VIP og ledelse, samarbejdsaftaler, koordination af forskningsstøtte på SAMF +45 353-24815 E-mail
Riiber, Heidi Løvschall Projektkoordinator Projektkoordinator, Center for Angst, Klinik +45 353-24903 E-mail
Schönbeck, Charlotte Sekretariatschef Sekretariatsleder, ledelsesbetjening samt ansættelse af medarbejdere +45 353-24812 E-mail
Skou, Mette Cruse Eksamenssekretær Eksamenssekretær, studieadministrativ medarbejder +45 353-23434 E-mail
Truelsen, Rikke Studienævnssekretær Studienævnssekretær, merit, dispensation, forskningsakt. som valgvag, suppl. opgaver, konvertering, indskrivning, kandidatoptag, sidefagsoptag, ækvivalensvurdering til Styrelsen +45 353-24788 E-mail