Videnskabeligt personale

Her finder du en oversigt over videnskabeligt personale (VIP) ved Institut for Psykologi.

Navn Titel Arbejdsområde Billede
Adéla Plechatá Postdoc Billede af Adéla Plechatá
Anders Petersen Lektor Visuel opmærksomhed, hukommelse, matematisk modellering, eye tracking, pupillometri, EEG Billede af Anders Petersen
Andrea Joe Svennevig Hyldig Videnskabelig assistent Billede af Andrea Joe Svennevig Hyldig
Ann-Louise Holten Lektor Arbejds- og organisationspsykologi, ledelse & ledelsesudvikling, organisationsforandringer & interventioner, entreprenørskab & iværksætteri Billede af Ann-Louise Holten
Anne Marie Hastrup Kristensen Videnskabelig assistent Videnskabelig assistent i projektet On Track Billede af Anne Marie Hastrup Kristensen
Anne Ranning Adjunkt Billede af Anne Ranning
Charlotte Bjerre Meilstrup Postdoc ABC for mental sundhed, mental sundhedsfremme, trivsel, partnerskaber, interventionsforskning, børn/unge, brobygning mellem forskning og praksis Billede af Charlotte Bjerre Meilstrup
Clara Christensen Vieira Videnskabelig assistent Videnskabelig assistent i Copenhagen Daycare Project: Relationskvalitet i vuggestuen Billede af Clara Christensen Vieira
Crystal Marie Shackleford Postdoc Billede af Crystal Marie Shackleford
Dea Siggaard Stenbæk Lektor Billede af Dea Siggaard Stenbæk
Dimitrios Askitis Videnskabelig assistent Billede af Dimitrios Askitis
Dora Kampis Tenure Track Adjunkt Social kognition, småbørnskognition, social og kognitiv udvikling, neurobilleddannelse Billede af Dora Kampis
Emanuela Yeung Postdoc Udviklingspsykologi, spædbørn, kognitiv udvikling, social forståelse, eye-tracking, pupillometri, EEG Billede af Emanuela Yeung
Frederik M Bjerregaard-Nielsen Videnskabelig assistent Fænomenologi, Merleau-Ponty, æstetisk oplevelse, videnskabsteori og -historie, hermeneutik, dekonstruktion, Nietzsche Billede af Frederik M Bjerregaard-Nielsen
Frej Sørensen Videnskabelig assistent Videnskabelig assistent i Next Gen-projektet Billede af Frej Sørensen
Guido Makransky Lektor Uddannelsespsykologi, virtual reality, læringsteknologi, adfærdsændrende interventioner, miljøpsykologi Billede af Guido Makransky
Hana Malá Rytter Lektor Hjernerystelse, erhvervet hjerneskade, hjernens plasticitet, neurorehabilitering, neuropsykologi, kognitionspsykologi Billede af Hana Malá Rytter
Helle Duplessy Akademisk medarbejder Videnskabelig assistent/lab manager i Center for Småbørnskognition Billede af Helle Duplessy
Ida Egmose Pedersen Postdoc Billede af Ida Egmose Pedersen
Ingo Zettler Professor Uærlighed, personlighed, adfærdsvidenskab, open science, prosocial adfærd, 'aversive' (mørke) personlighedstræk, sportspsykologi, personlighedstest Billede af Ingo Zettler
Irene Lundkvist-Houndoumadi Psykolog Psykolog i Center for Angst Billede af Irene Lundkvist-Houndoumadi
Jan Nielsen Lektor Klinisk psykologi, psykopatologi, psykoterapi, gruppeterapi, psykoanalyse, psykoterapi, terapeutfaktorer, supervision, professionel udvikling, etik Billede af Jan Nielsen
Jesper Dammeyer Lektor Udviklingspsykologi, sundhedspsykologi, pædagogisk psykologi, personligheds- og socialpsykologi. Billede af Jesper Dammeyer
Jesper Mogensen Professor Hjerneskade (behandling og udvikling af medicin), rehabilitering, hjernens formbarhed (plasticitet), hukommelse, indlæring, skizofreni, Alzheimers Billede af Jesper Mogensen
Jochen Eberhard Gebauer Professor Billede af Jochen Eberhard Gebauer
Johanne Smith-Nielsen Lektor Billede af Johanne Smith-Nielsen
Julie Enkebølle Hansen Ph.d.-stipendiat Billede af Julie Enkebølle Hansen
Kamilla Miskowiak Professor Kognitiv neuropsykiatri, affektive lidelser, kognition, intervention, randomiserede kontrolforsøg, forebyggelse, neurobilleddannelse, biomarkører Billede af Kamilla Miskowiak
Karen-Inge Karstoft Lektor, studienævnsformand Traumer, resiliens, psykometri, prædiktion, epidemiologi Billede af Karen-Inge Karstoft
Katarina Harrison Begus Tenure Track Adjunkt Billede af Katarina Harrison Begus
Katrine Egede Zeuthen Lektor Psykoanalytisk teori og praksis, videnskabsteori og -historie, børns seksualitet, seksuelle overgreb og traumer, forebyggelse, udredning og behandling Billede af Katrine Egede Zeuthen
Katrine Grønbæk Balsby Psykolog Psykolog i Center for Angst Billede af Katrine Grønbæk Balsby
Katrine Isabella Wendelboe Postdoc Billede af Katrine Isabella Wendelboe
Katrine Røhder Adjunkt Forældre-barn samspil, cerebral parese, perinatal psykisk helse, omsorgsrepræsentationer, social og følelsesmæssig udvikling, tidlig intervention Billede af Katrine Røhder
Kerstin Berwing Akademisk medarbejder Psykolog i Center for Angst Billede af Kerstin Berwing
Lau Lilleholt Postdoc Billede af Lau Lilleholt
Laura Michelle Rostgaard Maulhardt Videnskabelig assistent Videnskabelig assistent i Copenhagen Daycare Project: Relationskvalitet i vuggestuen Billede af Laura Michelle Rostgaard Maulhardt
Lea Isabel Sidenius Videnskabelig assistent Fænomenologi, skønlitteraturens psykologiske betydning, Merleau-Ponty, æstetisk oplevelse, videnskabsteori og -historie, hermeneutik Billede af Lea Isabel Sidenius
Line Nielsen Postdoc Mental folkesundhed, mental sundhedsfremme, trivsel, børn og unge, interventionsforskning, partnerskaber, social ulighed, ABC for mental sundhed Billede af Line Nielsen
Maja Møller Sousa Postdoc Billede af Maja Møller Sousa
Malene Kubstrup Nelausen Videnskabelig assistent Mental sundhedsfremme, trivsel, ABC for mental sundhed, partnerskaber, kvalitative metoder, interventionsforskning Billede af Malene Kubstrup Nelausen
Manea Velisar Videnskabelig assistent Videnskabelig assistent i Center for Småbørns Kognition Billede af Manea Velisar
Maria Cabo Dannow Psykolog Psykolog i Center for Angst Billede af Maria Cabo Dannow
Maria Stougård Postdoc Billede af Maria Stougård
Marianne Thode Krogh Postdoc Udviklingstest, spædbørn, forældreskab, forældre-barn relationer, skærmbrug hos små børn og forældre Billede af Marianne Thode Krogh
Marie Louise Reinholdt-Dunne Lektor Billede af Marie Louise Reinholdt-Dunne
Mette Skovgaard Væver Professor Spæd/småbørns psykiske udvikling, mental sundhed, tilknytning/omsorg hos omsorgspersoner, forældreskab, tidlig opsporing, intervention og forebyggelse Billede af Mette Skovgaard Væver
Monika Anna Walczak Adjunkt Klinisk psykologi, angst og depression hos unge, kognitiv adfærdsterapi, metakognitiv terapi, forældrebaseret intervention Billede af Monika Anna Walczak
Paul Maurice Conway Lektor Psykosocialt arbejdsmiljø, arbejdsrelateret stress, mistrivsel og mobning på arbejdspladsen, sygemelding, aldring, mental sundhed Billede af Paul Maurice Conway
Randi Starrfelt Professor Neuropsykologi, hjerneskade, læsning, ansigtsgenkendelse, visuel perception Billede af Randi Starrfelt
Ro Julia Robotham Tenure Track Adjunkt Neuropsykologi, hjerneskade, kognitive funktioner, kognitive deficits, visuel perception, stroke, cerebral parese, fatigue, køn, hjernen Billede af Ro Julia Robotham
Robert Böhm Professor Billede af Robert Böhm
Seamus Anthony Power Lektor Kultur, demokrati, diversitet, økonomisk ulighed, migration, moral, sociale bevægelser, Danmark, E.U., Irland, USA Billede af Seamus Anthony Power
Sebastian Tobias-Renstrøm Videnskabelig assistent Billede af Sebastian Tobias-Renstrøm
Signe Allerup Vangkilde Lektor, studieleder Visuel perception og opmærksomhed, kognition ved neuroudviklingsforstyrrelser (ADHD, OCD, Tourette) samt kliniske lidelser (angst og depression) Billede af Signe Allerup Vangkilde
Simo Køppe Professor Videnskabsteori, psykologi-biologi, psykoanalyse, socialisation, æstetik, idehistorie, emergens, krop-psyke, bevidsthed, ontogenese, psykologihistorie Billede af Simo Køppe
Simon Hadlich Postdoc Billede af Simon Hadlich
Sonja Breinholst Lektor Angst og depression hos børn og unge, kognitiv adfærdsterapi, forældres rolle i udvikling, tidlig opsporing og forebyggelse Billede af Sonja Breinholst
Sophie Reijman Tenure Track Adjunkt Tilknytning, opdragelse, forælder-barn interaktion, misbrug og omsorgssvigt af børn, familiestøtte, tidlig indsats Billede af Sophie Reijman
Steven Blurton Lektor Billede af Steven Blurton
Stig Bernt Poulsen Professor Klinisk psykologi, psykoterapiforskning, uddannelse i psykoterapi, praksisforskning Billede af Stig Bernt Poulsen
Susanne Harder Professor MSO Psykose, psykoterapiforskning, mor-barn interaktion, empirisk spædbarnsforskning, preverbal vokalisering, bevægelsesanalyser, tilknytning Billede af Susanne Harder
Susanne Lunn Lektor Spiseforstyrrelser, psykoterapi, klinisk psykologi og psykopatologi, psykoanalyse og psykodynamisk terapi, litteratur og film i psykologisk belysning Billede af Susanne Lunn
Søren Kyllingsbæk Professor Perception, opmærksomhed, intentioner, kognition, matematiske modeller Billede af Søren Kyllingsbæk
Thomas Habekost Professor Visuel opmærksomhed, arousal, neuropsykologi, kognitiv psykologi Billede af Thomas Habekost
Thomas Morton Professor Selv og social identitet, social forandring, fordomme og diskrimination, miljøpsykologi Billede af Thomas Morton
Thor Grünbaum Lektor Generel videnskabsfilosofi, psykologiens og kognitionsvidenskabernes videnskabsfilosofi, bevidsthed, prospektiv hukommelse, motorkontrol Billede af Thor Grünbaum
Timothy Charles Skinner Professor Diabetes, søvn, sundhed, sprog Billede af Timothy Charles Skinner
Tine Steenhoff Postdoc Fædre, far-barn relation, fædres betydning for børns socioemotionelle udvikling, tilknytning, forældreskab og tidlig forebyggende indsats Billede af Tine Steenhoff
Tone Roald Lektor Almen psykologi, personlighedspsykologi, fænomenologisk psykologi, kvalitative metoder, kunst, æstetik Billede af Tone Roald
Torben Bechmann Jensen Lektor Socialpsykologi, social forskning om mental sundhed/trivsel, ungdom, marginaliserede grupper, prostitution, rådgivning, rygning, migration, transition Billede af Torben Bechmann Jensen
Tove Matzen Drachmann Psykolog Psykolog i Center for Angst Billede af Tove Matzen Drachmann
Vibeke Jenny Koushede Institutleder, professor Mental folkesundhed, mental sundhedsfremme, trivsel, interventionsforskning, tværfaglige og tværorganisatoriske partnerskaber Billede af Vibeke Jenny Koushede
Victoria Helen Southgate Professor Småbørns udvikling, kognitiv udvikling, neurobilleddannelse, hjerneudvikling, social kognition Billede af Victoria Helen Southgate
Yun Ladegaard Postdoc Arbejdsrelaterede psykiske lidelser, stress, tilbagevenden til arbejdet efter en sygemelding, lederes håndtering af langtidssygemeldinger Billede af Yun Ladegaard