Videnskabeligt personale

Her finder du en oversigt over videnskabeligt personale (VIP) ved Institut for Psykologi.

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Adéla Plechatá Postdoc   E-mail
Anders Petersen Lektor Visuel opmærksomhed, hukommelse, matematisk modellering, eye tracking, pupillometri, EEG +4535324884 E-mail
Andrea Joe Svennevig Hyldig Videnskabelig assistent +4535330065 E-mail
Ann-Louise Holten Lektor Arbejds- og organisationspsykologi, ledelse & ledelsesudvikling, organisationsforandringer & interventioner, entreprenørskab & iværksætteri +4535324895 E-mail
Anne Marie Hastrup Kristensen Videnskabelig assistent Videnskabelig assistent i projektet On Track +4550593525 E-mail
Anne Ranning Adjunkt +4535327747 E-mail
Charlotte Bjerre Meilstrup Postdoc ABC for mental sundhed, mental sundhedsfremme, trivsel, partnerskaber, interventionsforskning, børn/unge, brobygning mellem forskning og praksis +4535322067 E-mail
Crystal Marie Shackleford Postdoc +4552639236 E-mail
Dea Siggaard Stenbæk Lektor +4535335708 E-mail
Dimitrios Askitis Akademisk medarbejder FU   E-mail
Dora Kampis Postdoc +4535333985 E-mail
Emanuela Yeung Postdoc   E-mail
Guido Makransky Lektor Uddannelsespsykologi, virtual reality, læringsteknologi, adfærdsændrende interventioner, miljøpsykologi +4535326276 E-mail
Hana Malá Rytter Lektor Hjernerystelse, erhvervet hjerneskade, hjernens plasticitet, neurorehabilitering, neuropsykologi, kognitionspsykologi +4535324875 E-mail
Helle Duplessy Videnskabelig assistent Videnskabelig assistent/lab manager i Center for Småbørnskognition +4535333391 E-mail
Ida Egmose Pedersen Historisk ansættelse Forælder-barn samspil, social og følelsesmæssige udvikling, tilknytning, social tilbagetrækning, fødselsdepression, skærmbrug hos børn og forældre   E-mail
Ingo Zettler Professor Uærlighed, personlighed, adfærdsvidenskab, open science, prosocial adfærd, 'aversive' (mørke) personlighedstræk, sportspsykologi, personlighedstest +4535324850 E-mail
Irene Lundkvist-Houndoumadi Psykolog Psykolog i Center for Angst +4535325591 E-mail
Jan Nielsen Lektor Klinisk psykologi, psykopatologi, psykoterapi, gruppeterapi, psykoanalyse, psykoterapi, terapeutfaktorer, supervision, professionel udvikling, etik +4535324925 E-mail
Jesper Dammeyer Lektor Udviklingspsykologi, sundhedspsykologi, pædagogisk psykologi, personligheds- og socialpsykologi. +4535324868 E-mail
Jesper Mogensen Professor +4535324873 E-mail
Johanne Smith-Nielsen Lektor +4535324944 E-mail
Julie Elisabeth Warberg Mohr Videnskabelig assistent +4535336651 E-mail
Julie Enkebølle Hansen Videnskabelig assistent +4535324336 E-mail
Kamilla Miskowiak Professor Kognitiv neuropsykiatri, affektive lidelser, kognition, intervention, randomiserede kontrolforsøg, forebyggelse, neurobilleddannelse, biomarkører +4535336608 E-mail
Karen-Inge Karstoft Lektor Traumer, resiliens, psykometri, prædiktion, epidemiologi +4535335050 E-mail
Katrine Egede Zeuthen Lektor Psykoanalytisk teori og praksis, videnskabsteori og -historie, børns seksualitet, seksuelle overgreb og traumer, forebyggelse, udredning og behandling +4535324923 E-mail
Katrine Isabella Wendelboe Postdoc Tidlig indsats, tilknytning, mentalisering, mentaliseringsevne hos omsorgspersoner, fødselsdepression, Tryghedscirklen +4535334658 E-mail
Katrine Røhder Adjunkt Forældre-barn samspil, cerebral parese, perinatal psykisk helse, omsorgsrepræsentationer, social og følelsesmæssig udvikling, tidlig intervention +4535324800 E-mail
Kerstin Berwing Psykolog Psykolog i Center for Angst +4535330727 E-mail
Line Nielsen Postdoc Mental folkesundhed, mental sundhedsfremme, trivsel, børn og unge, interventionsforskning, partnerskaber, social ulighed, ABC for mental sundhed +4535322103 E-mail
Manea Velisar Videnskabelig assistent +4560906603 E-mail
Maria Cabo Dannow Psykolog Psykolog i Center for Angst +4535334508 E-mail
Marianne Thode Krogh Postdoc Udviklingstest, spædbørn, forældreskab, forældre-barn relationer, skærmbrug hos små børn og forældre +4535335902 E-mail
Marie Louise Reinholdt-Dunne Lektor +4535324854 E-mail
Mette Skovgaard Væver Professor Spæd/småbørns psykiske udvikling, mental sundhed, tilknytning/omsorg hos omsorgspersoner, forældreskab, tidlig opsporing, intervention og forebyggelse +4535324906 E-mail
Monika Anna Walczak Adjunkt +4535324943 E-mail
Paul Maurice Conway Lektor Psykosocialt arbejdsmiljø, arbejdsrelateret stress, mistrivsel og mobning på arbejdspladsen, sygemelding, aldring, mental sundhed +4535324935 E-mail
Pia Ingold Lektor Personaleudvælgelse og -bedømmelse, ledelse, social effektiveness, indtryksstyring, open science, digitalisering i human resource management +4535324968 E-mail
Randi Starrfelt Professor MSO Neuropsykologi, hjerneskade, læsning, ansigtsgenkendelse, visuel perception +4535324886 E-mail
Rie Krondorf von Wowern - Davies Akademisk medarbejder FU +4535334094 E-mail
Ro Julia Robotham Adjunkt Neuropsykologi, hjerneskade, kognitive funktioner, kognitive deficits, visuel perception, stroke, cerebral parese, fatigue, køn, hjernen +4535331867 E-mail
Robert Böhm Professor +4535337227 E-mail
Seamus Anthony Power Lektor Kultur, demokrati, diversitet, økonomisk ulighed, migration, moral, sociale bevægelser, Danmark, E.U., Irland, USA +4535332576 E-mail
Sebastian Tobias-Renstrøm Videnskabelig assistent   E-mail
Signe Allerup Vangkilde Lektor, studieleder +4535324885 E-mail
Simo Køppe Professor Videnskabsteori, psykologi-biologi, psykoanalyse, socialisation, æstetik, idehistorie, emergens, krop-psyke, bevidsthed, ontogenese, psykologihistorie +4560228464 E-mail
Simon Hadlich Postdoc   E-mail
Sonja Breinholst Lektor Angst og depression hos børn og unge, kognitiv adfærdsterapi, forældres rolle i udvikling, tidlig opsporing og forebyggelse +4535324892 E-mail
Sophie Reijman Tenure Track Adjunkt Tilknytning, opdragelse, forælder-barn interaktion, misbrug og omsorgssvigt af børn, familiestøtte, tidlig indsats +4535333793 E-mail
Steven Blurton Adjunkt   E-mail
Stig Bernt Poulsen Professor Klinisk psykologi, psykoterapiforskning, uddannelse i psykoterapi, praksisforskning +4535324909 E-mail
Susanne Harder Professor MSO +4535324907 E-mail
Susanne Lunn Lektor Spiseforstyrrelser, psykoterapi, klinisk psykologi og psykopatologi, psykoanalyse og psykodynamisk terapi, litteratur og film i psykologisk belysning +4535324908 E-mail
Søren Kyllingsbæk Professor Perception, opmærksomhed, intentioner, kognition, matematiske modeller +4535324861 E-mail
Thomas Habekost Professor Visuel opmærksomhed, arousal, neuropsykologi, kognitiv psykologi +4535324860 E-mail
Thomas Morton Professor Selv og social identitet, social forandring, fordomme og diskrimination, miljøpsykologi +4535326356 E-mail
Thor Grünbaum Lektor Generel videnskabsfilosofi, psykologiens og kognitionsvidenskabernes videnskabsfilosofi, bevidsthed, prospektiv hukommelse, motorkontrol +4535328857 E-mail
Timothy Charles Skinner Professor Diabetes, søvn, sundhed, sprog +4535336082 E-mail
Tina Wahl Haase Videnskabelig assistent +4535336155 E-mail
Tine Steenhoff Postdoc Børns udvikling, fædre, forældreskab, familiefunktion, tidlig indsats +4535334395 E-mail
Tone Roald Lektor Almen psykologi, personlighedspsykologi, fænomenologisk psykologi, kvalitative metoder, kunst, æstetik +4535324847 E-mail
Torben Bechmann Jensen Lektor, studienævnsformand Socialpsykologi, social forskning om mental sundhed/trivsel, ungdom, marginaliserede grupper, prostitution, rådgivning, rygning, migration, transition +4535324846 E-mail
Tove Matzen Drachmann Psykolog Psykolog i Center for Angst +4535324571 E-mail
Vibeke Jenny Koushede Institutleder, professor Mental folkesundhed, mental sundhedsfremme, trivsel, interventionsforskning, tværfaglige og tværorganisatoriske partnerskaber +4535320511 E-mail
Victoria Helen Southgate Professor Småbørns udvikling, kognitiv udvikling, neurobilleddannelse, hjerneudvikling, social kognition +4535334340 E-mail
Yiqi Li Postdoc Matematisk psykologi, kognitionspsykologi, kvantitative metoder, matematisk modellering, visuel opmærksomhed   E-mail
Yun Ladegaard Postdoc +4535324924 E-mail