Videnskabeligt personale

Her finder du en oversigt over videnskabeligt personale (VIP) ved Institut for Psykologi.

Navn Titel Arbejdsområde Billede
Adéla Plechatá Postdoc Virtual reality, adfærdsvidenskab, prosocial adfærd, miljøkommunikation, sundhedskommunikation, sociale dilemmaer Billede af Adéla Plechatá
Anders Petersen Lektor Visuel opmærksomhed, hukommelse, matematisk modellering, eye tracking, pupillometri, EEG Billede af Anders Petersen
Ann-Louise Holten Lektor Arbejds- og organisationspsykologi, ledelse & ledelsesudvikling, organisationsforandringer & interventioner, entreprenørskab & iværksætteri Billede af Ann-Louise Holten
Ann-Marie Agerbo Low Adjunkt Billede af Ann-Marie Agerbo Low
Anne Bryde Christensen Adjunkt Billede af Anne Bryde Christensen
Anne Ranning Lektor Familiebaseret intervention, klinisk psykologi, psykiatri, psykoterapi i forbindelse med alvorlig psykisk lidelse, forebyggelse af selvmord Billede af Anne Ranning
Asmus Vogel Lektor Neuropsykologi, kognitive forstyrrelser ved neurodegenerative sygdomme, demens, kognitiv aldring, hukommelse, kognitiv testning Billede af Asmus Vogel
Birgitte Fagerlund Professor Billede af Birgitte Fagerlund
Bo Sayyad Bach Klinisk professor Personlighedsfunktion, personlighedsforstyrrelse, psykopatologi, differentialdiagnostik, ICD-11, HiTOP, neurodiversitet, assessment, test, skematerapi Billede af Bo Sayyad Bach
Brady Wagoner Professor Kulturpsykologi, hukommelsesstudier, almen psykologi, social forandring, idéhistorie, dialogisk analyse, kvalitative og visuelle metoder Billede af Brady Wagoner
Charlotte Bjerre Meilstrup Postdoc ABC for mental sundhed, mental sundhedsfremme, trivsel, partnerskaber, interventionsforskning, børn/unge, brobygning mellem forskning og praksis Billede af Charlotte Bjerre Meilstrup
Cécile Gal Postdoc Kognitiv udvikling, hjernens udvikling, spædbørn, neurobilleddannelse, EEG, eye tracking, læring, nysgerrighed Billede af Cécile Gal
Dea Siggaard Stenbæk Lektor Psykedelisk forskning, neuropsykiatri, hjerneforskning, depression Billede af Dea Siggaard Stenbæk
Dora Kampis Tenure Track Adjunkt Social kognition, småbørnskognition, social og kognitiv udvikling, neurobilleddannelse Billede af Dora Kampis
Elena Bermejo Martins Postdoc Billede af Elena Bermejo Martins
Emanuela Yeung Adjunkt Udviklingspsykologi, spædbørn, kognitiv udvikling, social forståelse, eye tracking, pupillometri, EEG Billede af Emanuela Yeung
Flora Botelho Postdoc U/lighed, u/afhængighed, intimitet, moralitet, etniske relationer, personopfattelse, barndom, kreativitet. Regioner: Danmark & Mozambique Billede af Flora Botelho
Guido Makransky Professor Uddannelsespsykologi, virtual reality, læringsteknologi, adfærdsændrende interventioner, miljøpsykologi Billede af Guido Makransky
Gustav Bøg Lassen Petersen Postdoc Pædagogisk psykologi, teknologi-baseret læring, virtual reality, virtuelle undervisere, avatarer Billede af Gustav Bøg Lassen Petersen
Hana Malá Rytter Lektor Hjernerystelse, erhvervet hjerneskade, hjernens plasticitet, neurorehabilitering, neuropsykologi, kognitionspsykologi Billede af Hana Malá Rytter
Ida Egmose Pedersen Tenure Track Adjunkt Tidlig indsats, forælder-barn samspil, skærmvaner, forældrekompetencer, tilknytning Billede af Ida Egmose Pedersen
Ingo Zettler Professor Uærlighed, personlighed, adfærdsvidenskab, open science, prosocial adfærd, 'aversive' (mørke) personlighedstræk, sportspsykologi, personlighedstest Billede af Ingo Zettler
Jan Nielsen Lektor Klinisk psykologi, psykopatologi, psykoterapi, gruppeterapi, psykoanalyse, psykoterapi, terapeutfaktorer, supervision, professionel udvikling, etik Billede af Jan Nielsen
Jesper Dammeyer Professor Udviklingspsykologi, sundhedspsykologi, pædagogisk psykologi, personligheds- og socialpsykologi Billede af Jesper Dammeyer
Jochen Eberhard Gebauer Professor Socialpsykologi, personlighedspsykologi, tværkulturel psykologi, selv, agency og communion, overtillid Billede af Jochen Eberhard Gebauer
Johanne Smith-Nielsen Lektor Klinisk psykologi, fødselsdepression, spæd- & småbørn, omsorgsgiver-barn samspil, forældres mentale helbred, kvalitet & relationsarbejde i dagtilbud Billede af Johanne Smith-Nielsen
Kamilla Woznica Miskowiak Professor Kognitiv neuropsykiatri, affektive lidelser, kognition, intervention, randomiserede kontrolforsøg, forebyggelse, neurobilleddannelse, biomarkører Billede af Kamilla Woznica Miskowiak
Karen-Inge Karstoft Lektor - forfremmelsesprogrammet Traumer, resiliens, psykometri, prædiktion, epidemiologi Billede af Karen-Inge Karstoft
Katarina Begus Tenure Track Adjunkt Spædbørns kognitive udvikling, nysgerrighed, informationssøgning, aktiv (social) læring, neurobilleddannelse, eye tracking, omsorgsgiver-barn relation Billede af Katarina Begus
Kathrine Sørensen Postdoc Psykosocialt arbejdsmiljø, ledelse og medarbejderes mentale helbred Billede af Kathrine Sørensen
Katrine Egede Zeuthen Lektor Psykoanalytisk teori og praksis, videnskabsteori og -historie, børns seksualitet, seksuelle overgreb og traumer, forebyggelse, udredning og behandling Billede af Katrine Egede Zeuthen
Katrine Isabella Wendelboe Postdoc Tidlig indsats, tilknytning, mentalisering, mentaliseringsevne hos omsorgspersoner, fødselsdepression, Tryghedscirklen Billede af Katrine Isabella Wendelboe
Katrine Røhder Lektor Forældre-barn samspil, cerebral parese, perinatal psykisk helse, omsorgsrepræsentationer, social og følelsesmæssig udvikling, tidlig intervention Billede af Katrine Røhder
Laila Øksnebjerg Lektor Neuropsykologi, gerontopsykologi, demens, hjernesygdomme, sundheds- og velfærdsteknologi, psykosociale interventioner, brugerinvolvering Billede af Laila Øksnebjerg
Lau Lilleholt Harpviken Tenure Track Adjunkt Adfærdsøkonomi, personlighed, bedømmelse og beslutningstagning, adfærdsetik, social datavidenskab Billede af Lau Lilleholt Harpviken
Libby Igra Postdoc Klinisk psykologi, psykopatologi, psykoterapiforskning, følelsesregulering, metakognition, kulturkompetence i psykoterapi Billede af Libby Igra
Line Nielsen Postdoc Mental folkesundhed, mental sundhedsfremme, trivsel, børn og unge, interventionsforskning, partnerskaber, social ulighed, ABC for mental sundhed Billede af Line Nielsen
Louise Birkedal Glenthøj Lektor Klinisk psykologi, psykiatri, psykopatologi, virtual reality, psykose, psykoterapi, randomiserede kliniske forsøg, neurokognition, socialkognition Billede af Louise Birkedal Glenthøj
Ludmila Bogdan Postdoc Migrationssociologi, arbejdsmigration, human trafficking, social ulighed Billede af Ludmila Bogdan
Maja Nyström-Hansen Postdoc Tidlig indsats, leg, forælder-barn samspil, stress, kortisol, traume, perinatal mental sundhed, udviklingspsykopatologi Billede af Maja Nyström-Hansen
Marie Høgh Thøgersen Lektor Billede af Marie Høgh Thøgersen
Mark Schram Christensen Lektor Kontrol af bevægelser, bevidsthed, motor kontrol, perception, handlinger, intentionalitet, agency, TMS, EEG, fMRI, kognition, bevægelses perception Billede af Mark Schram Christensen
Maximilian M. Rabe Postdoc Kognition, læsning, øjenbevægelser, sprogbehandling, kognitiv modellering, Bayesiansk statistik Billede af Maximilian M. Rabe
Mette Skovgaard Væver Professor Spæd/småbørns psykiske udvikling, mental sundhed, tilknytning/omsorg hos omsorgspersoner, forældreskab, tidlig opsporing, intervention og forebyggelse Billede af Mette Skovgaard Væver
Milan Obaidi Lektor Islamistisk- & højreekstremisme, politisk ekstremisme, intergruppe relationer & konflikter, migration, islamofobi, fordomme & afsavn, sammensværgelser Billede af Milan Obaidi
Monika Anna Walczak Tenure Track Adjunkt Klinisk psykologi, angst og depression hos unge, kognitiv adfærdsterapi, metakognitiv terapi, forældrebaseret intervention Billede af Monika Anna Walczak
Nicolas François René Goupil Postdoc Social kognition, tidlig barndomskognition, social og kognitiv udvikling, udviklingskognitiv neurobilleddannelse, social opfattelse Billede af Nicolas François René Goupil
Nicoline Hemager Lektor Billede af Nicoline Hemager
Oliver James Hulme Lektor Belønning, beslutning, risikovillighed, neuroøkonomi, neurobilleddannelse, Bayesiansk modellering, beregningsmæssig neurovidenskab, open science Billede af Oliver James Hulme
Paul Maurice Conway Lektor Psykosocialt arbejdsmiljø, arbejdsrelateret stress, mistrivsel og mobning på arbejdspladsen, sygemelding, aldring, mental sundhed Billede af Paul Maurice Conway
Pia Ingold Lektor Personaleudvælgelse og -bedømmelse, ledelse, social effektiveness, indtryksstyring, open science, digitalisering i human resource management Billede af Pia Ingold
Randi Starrfelt Professor Neuropsykologi, hjerneskade, læsning, ansigtsgenkendelse, visuel perception Billede af Randi Starrfelt
Ro Julia Robotham Tenure Track Adjunkt Neuropsykologi, hjerneskade, kognitive funktioner, kognitive deficits, visuel perception, stroke, cerebral parese, fatigue, køn, hjernen Billede af Ro Julia Robotham
Robert Böhm Professor Socialpsykologi, bedømmelse og beslutningstagning, økonomisk psykologi, prosocial adfærd, samarbejde Billede af Robert Böhm
Rosa Ellen Lavelle-Hill Tenure Track Adjunkt Big data, maskinel indlæring, Explainable AI, personligheds- og socialpsykologi, miljøpsykologi, migration Billede af Rosa Ellen Lavelle-Hill
Sara Kerstine Kaya Nielsen Tenure Track Adjunkt Billede af Sara Kerstine Kaya Nielsen
Seamus Anthony Power Lektor - forfremmelsesprogrammet Kultur, demokrati, diversitet, økonomisk ulighed, migration, moral, sociale bevægelser, Danmark, E.U., Irland, USA Billede af Seamus Anthony Power
Signe Allerup Vangkilde Professor, studieleder Visuel perception og opmærksomhed, kognition ved neuroudviklingsforstyrrelser (ADHD, OCD, Tourette) samt kliniske lidelser (angst og depression) Billede af Signe Allerup Vangkilde
Simo Køppe Professor Videnskabsteori, psykologi-biologi, psykoanalyse, socialisation, æstetik, idehistorie, emergens, krop-psyke, bevidsthed, ontogenese, psykologihistorie Billede af Simo Køppe
Sonja Breinholst Lektor Angst og depression hos børn og unge, kognitiv adfærdsterapi, forældres rolle i udvikling, tidlig opsporing og forebyggelse Billede af Sonja Breinholst
Sophia Armand Adjunkt Billede af Sophia Armand
Sophie Merrild Juul Tenure Track Adjunkt Evidensbaseret medicin, klinisk forskningsmetode, systematiske reviews, meta-analyser, voksenpsykiatri, mentalisering, personlighedsforstyrrelser Billede af Sophie Merrild Juul
Stephen Fitzgerald Austin Lektor Tidlig indsats i psykiske lidelser, psykologiske interventioner i behandling af psykose, klinisk og personlig recovery, eHealth i psykiatrien Billede af Stephen Fitzgerald Austin
Steven Blurton Lektor Kognitionspsykologi, visuel perception & opmærksomhed, beslutningstagning, kvantitative psykologiske metoder, adfærdsmodellering, matematisk psykologi Billede af Steven Blurton
Stig Poulsen Professor Klinisk psykologi, psykoterapiforskning, uddannelse i psykoterapi, praksisforskning Billede af Stig Poulsen
Sucharit Katyal Postdoc Billede af Sucharit Katyal
Søren Kyllingsbæk Professor Perception, opmærksomhed, intentioner, kognition, matematiske modeller Billede af Søren Kyllingsbæk
Thomas Habekost Professor Visuel opmærksomhed, arousal, neuropsykologi, kognitiv psykologi Billede af Thomas Habekost
Thomas Madsen Postdoc Socio-kulturel psykologi, social forandring, meningsskabelse, symbolsk kommunikation, kvalitative og etnografiske metoder Billede af Thomas Madsen
Thomas Morton Professor, Viceinstitutleder Selv og social identitet, social forandring, fordomme og diskrimination, miljøpsykologi Billede af Thomas Morton
Thomas Rune Nielsen Lektor (Tværkulturel) neuropsykologi, kognitive forstyrrelser ved neurodegenerative sygdomme, demens, minoritetsetniske grupper, kognitiv testning Billede af Thomas Rune Nielsen
Thor Grünbaum Lektor - forfremmelsesprogrammet Generel videnskabsfilosofi, psykologiens og kognitionsvidenskabernes videnskabsfilosofi, bevidsthed, prospektiv hukommelse, motorkontrol Billede af Thor Grünbaum
Timothy Charles Skinner Professor Diabetes, søvn, sundhed, sprog Billede af Timothy Charles Skinner
Tine Steenhoff Postdoc Fædre, far-barn relation, fædres betydning for børns socioemotionelle udvikling, tilknytning, forældreskab og tidlig forebyggende indsats Billede af Tine Steenhoff
Tone Roald Lektor Almen psykologi, personlighedspsykologi, fænomenologisk psykologi, kvalitative metoder, kunst, æstetik Billede af Tone Roald
Torben Bechmann Jensen Lektor Socialpsykologi, social forskning om mental sundhed/trivsel, ungdom, marginaliserede grupper, prostitution, rådgivning, rygning, migration, transition Billede af Torben Bechmann Jensen
Velisar Manea Postdoc Udvikling, kognitiv videnskab, altercentrisme, theory of mind, spædbørn, pupillometri, social kognition Billede af Velisar Manea
Vibeke Jenny Koushede Institutleder, professor Mental folkesundhed, mental sundhedsfremme, trivsel, interventionsforskning, tværfaglige og tværorganisatoriske partnerskaber Billede af Vibeke Jenny Koushede
Victoria Helen Southgate Professor Småbørns udvikling, kognitiv udvikling, neurobilleddannelse, hjerneudvikling, social kognition Billede af Victoria Helen Southgate
Xuan Li Lektor Faderskab, forældreskab, socioemotionel udvikling, køn, kultur, interkulturelle interaktioner, Kina, Asien Billede af Xuan Li