9. februar 2023

Dagsrejsefilm viser små skridt til bedre mental sundhed

MENTAL TRIVSEL

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF) er vi i fuld gang med at udrulle ”Sammen på SAMF – ABC for mental sundhed på universitetet”. Det er et projekt, som skal sætte fokus på, hvad vi kan gøre for at højne vores mentale trivsel, ikke mindst i studieårene.

Kollage

Et element i ”Sammen på SAMF” er en dagsrejsefilm for studerende, som bliver delt bredt i dag. ”Hvordan ser din dag ud? Hvad kan du gøre for dig selv, for andre og for fællesskabet?”, er hovedspørgsmålene i filmen.​

Dagsrejsefilmen er udviklet i samarbejde med studerende, Center for Online and Blended Learning og forskningsgruppen bag "Sammen på SAMF" og "ABC for mental sundhed".

Den tager afsæt i, når vi ligger i sengen om aftenen og tænker over dagen, der er gået. Hvad adskiller så en god dag fra en mindre god?

Mikroh​a​ndlinger og -strukturer g​​ør forskellen​

Ofte vil det være en række såkaldte mikrohandlinger, der kan gøre en potentiel dårlig dag til en god dag, og som kan gøre en forskel for hvordan vi har det, forklarer projektleder Line Nielsen.

"Det kan være helt små handlinger som at give sig selv en pause, slukke en andens glemte cykellygte eller tage kaffe med til sin medstuderende. Altså noget man kan gøre for sig selv og andre. Men mental sundhed formes i høj grad også af omgivelserne," nævner hun.

Af samme grund er der i projektet også fokus på kulturen og rammerne på studiet, hvilket kan kaldes mikrostrukturer.

"Er det okay at stille spørgsmål, og er strukturerne omkring aflevering af opgaver med til at skabe fornuftige rammer for de studerendes hverdagsliv og søvn," nævner Line Nielsen.

Redskab til dybere samtaler

Dagsrejsen viser to forskellige scenarier for den samme dag. Her ser vi, hvordan mikrohandlinger – for sig selv, for andre, for fællesskabet – og mikrostrukturer (rammernes betydning), kan have en enorm indflydelse på vores mentale tilstand.

"Mikrohandlingerne flugter med hovedbudskaberne i ABC for mental sundhed – gør noget aktivt, gør noget sammen og gør noget meningsfuldt. Man kan se det som tre knapper, vi kan skrue op og ned på – bl.a. gennem mikrohandlinger," forklarer Line Nielsen.

Ved semesterstarten i efterårets afholdt Institut for Psykologi et arrangement, hvor syv studerende så dagsrejsefilmen og afprøvede nogle samtalekort, som også er en del af "Sammen på SAMF"-projektet.

"De studerende var super nysgerrige og deltagende. Dagsrejsen og samtalekortene fungerede rigtig godt til at sætte refleksioner, tanker og snakke i gang," konstaterer Line Nielsen.

Flere af de studerende sagde, at filmen og kortene åbnede op for en anden og mere interessant samtale end ellers. Arrangementet fik dem til at tænke over de små ting i dagligdagen, og hvordan de selv kunne være med til at gøre en forskel på studiet.

​"En af de studerende fortalte, at hun havde været helt flad efter en lang dag, men at hun til refleksionsspørgsmålet 'Hvornår føler du dig engageret?' havde tænkt: 'Det gør jeg faktisk lige nu!'," fortæller Line Nielsen.

Den positive respons på samtalekortene har medført et ønske hos projektgruppen bag "Sammen på SAMF" om at få udgivet kortene, så de kan komme ud til flere studerende. Derfor bliver de nu trykt i et mindre oplag, hvoraf nogle af kortene kommer til at ligge rundt omkring på CSS. Hippocampus vil også modtage nogle sæt, så det bliver muligt for alle at afprøve dem i spilcaféen.

Læs mere om Sammen på SAMF – ABC for mental sundhed på universitetet her.

Se dagsrejsefilmen herunder.

Emner