Kandidatuddannelsen i Psykologi

Kandidatuddannelsen udbyder som kerneelementer fire programmer, hvoraf den studerende skal vælge to: Et hovedprogram (A program) og et biprogram (B program). Programmerne er: Klinisk psykologi, Arbejds- og organisationspsykologi, Social udviklings- og integrationspsykologi samt Neuro- og informationspsykologi. Endvidere består kandidatuddannelsen af: Psykologisk Testning, Avanceret metode, Projektorienteret forløb, Valgfag og Speciale. Med uddannelsens afslutning bliver kandidaten cand.psych. og har ret til at benytte den beskyttede titel psykolog.

Undervisning

Efterårssemestret 2023

Forårssemestret 2023

Gamle pensumlister:

  • Pensumlister fra 2005-2022 kan du finde ved at logge på Absalon og fremsøge "Institut for Psykologis pensumarkiv".

Har du ikke adgang til KUnet bedes du kontakte undervisning@psy.ku.dk.

Generelt