Sidefagsuddannelsen i Psykologi

Bachelordelen og kandidatdelen

Sidefagsuddannelsen i psykologi er en i alt 90 eller 120 ECTS point-uddannelse på bachelor- og kandidatniveau, der giver kompetence til at undervise i psykologi på ungdomsuddannelserne.

Sidefaget på bachelorniveau kan også læses alene af studerende, der ønsker at supplere deres centrale fag med 45 ECTS i psykologi, men ikke har behov for undervisningskompetence til de gymnasiale ungdomsuddannelser. Dit centrale fag skal dog være gymnasierettet, hvis du skal optages på tilvalg.

Ansøgning om optagelse

Ansøg om optagelse på sidefaget/tilvalget i psykologi her.