Sidefagsuddannelsen i Psykologi

Sidefagsuddannelsen i Psykologi er en i alt 90 eller 120 ECTS point-uddannelse på bachelor- og kandidatniveau, der giver kompetence til at undervise i Psykologi på ungdomsuddannelserne.

Sidefaget på bachelorniveau kan også læses alene af studerende, der ønsker at supplere deres centrale fag med 45 ECTS i psykologi, men ikke har behov for undervisningskompetence til de gymnasiale ungdomsuddannelser. Dit centrale fag skal dog være gymnasierettet, hvis du skal optages på tilvalg.

    Pensumlister

    Aktuelle pensumlister uploades i grupperum på Absalon ca. to uger før kursusstart af underviserne