Bachelor i Psykologi

Bacheloruddannelsen i Psykologi er normeret til tre år. Her får du et grundlæggende kendskab til psykologi via blandt andet udviklings-, social-, kognitions- og personlighedspsykologien samt indføring i anvendt psykologi og forskningsmetode som forberedelse til kandidatuddannelsen og senere beskæftigelse. Undervisningen udgør cirka 12-16 timer om ugen, og der er et pensum på cirka 2.000-3.000 sider hvert semester. Noget af undervisningen og en stor del af pensum er på engelsk. Eksamensformerne varierer fra korte skriftlige eksaminer på universitetet over mundtlige eksaminer til større skriftlige hjemmeopgaver. Til flere fag er der deltagelsespligt, og det forventes i det hele taget, at de studerende betragter studiet som en fuldtidsbeskæftigelse.

Generelt om uddannelsen