Praktik på kandidatuddannelsen

For studerende gå til KU-NET her

Fagelementet praktik (modul 380 - studieordning KA2010 / modul 800 - studieordning KA2015) ligger på kandidatuddannelsen og kan tages i 8., 9. eller 10. semester. Proceduren for tilmelding til praktik og fordeling af praktikpladser varetages af SAMF Studenterservice - kontakt: praktik@psy.ku.dk

Det er en forudsætning for at starte i praktik, at BA er bestået. Endvidere skal den studerende på 2010-studieordningen have bestået minimum 25 ECTS på kandidatuddannelsen, herunder Professionel psykologisk færdighedstræning. Studerende på 2015-studieordningen skal have bestået 30 ECTS, herunder Psykologisk testning.

Praktikken er 14 uger á 30 timer (mandag-torsdag) og starter enten i uge 6 (forårssemesteret) eller i uge 36 (efterårssemesteret).

Efter praktikperioden forventes den studerende at kunne:

  • Indgå i konkrete arbejdsopgaver indenfor psykologfaglige kerneområder og deltage i samarbejdsrelationer på en psykologfaglig arbejdsplads.
  • Udforme erklæringer og rapporter, skrive journaler og kommunikere mundtlig gennem fremlæggelse ved møder, konferencer, i undervisningssituationer eller tilsvarende psykologfaglig kerneopgaver af relevans for den konkrete praktik.
  • I forskningspraktik kunne deltage konkret og relevant i forskningsopgaver vedrørende planlægning, dataindsamling, analyse af data samt formidling af resultater i et forskningsprojekt.

Praktikken skal godkendes af praktikkoordinator Jan Nielsen udfra den beskrivelse som arbejdspladsen udfylder og returnerer til praktik@psy.ku.dk.

Instituttet arbejder løbende på at sørge for, at der er praktikpladser nok til alle de studerende som skal i praktik. Læs mere her.