Studieordninger

Studieordningen for hver enkelt uddannelse består af to dele: Den fælles rammestudieordning og en fagstudieordning. Rammestudieordningen gælder for alle bachelor- og kandidatuddannelser på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, og den beskriver de overordnede rammer for uddannelserne, og de regler der er ens på tværs af fakultetets uddannelser. Fagstudieordningen beskriver den enkelte uddannelse og indeholder uddannelsens opbygning, kompetenceprofil fagbeskrivelser og uddannelsesspecifikke regler.

Kandidatuddannelsen i psykologi, 2015-studieordningen

Engelske studieordninger

Tidligere studieordninger

Hvis du har brug for en tidligere version af en studieordning kan du kontakte uddannelseskoordinator Sandra Schöne Leth Hansen på ssl@samf.ku.dk.