Undervisningskompetence - Gymnasiesidefag

Hvis du ønsker at opnå undervisningskompetence til at undervise i gymnasieskolen og på andre ungdomsuddannelser, er der en række krav til hvilke fag, der giver faglig kompetence, og hvor mange ECTS man skal tage.

Hvis man har en kandidatgrad fra et samfundsvidenskabeligt fakultet eller fra de humanistiske fag dansk, filosofi eller religion skal man typisk tage 45 ECTS på BA-niveau og 45 ECTS på KA-niveau for at opnå faglig kompetence.

Hvis man har en kandidatgrad fra andre fakulteter og fag end ovenstående skal man typisk tage 45 ECTS på BA-niveau og 75 ECTS på KA-niveau for at opnå faglig kompetence.

Det er den enkelte leder på en gymnasial uddannelse, der vurderer om du opfylder de faglige mindstekrav til at undervise i et eller flere gymnasiefag. Hvis skolelederen er i tvivl om kravene er opfyldt, skal skolelederen henvende sig til fagkonsulenten i det/de fag, der er tvivl om.

Institut for Psykologi tilbyder ikke at vurdere, om du opfylde de faglige mindstekrav til undervisning i et gymnasiesidefag.

Nedenstående er en oversigt over hvilke fag, der ifølge sesneste studieordning skal tages for at opnå undervisningskompetence i Psykologi i gymnasieskolen:

 

 Studieordning  ECTS
 BA-tilvalg 45 ECTS  
 Personlighedspsykologi  20
 Socialpsykologi  15
 Videnskabsteori og psykologiens historie  5
 Psykologiformidling  5
   
 KA-tilvalg 45 ECTS  
 Kognitionspsykologi TKA  20
 Udviklingspsykologi TKA  15
 Pædagogisk psykologi  10
   
 KA-tilvalg 75 ECTS  
 60 ECTS konstituerende fagelementer:  
 Kognitionspsykologi TKA  20
 Udviklingspsykologi TKA  15
 Pædagogisk psykologi TKA  10
 Klinisk psykologi TKA  15
   
 15 ECTS valgfag:  
 Valgfag: Arbejds- og organisationspsykologi - videregående anvendt teori og metode  7,5
 Valgfag: Klinisk psykologi - videregående anvendt teori og metode  7,5
 Valgfag: Neuro- og informationspsykologi - videregående anvendt teori og metode  7,5
 Valgfag: Social udviklings- og integrationspsykologi - videregående anvendt teori og metode  7,5

 

Du skal være opmærksom på, at selvom du aflægger fag på ÅU, som svarer til de fag, som indgår i et sidefag, så kan universitetet ikke give dig en formel godkendelse af, at du har opnået gymnasial undervisningskompetence. Denne godkendelse opnår man kun, når man læser sidefaget, som del af en to-faglig universitetsuddannelse.

Det er derfor rektor på dit gymnasium, som i sidste ende skal godkende, at du underviser i psykologi.

Du finder studieordningen for tilvalgsuddannelsen i psykologi her.