Åbent Universitet (Open University) ved Institut for Psykologi

Åbent Universitet ved Institut for Psykologi udbyder en række enkeltfag fra Tilvalgsuddannelsen. Som studerende bliver man ikke indskrevet på en fuld uddannelse, hvilket indebærer at man derfor ikke har krav på at fuldføre en uddannelse.

Bortset fra Socialpsykologi og Personlighedspsykologi, som har undervisning fra kl. 17-20, følger undervisningen den ordinære undervisningsplan og vil derfor ligge i dagtimerne og ofte over flere dage.

Studerende på Åbent Universitet bliver automatisk tilmeldt den ordinære eksamen, men hvis du udebliver eller ikke består, skal du selv sørge for at blive tilmeldt andet og evt. tredje forsøg. Det er muligt at afmelde eksamen, men det er ikke muligt at få orlov fra den tilmeldte undervisning.
Alle eksamener ligger fortrinsvis på hverdage i dagtimerne, og opgaver som strækker sig over flere dage vil ligge i samme tidsrum.

Vedrørende supplering:
Fra 1. september 2016 må der kun lægges vægt på din bacheloruddannelse i vurderingen af dit adgangsgrundlag til den kandidatuddannelse, som du søger om optagelse på. Det betyder, at det ikke længere er muligt at tage suppleringskurser for at opfylde de specifikke adgangskrav for optagelse på psykologistudiet.

Kursusudbud

BEMÆRK: Hvis du er i gang med at læse en heltidsuddannelse på universitetsniveau, skal du være opmærksom på, at det ikke er tilladt at følge fag under Åbent Universitet, som udgør en del af dit heltidsstudie.