Opsporing med ADBB

Baby liggende på gulvet

CIMHP undersøger forskellige aspekter ved brugen af Alarm Distress Baby Scale (ADBB) i Danmark. ADBB-metoden er et standardiseret og internationalt anerkendt og valideret redskab, der hjælper med at kvalificere sundhedsplejerskens faglige vurdering af barnets trivsel og sociale kontakt.

ADBB er en videnskabeligt baseret metode til systematisk at screene for tidlige tegn på udfordringer i den sociale kontakt hos børn i alderen 2 til 24 måneder. Den anvendes bl.a. til at opdage eventuelle medfødte vanskeligheder hos barnet og helt tidlige tegn på tilknytnings- og relationelt betingede vanskeligheder. 

Implementering af ADBB i Danmark

CIMHP har i samarbejde med sundhedsplejen i Københavns Kommune systematisk afprøvet ADBB-metoden som universelt screeningsredskab i sundhedsplejerskernes arbejde. Udover at tilbyde sårbare spædbørnsfamilier ekstra støtte, har formålet med undersøgelsen været at se, dels om det var muligt at implementere ADBB-metoden i den nuværende praksis i sundhedsplejen og dels at få viden om sundhedsplejerskernes oplevelse af at bruge ADBB.

 Resultaterne viste følgende:

  • ADBB er en metode, der kan implementeres effektivt i sundhedsplejens praksis, således at langt størstedelen af børnene, der bliver set af ADBB certificerede sundhedsplejersker i løbet af deres første leveår, bliver systematisk vurderet med metoden. 
  • Størstedelen af sundhedsplejerskerne oplever, at ADBB bidrager til at kvalificere en faglig bekymring, fremmer kommunikation med forældrene, styrker den fælles faglige viden samt at metoden giver et præcist sprog for det lille barns sociale kontakt, som er let at dele med forældrene. Mange af sundhedsplejerskerne oplever dog også, at metoden kan give dem ekstra udfordringer i deres arbejde. Dels er det en udfordring at det tager ekstra tid at tale med forældre om undersøgelsen, og dels er der en række dilemmaer forbundet med at implementere screeninger af alle børn, herunder at det kan give anledning til bekymring hos forældre.

Du kan læse mere om undersøgelsen og dens resultater her.

CIMHP undersøger fortsat ADBB

ADBB er valideret til brug ifm. undersøgelser af børn i flere lande. CIMHP undersøger på nuværende tidspunkt metodens gyldighed i Danmark, og der undersøges også hvordan ADBB hænger sammen med andre mål som f.eks. fødselsvægt, gestationsalder, mor-barn samspil og barnets temperament.