Forstå din baby

Mor og glad baby

Den tidlige følelsesmæssige kontakt mellem forælder og barn har stor betydning for barnets psykiske udvikling på en række områder, såsom evnen til at regulere sine følelser samt sociale kompetencer. Eftersom det lille barn ikke med ord kan fortælle, hvordan det har det, kan man som forælder have brug for en nøgle til at knække koden i barnets adfærdskommunikation. Forskningsprojektet Forstå din baby vil styrke førstegangsforældres ressourcer til at forstå og møde deres 0-1-årige børns sociale og følelsesmæssige behov.

Projektet Forstå din baby er startet op i januar 2019, og det løber indtil 2022. I projektet indgår ca. 200 sundhedsplejersker fra 10 partnerskabskommuner, og 1300 førstegangsforældre modtager indsatsen. De udvalgte kommuner har alle implementeret Alarm Distress Baby Scale (ADBB), som er en forskningsbaseret og standardiseret metode til observation af barnets sociale kontakt. Sundhedsplejerskerne opkvalificeres til at levere indsatsen Forstå din baby, som er en overbygning til deres ADBB-uddannelse. På kurset modtager de specialiseret viden om barnets sociale og følelsesmæssige behov og udvikling samt træning i vejledning af forældre.

Herudover udvikles et offentligt tilgængeligt online videobibliotek, som henvender sig til forældre så vel som fagprofessionelle. Videobiblioteket udbreder forskningsbaseret viden om barnets sociale og følelsesmæssige udvikling samt inspirerer til positive aktiviteter i det tidlige forælder-barn samspil. Dette kan, fra midten af 2020, findes på hjemmesiden www.forstaadinbaby.dk.

En kombination af forskning og støttende indsats

I Forstå din baby indsamles først data på en gruppe førstegangsforældre, som modtager sundhedsplejens nuværende tilbud. Herefter opkvalificeres sundhedsplejerskerne, og der indsamles data på en gruppe førstegangsforældre, som modtager sundhedsplejerskernes tilbud plus indsatsen Forstå din baby. Effekten af indsatsen vurderes bl.a. ift. forældrenes oplevelse af kompetence og stress i forældrerollen samt barnets sociale og følelsesmæssige udvikling. Herudover vil en implementeringsevaluering vurdere sundhedsplejerskernes oplevelse af indsatsens anvendelighed i deres praksis.

De 10 partnerskabskommuner

Forstå din baby samarbejder med kommunerne Køge, Høje Taastrup, Holbæk, Frederiksberg, Hvidovre, Lolland, Næstved, Nyborg, Middelfart og Aalborg. Sundhedsplejerskerne indgår i udviklingen af indsatsen Forstå din baby, og alle kommuner medfinansierer ved at dække arbejdstiden til sundhedsplejerskernes kursusdeltagelse.

Projektet er finansieret af Nordea-fonden med 10.215.150 DKK og Institut for Psykologi med 1.315.646 kr.