Forskning

I Center for Tidlig Indsats og Familieforskning har vi flere forskningsprojekter kørende samtidigt, som på hver deres måde relaterer sig til spæd- og småbørns psykisk sundhed, forældreressourcer, tidlig opsporing og/eller forebyggende interventioner.

Igangværende projekter