Trygge relationer i vuggestuen

Et projekt der undersøger effekten af en tilknytningsbaseret intervention rettet mod pædagogisk personale i dagtilbud.

Babies Barn og pædagog Children Children

"Trygge relationer i vuggestuen” er et samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune, Danmarks Evaluerings Institut (EVA) og Center for Tidlig indsats og Familieforskning (CIF) og det er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond og TrygFonden. Du kan læse mere om projektet i den publicerede protokolartikel her.

Formålet med projektet er at svare på disse tre spørgsmål:

  1. Kan den tilknytningsbaserede indsats ’Tryghedscirklen i dagtilbud’ forbedre kvaliteten af voksen-barn samspillet? 
  2. Hvordan oplever dansk pædagogisk personale at deltage i det tilknytningsbaserede program Tryghedscirklen?
  3. Hvordan påvirkes kvaliteten af voksen-barn samspillet og effekten af interventionen af strukturelle faktorer som gruppestørrelse, normering og uddannelse?

 

Det er veldokumenteret, at børns tidlige tilknytningserfaringer med deres omsorgsgivere har stor betydning for deres trivsel og udvikling på lang sigt. De første tilknytningserfaringer danner en skabelon for, hvordan barnet fremover håndterer svære følelser og indgår i relationer med andre mennesker. Forskning viser, at børn danner tilknytningsrelationer til professionelle omsorgsgivere, dvs. det pædagogiske personale i dagtilbud, og at de kan beskrives og undersøges på samme måde som tilknytningsrelationen mellem forælder og barn. I Danmark er over 90% af alle 1-2-årige danske børn indskrevet i et dagtilbud, og det pædagogiske personale har derfor en vigtig plads i barnets ”netværk af tilknytningsrelationer”. Især når det gælder udsatte børn kan deres professionelle omsorgsgivere spille en vigtig rolle i forhold til at støtte en sund følelsesmæssig og social udvikling hos barnet.

Det er derfor relevant at fokusere på hvordan vi kan sikre, at pædagogiske personale har de bedste kompetencer til at fremme udviklingen af trygge og udviklingsfremmende relationer for børn i dagstilbud. Og derfor undersøger vi, om kvaliteten af omsorgen for børn i vuggestuen kan forbedres, hvis det pædagogiske personale deltager i den tilknytningsbaserede intervention, Tryghedscirklen i dagtilbud, et efteruddannelsesforløb for pædagogisk personale.

 

 

Tryghedscirklen i dagtilbud er et efteruddannelsesforløb, som i projektet vil forløbe over 8 sessioner á 2 timer per gang. I sessionerne vil deltagerne i grupper af 5-9 deltagere, sammen med en psykolog certificeret i COS-C metoden, og med udgangspunkt i små videoklip, gennemgå en række temaer, som alle går under overskriften ”hvordan fremmer man tryg tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale?”.

Alle sessioner indeholder undervisning og grupperefleksioner over konkrete eksempler fra hverdagen med børnene. I hver session inviteres deltagerne endvidere til at reflektere over deres egne relationelle erfaringer samt de følelser, som opstår i forbindelse med de temaer, som gennemgås.

 

 

Tryghedscirklen er oprindeligt målrettet forældre (Circle of Security Parenting, COSPTM) og er senere blevet tilpasset dagtilbudskonteksten (Circle of Security Classroom, COSCTM).

Interventionen retter sig mod omsorgsgivere for børn i 0-5 års-alderen og fokuserer på at forbedre omsorgsgiverens evne til at aflæse og reagere hensigtsmæssigt på børns behov for nærhed og udforskning. Specifikt arbejder man i programmet med, hvordan det pædagogiske personale kan imødekomme behovene hos de børn, som ikke sender klare signaler, de børn, som er udadreagerende, og ”de usynlige børn”. Endvidere arbejder man med at forstå, hvordan ens egne relationelle erfaringer kan påvirke den måde, hvorpå man indgår i relationen til de børn, man arbejder med. Programmet tager udgangspunkt i tilknytningsteori og forskning i, hvordan man samspil mellem voksne og børn påvirker kvaliteten af barnets tilknytning til sine omsorgsgivere.

Læs mere om COSPTM her og læs om COSCTM her.

Projektet løber fra efteråret 2020 til slutningen af 2024. De involverede vuggestuer deltager i en lodtrækning, der tilfældigt inddeler dem i henholdsvis en interventionsgruppe, som modtager gruppeforløbet med Tryghedscirklen (indsatsgruppe) i løbet af interventionsperioden, eller en kontrolgruppe, som modtager Tryghedscirklen i dagtilbud efter afsluttet interventionsperiode. Begge grupper observeres før og efter interventionsperioden, og effekten af indsatsen vurderes ved brug af video-observationsmetoden Caregiver Interaction Profile (CIP), Mind-Mindedness interviews, kvalitative interviews og spørgeskemaer.

 

Johanne Smith-Nielsen. Foto: Nils Meilvang

Johanne Smith-Nielsen
Psykolog, ph.d.
Lektor
johanne.smith@psy.ku.dk 
+45 35 32 49 44

Katrine Wendelboe. Foto: Nils Meilvang

Katrine Isabella Wendelboe
Psykolog, ph.d.
Postdoc
katrine.isabella.wendelboe@psy.ku.dk
+45 35 33 46 58

Amanda Frees. Foto: Nils Meilvang

Amanda Frees 
Cand.psych.
Videnskabelig assistent
af@psy.ku.dk 

Johanne er initiativtager til Trygge Relationer i Vuggestuen og er den overordnet ansvarlige for projektet. Johanne har tidligere ledet større tværfaglige projekter, hvor forskning og praksis mødes. Du kan blandt andet læse om et af disse projekter, hvor Tryghedscirklen også indgik, her.

Johanne, Katrine og Amanda er de psykologer, der afholder gruppeforløbene med Tryghedscirklen i Dagtilbud. Derudover er det også en af dem, som du kan møde, når vi indsamler data i din vuggestue.

 

 

 

 

Projektet ledes af lektor Johanne Smith-Nielsen.

Læs mere om projektet i den publicerede protokolartikel.

Hvordan er det at deltage?

Her kan du høre pædagogen Nina og pædagogisk leder Nadja fortælle om de forandringer, som de har oplevet, ved at deltage i et forløb med Tryghedscirklen i dagtilbud.


Hør mere om Nina og Nadjas oplevelse af at være med i forløbet.

Tilknytningsbaseret pædagogik

Børn sætter ikke deres behov for tilknytning på pause, bare fordi de er i vuggestue eller børnehave. Leder af ’Trygge relationer i dagtilbud', Johanne Smith-Nielsen, har bidraget til et TEMA-nummer om tilknytning i dagtilbud udgivet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Hent magasinet her og bliv klogere på betydningen af at have en tilknytningsorienteret pædagogisk tilgang.

Se også interview med en pædagogisk leder om deltagelse i Tryghedscirklen i Dagtilbud og udvikling af relationskomptence. 

Pædagog og dreng