Caregiver Interactive Profile scales (CIP-scales)

CIP scales er en observationsmetode specifikt udviklet til brug i dagtilbud, hvor der ofte er én professionel omsorgsgiver til flere børn.

Pædagog og børn

CIP-scales anvendes til at bedømme relationelle færdigheder hos det pædagogisk personale og fokuserer specifikt vigtige aspekter af sensitivitet, dvs. pædagogens evne til 1) varm og støttende tilstedeværelse og til 2) at støtte barnets udforskning og læring samt samspil med andre børn.

Metoden er udviklet til at undersøge kvaliteten i Hollandske dagtilbud, og du kan læse mere i disse publikationer:

  • Helmerhorst, K. O., Riksen-Walraven, J. M., Vermeer, H. J., Fukkink, R. G., & Tavecchio, L. W. (2014). Measuring the interactive skills of caregivers in child care centers: Development and validation of the caregiver interaction profile scales. Early Education and Development, 25(5), 770-790
  • Helmerhorst, K. O., Riksen-Walraven, J. M. A., Fukkink, R. G., Tavecchio, L. W., & Deynoot-Schaub, M. J. G. (2017, June). Effects of the caregiver interaction profile training on caregiver–child interactions in Dutch child care centers: a randomized controlled trial. In Child & youth care forum (Vol. 46, No. 3, pp. 413-436). Springer US.