Om centeret

Center for Tidlig Indsats og Familieforskning (CIF) er beliggende på Institut for Psykologi ved Københavns Universitet. CIF integrerer grund- og anvendelsesorienteret forskning inden for 0-6 årige børns psykiske sundhed (inkl. graviditet og hele førskolealderen), forældreressourcer, tidlig opsporing og forebyggende interventioner.

Desuden tilbyder CIF forskningsbaseret undervisning og efteruddannelse af fagprofessionelle, der arbejder med spædbørn, børn i førskolealderen og deres forældre.

CIFs vision og mission

CIF arbejder for at styrke den sociale – og sundhedsfaglige indsats til fremme af forældreressourcer og spæd- og småbørns psykiske sundhed.

CIF er etableret for at:

  • blive et nationalt forsknings- og videncenter på internationalt niveau
  • styrke og bidrage til en koordinering af udvikling, implementering og evaluering af konkrete tidlige indsatser på spæd- og småbørnsområdet
  • bidrage til national kompetence- og vidensopbygning vedr. spæd- og småbørns psykiske sundhed og forældreressourcer

Læs mere om centrets 7 fokus områder

Samarbejdspartnere

Vi ønsker at samarbejde med internationale excellence centre og med alle aktører i Danmark, der arbejder direkte eller indirekte med 0-6 årige børn og deres familier: De fagprofessionelle, uddannelsesinstitutioner, kommuner, regioner, styrelser, ministerier, interesseorganisationer m.fl.