The Copenhagen Daycare Project: Relationskvalitet i vuggestuen

Evnen til at kunne regulere sin adfærd og negative følelser i sociale relationer er afgørende for psykisk sundhed i et livslangt perspektiv. Evnen udvikles i de tidlige leveår og afhænger i særdeleshed af kvaliteten i barnets omsorgsrelationer, hvor forældrene er de primære. I Danmark går næsten alle 0-3-årige børn i dagtilbud, hvorfor det pædagogiske personales relationelle kompetencer og evne til at opdage børn, der er udfordrede i at regulere deres følelser, også er helt centrale.

Projektet har to formål:

  1. Vi tester i et lodtrækningsdesign, om et hollandsk udviklet kompetenceudviklingsforløb (Caregiver Interactive Profile, CIP) fremmer kvaliteten af det pædagogiske personales samspil med børn, og hvorvidt det forbedrer børns sociale, følelsesmæssige og sproglige udvikling. I projektet indgår 200 vuggestuepædagoger og 500 børn.

  2. Vi udvikler og afprøver en ny observationsmetode (Social Emotion Regulation Strategies, SERS), der har til formål at opkvalificere det pædagogisk personale til at opdage og støtte de børn, der har brug for støtte til at udvikle mere hensigtsmæssige strategier til at regulere deres følelser og adfærd. 

Projektet er innovativt, fordi vi tester effekten af kompetenceudviklingsforløbet, CIP-uddannelsen, både i forhold til det pædagogiske personales relationelle kompetencer og børns udvikling, ligesom vi tester en ny observationsmetode, SERS, til implementering i den pædagogiske praksis.

 

I The Cophenhagen Daycare Project: Relationskvalitet i vuggestuen evaluerer vi effekten af kompetenceudviklingsforløbet, Caregiver Interaction Profile (CIP).

I samarbejde med Københavns Kommune og Københavns professionshøjskole efteruddannes 200 vuggestuepædagoger med CIP. CIP-forløbet retter sig mod pædagogisk personale, der arbejder med børn i 0-5 årsalderen, og fokuserer specifikt på at øge deres kompetencer i forhold til at danne sunde, stimulerende og trygge relationer med børnene i vuggestuen.

CIP-forløbet er udviklet af den hollandske forsker Katrien Helmerhorst og kollegaer, og har fokus på seks konkrete relationelle kompetencer, som er afgørende for børns udvikling. De seks kompetencer er: sensitivitet, respekt for børns autonomi, strukturering og rammesætning, verbal kommunikation, udviklingsstimulering og fremme af positive samspil mellem børn.

Sådan foregår det i praksis

Selve CIP forløber over 4 sessioner, hvor 1-2 deltagere samarbejder med en CIP underviser. Hver session fokuserer på to af de seks relationelle kompetencer (sidste session er en gennemgang eller uddybning).

I CIP-forløbet bruger vi en video-feedback-metode. Det betyder, at deltagerne, sammen med CIP-underviseren, kigger på videooptagelser af deres samspil med børnene i vuggestuen. Videooptagelserne er af forskellige hverdagsaktiviteter, for eksempel fri leg, et måltid, bleskift eller en overgang mellem aktiviteter. Undervejs har deltagerne og CIP-underviseren en dialog om, hvad deltagerne ser i videooptagelser med henblik på én af de seks samspilsfærdigheder.

Du kan læse mere om CIP her.

 

The Copenhagen Daycare Project: Relationskvalitet i vuggestuen har til formål at udvikle og afprøve en ny observationsmetode (Social Emotion Regulation Strategies, SERS), der har til formål at opkvalificere pædagoger til at opdage og støtte de børn, der har brug for støtte til at udvikle mere hensigtsmæssige strategier til at regulere deres følelser og adfærd. 

I Danmark er over 90% af alle 0-3-årige børn indskrevet i et dagtilbud, og det pædagogiske personale spiller en vigtig rolle i forhold til at støtte børnenes sociale og følelsesmæssige udvikling. Derfor er måden, hvorpå børnene er i stand til at søge og få trøst af de voksne i deres dagtilbud vigtig for deres udvikling. Nogle børn ved måske endnu ikke helt, hvordan de skal give udtryk for ’svære’ følelser, og de kan komme til at vise vrede eller trække sig i stedet for at søge hjælp hos en voksen. Det kan betyde, at de børn får færre positive og trøstende interaktioner med de voksne i dagtilbuddet. Formålet med SERS er at hjælpe det pædagogiske personale med at få øje på børn, hvis strategier i forhold til at søge hjælp, trøst og omsorg ikke er så hensigtsmæssige, samt at gøre det pædagogiske personale i stand til at tilbyde disse børn den (ekstra) sociale og følelsesmæssige støtte, som de har behov for.

På baggrund af videooptagelser, foretaget i forskningsprojektets første del, vil vi observere børnenes adfærd i forhold til det pædagogiske personale under almindelige daglige aktiviteter. Vi er interesserede i de mange forskellige måder, hvorpå børn udtrykker deres følelser igennem deres adfærd, samt hvordan og hvornår børnene henvender sig til en voksen.

Den del af projektet vil bidrage til udviklingen af SERS, der på sigt skal støtte det pædagogiske personale i at forstå børns varierende, sociale og følelsesmæssige adfærd og få øje på de børn, som har brug for ekstra støtte.

 

 

Ved henvendelser og spørgsmål kontakt venligst:

Henrik Grandt Stage Thing
Email: cdp@psy.ku.dk 
Telefon: +45 93 56 51 67

Signe Petterson Platz
E-mail: spp@psy.ku.dk 
Telefon: +45 93 56 36 28

 Mød projektgruppen

Mette Skovgaard Væver
Professor
Katrine RøhderKatrine Røhder
Lektor
Ida Egmose PedersenIda Egmose Pedersen
Adjunkt

Marianne KroghMarianne Krogh
Akademisk medarbejder

Tina Wahl Haase. Foto: Nils Meilvang

Tina Wahl Haase
Ph.d.-studerende

Signe Petterson Platz. Foto: Mons Studio

Signe Petterson Platz
Videnskabelig assistent

Camilla Stejnmejer Iversen
Videnskabelig assistent
Clara Christensen Vieira - på barsel
Videnskabelig assistent
Sofie Amalie Grosen - på barsel
Videnskabelig assistent

Studentermedhjælpere

Henrik Grand Stage Thing

Henrik Grandt Stage Thing
Stud.psych.

Sophie Woergaard Gram

Sophie Woergaard Gram
Stud.psych.

Anna Fleng Nielsen

Anna Fleng Nielsen
Stud.psych.

Caroline Egeberg Clausen. Foto: Simon Knokgaard Halskov

Caroline Egeberg Clausen
Stud.psych.

Sørine Meusling Gadegaard
Stud.psych.

Asbjørn Dam Heskjær Christinsen
Stud.psych.

Sofie Lindegaard Nielsen
Stud.psych.

Thilde Refstrup Hyldgaard
Stud.psych.

Sarah Rotbøl Thorsen
Stud.psych.

Eksterne samarbejdspartnere

Sophie Reijman
Lektor, Vrije Universiteit Amsterdam
Vibe Larsen
Docent, Københavns Professionshøjskole

 

 


Om projektet

Forskningsprojektet løber fra foråret 2022 til foråret 2026 og er et nationalt og internationalt samarbejde mellem Københavns Universitet, Københavns Kommune og Københavns Professionshøjskole, Groningen Universitet, NL og Vrije Universitet, NL.

Projektet er finansieret af bevillinger fra af Danmarks Frie Forskningsfond og TrygFonden. 

Introduktion til projektet

Hvordan var det at deltage i et CIP-forløb?

Her kan du bl.a. høre pædagogerne Lisbeth og Daniel fortælle om deres oplevelser med at deltage i et CIP-forløb.