Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD)

Gåtur med forældre og baby i park

Et af CIFs fremtidige projekter er ”An Ounce of Prevention is Worth a Pound of Cure: A Randomized Controlled Trial of Pedagogues Promoting Positive Parenting in a Home-visiting Program in At-risk Families”.

Projektet er et samarbejde med to danske kommuner, og formålet er at evaluere både implementering og effekt af den hollandsk udviklede intervention ”Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD). I projektet opkvalificeres pædagoger til at avende VIPP-SD i et samarbejdet med forældre til børn, som er identificeret til at være udsatte.   

VIPP-SD har til formål at fremme forældres relation og sensitivitet i forhold til deres 1-5 årige børn, som er blevet identificeret som værende sårbare. Som et nyt tiltag vil den ekstra støtte blive leveret af pædagoger til forældrene i hjemmet. Forinden opkvalificeres pædagogerne til samarbejdet med forældrene, og under projektet superviseres de af kommunens psykologer i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). På denne måde bidrager VIPP-SD til en styrkelse og opkvalificering af det tværfaglige samarbejde og det fælles sprog om tidlig indsats.

I alt certificeres 40 pædagoger og 4 PPR psykologer i VIPP-SD, og 206 familier vil indgå i projektet. Ved lodtrækning får halvdelen af familierne VIPP-SD, og kontrolgruppen modtager kommunens eksisterende støttetilbud.

Resultaterne fra VIPP-SD vil bidrage med ny viden om:

  • hvorvidt pædagogers levering af VIPP-SD fremmer forældres sensitivitet og børns udvikling
  • hvem der får gavn interventionen
  • hvorvidt VIPP-SD fungerer i en dansk kontekst
  • hvordan pædagoger og forældre oplever samarbejdet med VIPP-SD
     

VIPP-SD forventes at starte i slutningen af 2019 og afsluttes i 2022. Projektet er støttet med 5.903.070 DKK fra Forskningsrådet for kultur og kommunikation.