Tryghedscirklen (COSP ©)

Forældre siddende i en cirkel

I CIMHP evaluerer vi effekten af forældreprogrammet Tryghedscirklen (COSP ©) og København Kommunes støttetilbud til sårbare forældre i et randomiseret kontrolleret forsøg. 

I samarbejdet med sundhedsplejen i Københavns Kommune sammenligner CIMHP effekten af Tryghedscirklen (COSP ©) og de støttetilbud, der normalt udbydes til sårbare spædbørnsfamilier. Som det er nu, varierer tilbuddene fra bydel til bydel, men familier med behov for ekstra støtte kan eksempelvis deltage i efterfødselsreaktionsgrupper for mødre eller modtage ekstra hjemmebesøg af deres sundhedsplejerske. De inkluderede familier deltager i en lodtrækning, der tilfældigt inddeler dem i to grupper, som enten modtager Tryghedscirklen (COSP ©) eller de kommunale tilbud.  

Tryghedscirklen (COSP ©)

Tryghedscirklen (COSP ©) er et gruppebaseret korttids forælderprogram. I CIMHP forløber det over 10 sessioner. Med udgangspunkt i små filmklip støttes deltagerne i at reflektere over deres børns og deres egne følelsesmæssige behov samt over, hvordan de bedst muligt imødekommer deres børns behov. Dette foregår bl.a. ved, at forældrene sammen med psykologerne, der leder gruppen, udforsker deres reaktionsmønstre samt hvordan deres egen opvækst kan påvirke den måde, de selv er forældre på. Gennem denne udforskning bliver det muligt at ændre evt. fasttømrede mønstre, man ikke er bevidst om.

Læs mere om, hvad der foregår i gruppesessionerne samt, hvad formålet med Tryghedscirklen (COSP ©) er.

Formålet med programmet er således at støtte udviklingen af en sund og tryg relation mellem forælder og barn og at forebygge udviklingen af utryg tilknytning.

Tidligere studier har allerede vist, at Tryghedscirklen (COSP ©) kan gøre netop dette. Men der er ikke tidligere gennemført en systematisk evaluering af Tryghedscirklen i Danmark, og de eksisterende studier er kendetegnet ved at have relativt små undersøgelsesgrupper, hvilket gør resultaterne usikre.     

Du kan læse mere om projektet her.