Ph.d.-kurser

Betaling for kursusdeltagelse

Deltagelse i fagspecifikke ph.d.-kurser (specialiseringskurser) er gratis for ph.d.-studerende i Danmark, såfremt deres indskrivningssted er en del af aftalen om det åbne marked for ph.d.-kurser. Dette gælder kun fuldt indskrevne studerende og altså ikke blot tilknyttede eller besøgende studerende.

Eksterne ph.d.-studerende og kandidatstuderende skal betale 750 kr. (100 euro) pr. kursusdag. Studerende udenfor Danmark (inkl. Grønland) skal ligeledes betale for at deltage i ph.d.-kurserne.

Øvrigt videnskabeligt personale på Københavns Universitet kan deltage gratis i ph.d.-kurserne, forudsat at der er plads. Ph.d.-studerende har første prioritet. Eksterne VIP, der ønsker at deltage på kurserne, skal betale 750 kr. (100 euro) pr. kursusdag.