Ansøgning om ph.d.-stipendium/ph.d.-stilling

På Institut for Psykologi er der følgende muligheder for at blive tilknyttet instituttet som ph.d.-studerende:

Mulighed 1

Når forskere eller forskningsgrupper har finansiering til et nyt ph.d.-stipendium/ph.d.-stilling, vil stillingen blive annonceret på KU's jobportal. Sådanne stipendier/stillinger annonceres løbende igennem året. Ansøgningsfristerne er typisk på flere uger, så du kan som interesseret studerende/ kandidat tjekke denne hjemmeside en gang månedligt. Kravene til ansøgningerne kan variere fra opslag til opslag, så gennemgå derfor hvert jobopslag omhyggeligt.

Mulighed 2

Såfremt du har din egen finansiering, skal du kun søge om indskrivning på instituttet. Finansieringen skal dække studieafgiften (kr. 72.000 pr. år) samt dine leveomkostninger. Ud fra et lovgivningsmæssigt synspunkt er det et minimumsbeløb, der er nødvendigt for at dække leveomkostningerne, defineret som det beløb, som ph.d.-studerende indskrevet i 4 + 4-programmet modtager i løbet af de første to år af deres studier, når de modtager stipendium via Statens uddannelsesstøtte og låneskema. Dette beløb er ca. kr. 146.780 kr. (ca. 19.640 EUR) pr. år plus løn for 140 arbejdstimer pr. år, hvilket svarer til ca. kr. 25.200 (EUR 3.400) pr. år. Bemærk dog, at dette er minimumsbeløbet, og at dette beløb kun dækker leveomkostningerne for én person.

Hvis du har din egen finansiering, skal du søge efter en vejleder blandt instituttets akademiske medarbejdere. Hvis han/hun indvilger i at være din vejleder, bedes du kontakte Ph.d.-skolen på det Samfundsvidenskabelige Fakultet cc lederen af vores ph.d.-program Séamus Power.

Tak fordi du overvejer at udføre dine ph.d.-studier på Institut for Psykologi.