Ph.d.-uddannelsens organisation

Ph.d.-uddannelsen er beskrevet i en række regelsamlinger fra det helt generelle på landsplan til det helt specifikke, som er instituttets studieordning.

Organiseringen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ser ud som følger:

Ph.d.-skolen på SAMF

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er der etableret en Ph.d.-skole, som er en fælles ramme for ph.d. uddannelserne på fakultetet.

Læs om Ph.d.-skolen på https://samf.ku.dk/phd-skolen/.

Ph.d.-skolen har en daglig leder, som også er formand for ph.d.-udvalget, som beslutter de fælles retningslinjer for ph.d.-uddannelsen på fakultetet.

Ph.d.-udvalget på SAMF

Ph.d.-udvalget består ud over formanden af en lærerrepræsentant og en ph.d.-studerende fra hvert af fakultetets fem fag. Lærerrepræsentanten vælges for tre år af gangen, den ph.d.-studerende vælges for et år.

Læs om ph.d.-udvalget på https://samf.ku.dk/fakultetet/udvalg/phdudvalg/.

Lærerrepræsentanten kaldes ph.d.-programleder, idet de enkelte fag har deres egne programmer, som er beskrevet i studieordningen.