Ph.d.-uddannelsens studieordning

Herunder finder du studieordning for ph.d.-uddannelsen på Institut for Psykologi, Københavns Universitet:

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultets hjemmeside finder du Retsgrundlaget for ph.d.-uddannelsen og tildelingen af ph.d.-graden.