Ph.d.-uddannelsens studieordning

Her finder du link til The Regulations for the PhD-programme (PhD-studieordningen) gældende for Institut for Psykologi, Københavns Universitet:

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultets hjemmeside finder du retsgrundlaget for Retsgrundlaget for ph.d.-uddannelsen og tildelingen af ph.d.-graden ved Det Samfundsvidenskabige Fakultet: