Om ph.d.-uddannelsen

Optagelse på ph.d.-studiet kræver en bestået kandidateksamen fra et universitet eller en anden højere læreanstalt eller en anden relevant eksamen på tilsvarende niveau.

Ph.d.-studiet er omfangsmæssigt normeret til en studietid på 3 årsværk med et individuelt studieforløb, der omfatter:

  • et videnskabeligt forskningsprojekt gennemført under vejledning
  • en kursusdel svarende til i alt et halvt års studietid (30 ECTS)
  • formidlingsaktiviteter
  • tilknytning til aktive forskergrupper - gerne udenlandske
  • udarbejdelse af en afhandling og et offentligt forsvar af denne

Læs mere i studieordningen.