Mette Skovgaard Væver

Mette Skovgaard Væver

Professor

Medlem af:

  Primære forskningsområder

  Spæd- og småbørns (0-6 år) psykiske udvikling, tilknytning og forældreskab/forælderevne, tidlig forældre-barn interaktion, tidlig opsporing, intervention og forebyggelse, udviklingspsykopatologi

  Aktuel forskning

  Jeg er leder af Center for Tidlig Indsats og Familieforskning (CIF), hvor forskningen har til formål at styrke den sociale og sundhedsfaglige indsats til fremme af forældreresoourcer og 0-6 årige børns psykiske sundhed. Udover centerets anvendte forskning bidrager CIF også til en national kompetenceopbygning i form af efteruddannelseskurser målrettet fagprofessionelle, der arbejder direkter eller inddirekte med 0-6 årige børn og deres familier.

  Et centralt projekt i centeret er Copenhagen Infant Mental Health Project (CIMHP, 2015-2020), som er et igangværende stort forskningsamarbejde med sundhedsplejen i Københavns Kommune, hvor vi evaluerer implementeringen af et standardiseret redskab til tidlig opsporing af social tilbagetrækning hos barnet - og vi tester effekten af et indikeret interventionsprogram målrettet forældre (TryghedsCirklen - Forældreprogrammet).   

  I rammerne af Københavns Universitets Babylab har jeg i mange år bedrevet grundforskning i barnets tidlige psykiske udvikling - både i typiske populationer og risikopopulationer. I et longitudinelt studie (N=90) undersøges det, hvordan tidlige førsproglige interaktionsmønstre hænger sammen med barnets tilknytningsmæssige, sproglige og kognitive udvikling i første leveår, samt i barnets 2., 3. og 5. leveår. Dataindsamlingen ved 5 års studiet er afsluttet sommeren 2017.

  Aktuelt undersøges også i projektet "Play and Exploration: An attachment perspective" sammenhænge mellem leg, udforskning og tilknytning i to aldersgrupper af førskolebørn.

  Min forskning er aktuelt støttet af bevillinger fra TrygFonden og LEGO Fonden.

  Undervisnings- og vejledningsområder

  • Klinisk børnepsykologi, særligt spæd- og småbørns (0-6 år) psykiske udvikling
  • Tilknytning og forældreskab/forælderevne
  • Tidlig forældre-barn interaktion
  • Tidlig opsporing, forebyggelse og intervention 
  • Udviklingspsykopatologi

  ID: 9963