Line Rettig Lauritzen

Line Rettig Lauritzen

Ph.d.-studerende

Mit Ph.d.-projekt er et naturalistisk studie af psykoterapeutiske forløb i privat praksis. CROP-projektet (The Common factors, Responsiveness and Outcome in Psychotherapy study) gennemføres i samarbejde mellem Center for Psykoterapiforskning ved Institut for Psykologi og praktiserende psykologer.

Baggrunden for projektet er behovet for større viden om behandling hos praktiserende psykologer. Formålet med undersøgelsen er at belyse effekten af psykoterapi i almindelig daglig behandlingspraksis og at identificere faktorer, der bidrager til denne effekt. Et særligt fokus i studiet er måden, hvorpå psykologerne tilpasser behandlingen til den enkelte klient og betydningen af dette for terapiens forløb. Projektet indsamler data via spørgeskemaer, der besvares online af klienter og psykologer både før, under og efter behandlingen.

Mine vejledere er Stig Poulsen  (hovedvejleder) og Susanne Lunn.  

Primære forskningsområder

Psykoterapeutisk effekt og procesforskning

Undervisnings- og vejledningsområder

Psykoterapiforskning

Tilknytningsteori

Sorg hos børn, unge og voksne

ID: 143260936