Martin Stolpe Andersen

Martin Stolpe Andersen

Videnskabelig assistent

Måling af Motivation indenfor (Videregårende )Uddannelse

Aktuel forskning

Vurdering af validiteten af en række motivationsmålingsredskaber inden for videregående uddannelse via en række avancerede psykometriske metoder (i.e. item response theory, Rasch family models og Structural Equation models). Fokus er især på antagelsen om invarians i de pågældende skalaer ift. køn, akademisk disciplin, nationalitet/kultur og over tid. Derudover at undersøge den prædiktive værdi af indre og ydre Motivation.

ID: 178765633