Christian Gaden Jensen

Christian Gaden Jensen

Adjunkt

Medlem af:

  Forskningsområder: Sundhedspsykologi; Psykisk sundhedsfremme; Stress; Meditationsbaseret stressforebyggelse og stressbehandling.


  Kort præsentation


  Christian Gaden Jensen er leder af Center for Psykisk Sundhedsfremme (CFPS) og uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2010. Siden november 2016 har han været ansat som postdoc ved Københavns Universitet. 

  Som leder af CFPS arbejder Christian med evidensbaseret implementering af offentlige tilbud til stressreduktion og psykisk sundhedsfremme.

  En stor del af Christians arbejde tager udgangspunkt i forskningen, som nu foregår i kraft af hans stilling som postdoc ved Københavns Universitet. Christians forskningskarriere begyndte på Rigshospitalets Neurobiologiske Forskningsenhed, hvor han blev ph.d. i 2015. Som led i sit ph.d.-projekt udviklede Christian kurset Åben og Rolig, som har til formål at nedsætte stress og fremme psykisk sundhed. Det er med afsæt i dette program, at Christian arbejder med evidensbasering af den offentligt tilgængelige stressbehandling.

  Christians forskning spænder vidt og har fokuseret på meditation, mindfulness, stress og faktorer for psykisk sundhed, herunder genetik, kortisol, kognition, opmærksomhed, personlighed, demografi og socioøkonomi.

  Meditiation har længe været i fokus for Christian, både i forskningen og i stressbehandlingen, og interessen for emnet går også mange år tilbage. Christian har mediteret, siden han var 12 år, og blev i 2011 certificeret som instruktør og instruktøruddanner indenfor meditationsmetoden Relaxation Response ved Harvard University. Christian afholder jævnligt mindfulnesskurser og foredrag i Danmark og i udlandet.

  Tilknyttede websites

  Center for Psykisk Sundhedsfremme (CFPS): www.cfps.dk
  Center for Psykisk Sundhedsfremme blev etableret i 2014 og består i dag af en non-profit forening, en forskningsenhed ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet samt en implementeringsenhed. De tre enheder arbejder med evidensbaseret psykisk sundhedsfremme og stressbehandling i Danmark. Vi ønsker at implementere videnskabeligt udviklede og effektive tilbud, som fremmer psykisk sundhed til alle borgere med behov ud fra en bio-psyko-social forståelse af psykisk sundhed. Desuden ønsker vi via vores indsatser at ændre samfundsstrukturer og idealer, der bidrager til den fortsatte stressproblematik, ulighed og psykiske mistrivsel. CFPS har i de sidste år udviklet og implementeret stressklinikker i Københavns og Aalborg Kommune med særdeles positive resultater.

  Åben og Rolig-programmet: www.åbenogrolig.dk
  Website for det videnskabeligt udviklede og meditationsbaserede kursus, Åben og Rolig. Kurset udgør et 9-ugers forløb for stressramte borgere med henblik på stressforebyggese og -behandling.

   

  ID: 33276480