Pernille Hviid

Pernille Hviid

Lektor

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser og vejleder primært i projekter, der interesserer sig for forandringsprocesser over tid. Det er snarere angrebsvinklen end temaet, der er det afgørende. 

 

Primære forskningsområder

Udviklingsprocesser

Jeg er primært optaget af udviklingsprocesser. Min teoretiske tilgang til studiet af udviklingsprocesser er socio-kulturel og personperspektiveret, og det betyder at jeg både interesserer mig for subjekters oplevelser af deres livssituationer og omstændigheder, og deres håndtering af disse, men også for hvordan forskellige institutionelle strukturer, som familier, skoler og SFO'er sætter rammer for børns udvikling. 

Endvidere har udforskningen af børns udvikling min interesse. Forskningsaktiviteten er i sig selv rammesættende for, hvilke udviklingsprocesser der kan og vil blive studeret, og derfor kræver den en løbende kritisk opmærksomhed og udfordring.

ID: 3530