Pernille Hviid

Pernille Hviid

Lektor

Karen Pernille Hviid, f. 1960, mor til tre børn.

Uddannelser:

1982 Pædagog, Fritidspædagogseminariet, Linde alle.

1995  Cand.psyk.ved Københavns Universitet

2002  Ph.d ved Københavns Universitet

Ansættelser:  

1990 - 1991 Psykologisk konsulent ved Børneringens institutioner

1991 - 1995 Underviser i psykologi ved Københavns Pædagogseminarium

1994           Sagsbehandler for efteruddannelse ved BUPL

1996 - 1998 Forskningsmedarbejder ved Danmarks Pædagogiske Institut

2002 - 2006 Adjunkt ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet

2004           Adjunktpædagogikum ved Humanistisk Fakultet, KU

2006 -         Lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet 

2013 - 2014 Konstitueret studieleder

Faglige og administrative hverv:

1998 - 2006 Medlem af Børnerådet siden 1998 (Udpeget 2 x 4 år)

1999 - 2005 Komitemedlem ved Center for Børnelitteratur.

1999 - 2006 Bestyrelsesmedlem på Københavns Pædagogseminarium.

2005 -         Medlem af bestyrelsen i BUPL's & SL's forsknings- og udviklingsfond

Redaktionelle hverv

2001 - 2002 Redaktionsmedlem DPU pædagogiske magasin: Asterisk

2002           Peer-reviewer på Psyke & Logos temanummer: Leg

2002 -         Redaktionsmedlem på Nordiske Udkast. Tidskrift for kritisk samfundsforskning.

2004 -         Medlem af editorial board på on-line journal: International Journal of Ideografic Science. Editors: Peter Molenaar og Jaan Valsiner. http://www.valsiner.com/

 2007 - 2008 Gæsteredaktør på European Journal of Psychology of Education

2013 Redaktør af Outlines - Critical Practice Studies

Nationalt og internationalt forskningssamarbejde

2004 -         PPUK Forskningscenter for Person, Praksis, Udvikling og Kultur. http://www.psy.ku.dk/forskning/fokusomraader/ppuk/ 

2005 -         Nordisk Nettverk for Barnelivsforskning. http://www.ruc.dk/paes/forskning/nettverk_for_barnelivsforskning

2008 -         ERASMUS - Udveksling med professor Tania Zittoun, Neuchatel Universitet, Schweitz. (Under forberedelse)

Publikationer

Hviid, P. (1996). Blandt venner. I: D. Cecchin & E. Sander (red.), Pædagogens Kompetencer. København: BUPL

Hviid,P. (1996). Konflikter mellem børn og voksne. I: G.Kragh-Müller (red.), Samspil og konflikter. København: Pædagogisk Forlag

Hviid, P. (1996). Institutioner som rum for udvikling af selvbestemmelse. I: G. Kragh-Müller (red.), Samspil og konflikter. København: Pædagogisk Forlag.

Hviid, P. (1998). Deltagelse eller reaktiv pædagogik. I: I. Bryderup (red.), Pædagogens faglighed i daginstitutioner. København: DPI

Hviid,P. (2000): Legekammerater. I: L. Reimer, I. Schousboe & P. Thorborg (red.), I nærheden - en bog om børneperspektiver. København: Hans Reitzels Forlag.

Hviid, P. (2000). Til Lykke - børneliv i SFO og skole. København: DPI

Hviid,P. (2000).  På sporet af 5.klasse. København: Børnerådets Børnepanelundersøgelser

Hviid, P. (2000): Forskning med børn, der deltager. I: P. Schultz Jørgensen (red.),: Børn som informanter. København Børnerådet,

Hviid, P. (2001). Når mor er hjemme - børns meninger om omsorgsdage.'Københavsn: Børnerådets Børnepanelundersøgelse.

Hviid,P. (2002). Børneliv i udvikling - om børns engagementer i deres hverdagsliv i skole og fritidsinstitution Upubliceret Ph.d afhandling. Københavns Universitet. 

Hviid, P. (2002) Leg og udvikling I: O. Løw og E. Svejgaard (red.), Psykologiske Grundtemaer, Århus: KvaN

Hviid, P. (2002). 'Børnestemmer i socialpolitik. København: Social Politik, nr. 2.

Hviid,P. (2002). Børneliv i udvikling. Nordiske Udkast: 2

Hviid, P. (2002). Børnekonventionen i børns virkelighed - hverdagsliv i skole og SFO. Psykologisk Set: 48

Hviid, P. (2003). Et barn, en skole, en SFO. Social Kritik, nr. 88

Hviid, P. (2003). Pædagogisk rummelighed. I: J. Andersen (red.), Den rummelige skole. Århus: Kroghs Forlag

Hviid, P. (2003). Selvbestemmelse og pædagogisk praksis. I: T. Richie (red.), Relationer i teori og praksis. Århus: Billesøe og Balzer.

Hviid, P. (2003) Mellem frihed og faste rammer. Asterisk. København: DPU

Hviid, P. (2003). Til forholdet mellem undervisning og læring belyst gennem universitetspædagogisk praksis. Kognition og pædagogik. København: Dansk Psykologisk Forlag

Hviid, P. (2004). Børns alsidige personlige udvikling. Bekendtgørelse under loven om pædagogiske læreplaner. Socialministeriet:  www.minff.dk

Hviid, P. (2004). Børns alsidige personlige udvikling. Artikelbidrag til udfoldelse af temaet 'Børns alsidige personlige udvikling' i Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner. Findes på www.minff.dk

Hviid, P. (2004). Børns betydning for andre børn. 0-14: 1

Hviid, P. (2004). Iagttagelse som pædagogisk metode. BUPL Temaserie: Metodekompetencer

Hviid, P. (2004): Perspektiver på fritidspædagogikken. Notat til BUPL's arbejdsgruppe om fritidspædagogisk praksis

Hviid, P. (2005). 'Udvikling' på http://www.leksikon.org/

Hviid, P (2006). Anderledelse. Konferencepapir. JCVU, 2006.

Hviid, P. (2006). Dimensões de tempo segundo a percepcão de criancas de seu próprio desenvolvimento. Revista brasileira de crescimento e desenvolvi 16 (2), s. 69-76.

Hviid, P. (2006). Hvad kan vi lære af de særlige børn?  foa BLADET 07/08 juli/august.

Hviid, P. (2006). Når små børn møder kultur. i: Børnekultur i kommunen. Trine Møller Madsen, red.. Adman Kommunikation Aps, Kbh.

Hviid, P. (2006). Lektielæsning på Fritten? Børn og unge Nr. 26, s. 1.

Hviid, P. (2006). Fritidspædagogik i en sammenhæng. Social kritik Årg. 17, 103, s. 48-59.

Hviid, P. (2007). Pædagogiske læreplaner og særligt udsatte børn. Vera, 41, s. 6 - 22.

Hviid, P. (2007). Børnekultur er da godt for børn, ikke? Børnekultur i udvikling.Handlingsplan for 2008 - 2009. Statusplan for 2007. København: Børnekulturens netværk. s. 25 - 30

Hviid, P. (2007). Flashes of insight [Review of the book I am I: Sudden flashes of self-awareness in childhood]. International Journal for Dialogical Science, 2, 361-364. Available at http://ijds.lemoyne.edu/journal/2_1/IJDS.2.1.22.Hviid.html

Zittoun, T., Hviid, P. (Eds.) (2008). Transitions. Special issue of: European Journal of Psychology of Education. (In press)

Hviid, P., Zittoun,T. (2008).Transitions in the Process of Education. In: European Journal of Psychology of Education.

Hviid, P. (2008): "Next year we are small, right?" - Children's transitions in time. European Journal of Psychology of Education (In press)

Hviid, P. (2008). Developmental interviews with children. In: M. Hedegaard and M. Fleer: Dialectical research on childrens live's. Open University Press. (Under preparation)

Hviid, P. (2008). Børns ledere. I D. Cecchin (red.): Pædagogisk Ledelse. København: Bupl. (Under forberedelse.

Hviid. P.(2008). Folkeskolen og talenterne. Clinch. Månedsmagasinet Undervisere. Købenmhavn I tryk.

Sprogkundskaber

Engelsk

Uddannelse

pædagog, cand psyk. Ph.D

ID: 3530