Instituttets råd, nævn og udvalg

Herunder en oversigt over råd, nævn og udvalg på Institut for Psykologi.

Under hver enkelt råd, nævn og udvalg er opført medlemmernes navne samt for Studienævn og Samarbejdsudvalg link til referater fra afholdte møder: