20. oktober 2023

Mette Skovgaard Væver får pris for sit arbejde med små børns trivsel

Pris

Dansk Psykolog Forenings seniorforskerpris går i år til professor Mette Skovgaard Væver, leder af Center for Tidlig Indsats og Familieforskning (CIF) ved Institut for Psykologi. Hun modtager prisen for sin forskning inden for tidlig indsats og mental sundhedsfremme hos spæd- og småbørn.

Professor Mette Skovgaard Væver. Foto: Nils Meilvang
Professor Mette Skovgaard Væver. Foto: Nils Meilvang

Professor Mette Skovgaard Væver bliver årets modtager af Dansk Psykolog Forenings seniorforskerpris, der tildeles en erfaren forsker, som har bidraget til psykologien som fag, videnskab og praksis.

Hun får prisen for sit forskningsbidrag til, at vi som samfund kan blive bedre til tidligt at opdage og hjælpe børn i risiko for mistrivsel og for sit arbejde med at omsætte forskning til praksis, blandt andet ved at udvikle konkrete værktøjer til fagprofessionelle og omsorgspersoner. Indsatser, der er målrettet det lille barns sociale og følelsesmæssige behov.

Psykologforeningen fremhæver i sin begrundelse, at foreningen med prisen bl.a. anerkender Mette Skovgaard Vævers bidrag til et strategisk vigtigt praksisområde inden for psykologien særligt i form af udbredelsen af ADBB-metoden og Forstå din baby-indsatsen ved Center for Tidlig Indsats og Familieforskning (CIF).

Centeret forsker i mental sundhedsfremme blandt spæd- og småbørn i alderen 0-6 år og udvikler forebyggende interventioner, typisk i samarbejde med fagprofessionelle som sundhedsplejersker og pædagoger i kommunerne. Mette Skovgaard Væver er grundlægger og leder af centeret, som udover ADBB og Forstå din baby også har projekter som The Copenhagen Daycare Project og Leg og lær med din baby.

Dansk Psykolog Forening uddeler også en juniorpris til yngre forskere, og den går i år til Ingeborg Farver-Vestergaard. De to prismodtagere vil modtage deres priser på Dansk Psykolog Forenings årsmøde den 16. november. Ud over æren følger 25.000 kr.

Emner