28. juni 2024

Hvordan bliver mennesker påvirket af kunstens atmosfærer?

Bevilling

Med støtte fra VELUX FONDEN skal Tone Roald fra Institut for Psykologi undersøge, hvordan vi som mennesker oplever de stemninger eller atmosfærer, som musik og arkitektur skaber. Målet er at beskrive, hvad der karakteriserer sådanne atmosfærer, og hvordan de påvirker os.

Den sorte diamant
Arkitektoniske værker vil indgå i studiet som case sammen med musikeksempler. På fotoet ses Den Sorte Diamant. Foto: Susanne Nilsson/Flickr (CC BY-SA 2.0)

Alle kender oplevelsen af at et stykke musik eller et arkitektonisk rum skaber en særlig stemning eller atmosfære. Men hvad karakteriserer mere præcist sådanne ’æstetiske atmosfærer’, og hvordan bliver de konkret oplevet af den enkelte?

Det er nogle af de centrale spørgsmål, som et nyt projekt ledet af lektor Tone Roald fra Institut for Psykologi nu skal undersøge med en bevilling på 5,7 mio. kr. fra VELUX FONDENS Kernegruppeprogram (se boks).

Der findes allerede studier af, hvordan æstetiske discipliner som musik og arkitektur påvirker vores adfærd. Om vi f.eks. er mere tilbøjelige til at bruge flere penge i supermarkedet, hvis der er musik i baggrunden, eller om vi opholder os længere i bestemte typer byrum.

Men ifølge Tone Roald ved psykologer og andre faggrupper overraskende lidt om atmosfære set fra et oplevelsesmæssigt perspektiv.

”Fænomener som en ’særlig atmosfære’ eller ’stemning’ er oftest ikke noget, vi tænker over i det daglige, fordi de gør sig gældende under alle forhold: i klasselokalet, på kontorpladsen, i byrummet osv. Derfor er det også en udfordring at undersøge atmosfærer videnskabeligt. Alligevel er det noget, vi alle følelsesmæssigt kan opleve meget stærkt,” siger hun.

”Vi vil med projektet gerne vise, at det er muligt på detaljeret vis at beskrive forskellige former for atmosfærer, og hvordan psyken oplevelser dem. Hvad karakteriserer æstetiske atmosfærer, og hvilken indvirkning har de på mennesker i selve det øjeblik, de f.eks. lytter til et stykke musik? Og hvordan bliver mennesker påvirket på længere sigt?”

Fokus på musik og arkitektur

Studiet har valgt at sætte fokus på musik og arkitektur, da de to kunstformer i kombination involverer både lyd- og synsindtryk samt bevægelse.

Konkret vil studiet gennem særligt udviklede interviews bede deltagerne i studiet beskrive, hvordan de oplever bestemte stykker musik og arkitektoniske rum. I nogle tilfælde vil deltagerne også blive interviewet henholdsvis en måned og et år efter for at få et billede af, hvordan de efterfølgende ser tilbage på den oprindelige oplevelse.

Interviewmaterialet vil undergå omfattende fænomenologiske analyser og skal i sidste ende indkredse fænomenet ’atmosfære’ i relation til psyken, dets forskellige former og mere generelle karakteristika. Det er et studie af bevidsthedens sanselige og perceptuelle former i relation til atmosfærer, som Tone Roald formulerer det. Samtidig håber hun, at studiet vil give mulighed for mere bevidst at udvikle gode atmosfærer:

”Det kan bl.a. tænkes, at nogle atmosfærer virker engagerende på os, mens andre virker pacificerende. Ved bedre at forstå atmosfærer bliver vi også bedre i stand til at påvirke de miljøer, vi indgår i til daglig. Det kan f.eks. få praktisk betydning for, hvordan vi indretter skoler og hospitaler.”

Læs også VELUX FONDENS pressemeddelelse om den seneste uddelingsrunde.

Kontakt

Tone Roald
Lektor, Institut for Psykologi
E-mail: tone.roald@psy.ku.dk 
Telefon: +45 35 32 48 47

Søren Bang
Journalist, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
E-mail: sba@samf.ku.dk 
Mobil: +45 29 21 09 73

Emner

Læs også